A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 29/7/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023). Theo đó, ngày 03/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Cuộc thi dự kiến được phát động vào đầu tháng 9-2022 với 2 hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến (thời gian: 03 tháng, từ 06 giờ ngày 09/9/2022 đến 21 giờ ngày 09/12/2022) thi viết (thời gian cuối cùng nhận bài thi viết là 16 giờ 30 ngày 20/11/2022). Công tác chấm bài (thi tự luận), xếp giải, tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sẽ được hoàn thành trước ngày 05/02/2023. Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 81-QĐ/BTGTU về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 09 thành viên là các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể liên quan nhằm tham mưu, giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động và triển khai Cuộc thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục chính trị đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, quân và dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Kon Tum, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quyết tâm, n lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023).

Để Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức tốt việc phát động, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia; yêu cầu Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy triển khai phát động hưởng ứng Cuộc thi bằng hình thức phù hợp; hướng dẫn, tuyên truyền nội dung Cuộc thi bằng nhiều hình thức và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi hoàn thành việc phát động, triển khai tổ chức Cuộc thi (viết) ở địa phương, đơn vị.


Tác giả: Đặng Thân