A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/8/2022, Sở Thông tin và truyền thông có văn bản số 1443/STTTT-TTBCXB gửi Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí tỉnh; các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố về việc tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh (ảnh: baokontum.com.vn)

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung như sau: 

Triển khai thực hiện Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ: Tăng cường thời lượng, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan (Văn bản số 2459/UBND-HTKT ngày 29/07/2022 của UBND tỉnh).

 Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá: Tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá; xử lý nghiêm, quyết liệt theo pháp luật các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường để kiểm soát lạm phát kỳ vọng (Văn bản số 2568/UBND-KTTH ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh). 

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức: Đẩy mạnh tuyên truyền Quy chế tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh về chi phí không chính thức. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về chi phí không chính thức là số điện thoại và thư điện tử công vụ để tiếp nhận những thông tin có liên quan đến hành vi nhũng nhiễu của công chức, viên chức, người lao động trong giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân. Số điện thoại đường dây nóng là: 0260.3863526 và Hộp thư điện tử thuộc đường dây nóng là: ttt@kontum.gov.vn, đặt tại Bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Kon Tum và được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng (Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/06/2022 của UBND tỉnh)./.

 


Tác giả: Thái Ngân