A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền thúc đẩy người dân chủ động tra cứu thông tin, đảm bảo thông tin thuê bao tuân thủ đúng quy định

Để tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế SIM rác, SIM không chính chủ, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 919/STTTT-BCVT&CNTT đề nghị các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền thúc đẩy người dân chủ động tra cứu thông tin, đảm bảo thông tin thuê bao tuân thủ đúng quy định (số thuê bao chính chủ).

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tự tra cứu thông tin số thuê bao chính.

Trường hợp chưa đúng thông tin (thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) đề nghị liên hệ với Doanh nghiệp viễn thông (gần nhất) để hỗ trợ thực hiện chuẩn hóa theo quy định.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền rộng rãi về “tự tra cứu thông tin số thuê bao chính chủ” nhằm góp phần thúc đẩy người dân chủ động tra cứu thông tin, bảo đảm thông tin thuê bao tuân thủ đúng quy định.

Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông Thực hiện nhắn tin SMS đến các thuê bao sử dụng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh, khuyến cáo chủ thuê bao tham gia nhắn tin hoặc gọi điện đến tổng đài 1414 nhằm rà soát, đánh giá các thông tin thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân , hạn chế SIM rác, SIM không chính chủ. Cử nhân viên hỗ trợ kịp thời người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao đảm bảo theo quy định.

 


Tác giả: Thái Ngân