A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 06/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1593/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

 

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tăng thời lượng phát sóng, tin, bài và nội dung chuyên mục để tuyên truyền đẩy mạnh tiêm vắc xin, tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện và các phương tiện truyền thông; Bố trí lịch phát sóng phù hợp với thời gian lao động, sinh hoạt của Nhân dân.

Tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động, quyết liệt trong phòng, chống các loại dịch bệnh trên người; rà soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện quyết liệt Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy; huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch, mỗi tuần dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ lăng quăng/bọ gậy trong và ngoài cơ quan, nhà.

 Tuyên truyền về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thể hiện trách nhiệm, thống nhất về nhận thức và hành động trong phòng, chống dịch bệnh. Tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch đã được ban hành, nhất là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào không kịp thời kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Nhân dân. 

Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo theo kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế-xã hội; Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; Tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch.

 Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch. Chú trọng truyền thông những thành tựu, kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành và Nhân dân; đồng thời biểu dương, lan tỏa các điển hình người tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức./.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan