A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27

Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2771/UBND-KGVX về việc tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022.

 

Theo đó, UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung, công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022 với chủ đề Đất nước - Con người Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Liên hoan) như báo cáo của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tại Báo cáo số 78/BC-HVHNT ngày 21/8/2022. Thời gian khai mạc: 08h00 ngày 31/8/2022. Triển lãm diễn ra từ ngày 31/8/2022 đến 07/9/2022 tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum.

Về công tác tuyên truyền: Các Sở, ban ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền; vận động, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham quan Liên hoan. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin về hoạt động Liên hoan để Nhân dân biết, tham quan.

UBND tỉnh cũng đã giao Công an tỉnh chỉ đạo triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trước, trong và sau Liên hoan. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: Phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức thành công Liên hoan. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh khẩn trương phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan đạt hiệu quả; kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc để xử lý theo quy định…


Tác giả: Thái Ngân