A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá

Triển khai Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05/01/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá; nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành giá năm 2023, ngày 16/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 128/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2023.

 

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một cách chủ động và linh hoạt đảm bảo kiểm soát lạm phát, trong đó chú trọng tập trung vào những biện pháp sau: 

Sở Công Thương tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải,… không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Phối hợp với Sở Tài chính sử dụng linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

 Sở Tài chính tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình giá cả trong các tháng trước, trong và sau Tết để hoàn thiện, điều chỉnh các kịch bản điều hành giá sát với tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Công Thương sử dụng linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các Sở, ngành chủ động đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác, chính thống, phản ánh trung thực về tình hình giá cả các mặt hàng trong phạm vi quản lý để kịp thời truyền tải đến người dân.

 UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, nghiên cứu, thực hiện theo Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05/01/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý và phối hợp với các Sở, ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại địa bàn.

Đề nghị Cục quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan