A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản

Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, đặc biệt là hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông... là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2833/UBND-NNTN ngày 29/8/2022 triển khai thực hiện Văn bản số 5183/VPCP-CN ngày 13/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, trong đó có “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn” để bảo đảm căn cứ cấp phép hoạt động khoáng sản nhằm cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau khi nền kinh tế phục hồi bởi đại dịch COVID-19.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, đặc biệt là hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái phép.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã khu vực giáp ranh phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các tỉnh Gia Lai, Quảng Nam trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh tại Quy chế số 721/QCPH-UBND ngày 27/7/2017 và Quy chế số 1384/QCPH-UBND ngày 20/12/2017; xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, lên án đối  với  các hành  vi  vi  phạm  pháp  luật  trong  hoạt động  khai  thác,  vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo Phương án UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 và Quyết định 1023/QĐ-UBND ngày 19/10/2020. Công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, qua đó nâng cao nhận  thức, khuyến khích Nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan