A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

UBND tỉnh có Kế hoạch số 2982/KH-UBND ngày 12/9/2022 về việc thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể nhằm phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, phát triển bền vững; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình tổ chức tín dụng; phát triển hệ thống các tổ chức tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững; Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các Quỹ tín dụng nhân dân.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3% (không bao gồm các Tổ chức tín dụng yếu kém).

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra một số giải pháp như: Nghiên cứu, góp ý xây dựng các dự thảo, cũng như sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Tăng cường đổi mới công tác thanh tra ngân hàng theo hướng chuyển nhanh và mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro, gắn kết chặt chẽ với công tác giám sát; tập trung thanh tra chuyên đề, trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực, đối tượng, nội dung liên quan đến rủi ro lớn, nguy cơ mất an toàn cao…

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xét xử, thi hành án nghiêm minh đối với các vụ án liên quan đến ngân hàng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, người gửi tiền và hạn chế tối đa tổn thất của toàn xã hội.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan