A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ trong thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thí điểm đúng theo quy định và pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, biến tướng, lợi dụng vi phạm pháp luật, rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hệ thống thanh toán, tài chính, tiền tệ quốc gia và hoạt động ngân hàng trong thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Ngày 20/11/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký văn bản số 1124/TTg-KTTH về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Theo đó, ngày 18/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money).

Chính phủ gia hạn thí điểm dịch vụ Mobile Money đến hết năm 2024

Quản lý chặt chẽ việc dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Ảnh minh họa)

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thí điểm đúng theo quy định và pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, biến tướng, lợi dụng vi phạm pháp luật, rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hệ thống thanh toán, tài chính, tiền tệ quốc gia và hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Mobile - Money trước tháng 5/2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 192/NQ-CP ngày 18/11/2023.


Tác giả: Khánh Vi