A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chỉ đạo ứng phó bão số 1 năm 2022

Ngày 06/7/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 197/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chỉ đạo ứng phó bão số 1 năm 2022.

Ngày 02/7/2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai trực tuyến với một số địa phương khu vực ven biển và miền núi phía Bắc về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 1 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo và một số thành viên Ban chỉ đạo thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tại đầu cầu địa phương có các lãnh đạo và thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ý kiến của một số cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Bão số 1 là cơn bão mạnh đầu mùa, hình thành trên Biển Đông. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn đã theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác, cập nhật diễn biến và thông tin kịp thời. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành và địa phương có liên quan đã bám sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó từ sớm, kịp thời, hiệu quả; yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chỉ đạo công tác ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

2. Trước tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, bất thường, để ứng phó với thiên tai kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo thiên tai, bảo đảm kịp thời, chính xác hơn; công tác chỉ đạo cần chủ động, bám sát tình hình, phù hợp với diễn biến cấp độ rủi ro thiên tai, quán triệt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai ở cơ sở phải cụ thể, bảo đảm thực sự hiệu quả.

3. Giao Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, nhất là quy trình liên quan đến công tác chỉ đạo ứng phó với tình huống thiên tai, công tác thông tin, xử lý thông tin, công tác báo cáo, công tác truyền thông để đề xuất điều chỉnh phù hợp, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, báo cáo Phó Thủ tướng trong tháng 7 năm 2022.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; rà soát, hoàn thiện quy trình dự báo, cung cấp thông tin, truyền tin về thiên tai, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với thực tế diễn biến và mức độ rủi ro thiên tai; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa, trong đó cần chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cung cấp thông tin sớm đến người dân trước khi vận hành xả lũ để bảo đảm việc vận hành an toàn, hiệu quả.


Tác giả: Bá Tuấn