A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền để người dân chấp hành tốt quy định không hoán cải xe trên 10 chỗ thành xe dưới 10 chỗ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao các bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành tốt các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

 

Trong đó có Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP (bổ sung Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) quy định về “Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách”; không làm ách tắc hoạt động kinh doanh vận tải và ảnh hưởng đến người dân, không để xảy ra trục lợi cá nhân.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP quy định không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Quy định này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải và lái xe lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các xe Limousine. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông báo khẳng định, nội dung quy định này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải, kể cả các loại xe Limousine, Dcar, vì các loại xe này đều có sức chứa từ 10 chỗ trở lên.

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP cũng đã có quy định chuyển tiếp, nếu trường hợp đã hoán cải trước khi Nghị định có hiệu lực (ngày 1-9-2022), có thể tiếp tục sử dụng cho hết niên hạn của phương tiện theo quy định.

 

 

 


Tác giả: Thái Ngân