A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách về thị thực để tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh

Ngày 6/1, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 5/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam ngày 21/12/2022. Theo đó, Thủ tướng đã có nhiều ý kiến chỉ đạo đối với Bộ Công an trong ác vấn đề liên quan đến cấp thị thực cho khách du lịch nước ngoài.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Trong hơn 2 năm qua, Du lịch Việt Nam là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Năm 2020, lượng khách quốc tế giảm tới 80%, tổng thu từ khách du lịch giảm đến 59% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2021, lượng khách quốc tế giảm đến gần 96%, tổng thu từ du lịch giảm sâu.

Từ tháng 3/2022, Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch, đón khách quốc tế. So với nhiều nước trong khu vực, Việt Nam mở sớm hơn, và thị trường du lịch đã dần khôi phục trở lại, du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 mới đạt khoảng 70% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân được xác định là do chúng ta chưa có được những giải pháp có tính đột phá để thúc đẩy du lịch hồi phục sau đại dịch.

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, linh hoạt và sáng tạo, thay đổi tư duy, đổi mới cách làm để từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, tạo sự phát triển đột phá trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp và triển khai áp dụng thị thực điện tử tại các cửa khẩu quốc tế. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách về thị thực, để tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh.

Để phục hồi và phát triển ngành du lịch hiệu quả, thiết thực hơn, mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý; nghiên cứu, sớm hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới, và trình ban hành trong tháng 01 năm 2023.


Tác giả: Hoàng Phúc