A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh Kon Tum hưởng ứng ngày 18/05 – Ngày tôn vinh những nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ Việt Nam

 

Ngày 18/05/2015 tại Hà Nội, nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ; tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học; nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố lấy ngày 18/05 hàng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng giải thích việc chọn ngày 18/5 bởi ngày này gắn với một sự kiện lịch sử. Đó là vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: ‘Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói ngắn gọn nêu trên, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ. Lời dạy của Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho khoa học công nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước hơn 50 năm qua.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố:

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ


Mặt khác, những năm qua, xác định nhận thức tư tưởng là yếu tố quan trọng nhất, Công an tỉnh Kon Tum đã tập trung quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ như: Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 246 của Bộ Công an… Cùng với đó, không ngừng ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong công tác chuyên môn; xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng góp phần đổi mới hoạt động của đơn vị, cải cách hành chính phục vụ công tác chuyên môn, phục vụ người dân một cách hiệu quả. Đồng thời, có chính sách, chế độ ưu đãi đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an tỉnh.

Hòa cùng không khí cả nước hân hoan chào đón ngày 18/05 của cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: tại mỗi đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ; những thành tựu khoa học và công nghệ, pháp luật Khoa học và Công nghệ với những hình thức phong phú, đa dạng; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ; động viên, khuyến khích những cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học; treo bang rôn, khẩu hiệu với những chủ đề thiết thực… Những việc làm này đã thực sự tạo nên không khí tích cực, tươi vui, lan truyền tinh thần yêu nghề đến từng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Mỗi cá nhân đều tự hứa với lòng mình nguyện tiếp tục trau dồi năng lực, phẩm chất, cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Quang Thắng (Phòng Tham mưu)


Tin liên quan