A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Kon Tum đã và đang góp phần trong quá trình phát triển kinh tế của của tỉnh

 

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, cùng với lực lượng An ninh kinh tế của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2017), lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác bảo vệ An ninh kinh tế, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong 64 năm qua, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, an ninh trên lĩnh vực kinh tế nói riêng. Đặc biệt, trong những năm gần đây cùng với xu thế phát triển nền kinh tế và hội nhập chung của cả nước, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song cũng đặt ra cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng An ninh kinh tế nói riêng những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề. Với chức trách nhiệm vụ được giao, lực lượng An ninh kinh tế Kon Tum đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc, cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực kinh tế và hội nhập kinh tế; bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và các công trình mục tiêu kinh tế quan trọng khác không để các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế chuyển hóa nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, bảo vệ nội bộ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kinh tế. Trong những năm qua, lực lượng ANKT đều chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ký kết các quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh như: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở khoa học và công nghệ; Công ty Điện lực Kon Tum, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh; Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Kho bạc Nhà nước Kon Tum…… Trên cơ sở quy chế phối hợp, đơn vị đã duy trì và thực hiện tốt việc giao ban định kỳ để nắm tình hình hoạt động của các đơn vị, đồng thời trao đổi các thông tin tình hình ANTT có liên quan, qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và an ninh trật tự xảy ra tại địa bàn. Chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn các sở, ngành, doanh nghiệp kinh tế trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là tại các địa bàn có quan hệ tiếp xúc với nước ngoài. Bên cạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường lãnh đạo, quan tâm đến xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ; góp phần từng bước xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trên các mặt công tác, hàng năm Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh và đơn vị chủ quản, tiến hành các biện pháp phối hợp kiểm tra, tuần tra an ninh liên ngành, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các phương tiện, thiết bị, tài sản, an toàn về phòng, chống cháy nổ tại các công trình trọng điểm như công trình thủy điện Ialy, Sê San, Pleikrông, Trạm biến áp 220kV; tuyến đường dây 110kV, 220kV, 500kV và hệ thống lưới điện phân phối; khu Công nghiệp Hòa Bình, khu kinh kế cửa khẩu quốc tế Bờ Y…; tham mưu xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, an ninh nông thôn tại các doanh nghiệp, tranh chấp khiếu kiện trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, đơn vị luôn thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng tập trung kiểm tra phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng hoạt động viễn thông, internet để tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước; đe doạ, lừa đảo, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cá nhân và các tổ chức, phát tán thông tin sai lệch…

 

Description: https://lh5.googleusercontent.com/-vKqZAyfxGQAD7r84hsoKPRw5tp1xi5vwU0yCetOPJkwBGZtHRlp0ffEg1R5XbFvzvr4QVcQ079IclI9JR1E--hNbt8uJ42-C34YYPpv7Js030LCD_-QZTAjmdXwMiasSrq_Swazr4zEeQyfCw

Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại công trường thủy điện Thượng Kon Tum


Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Kon Tum đang cần môi trường thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế tỉnh nhà. Lực lượng An ninh kinh tế đã chủ động nắm chắc tình hình các đối tác trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn, từ đó giúp lãnh đạo cấp trên tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền, các ngành liên quan có những quyết định đúng đắn  trong việc lựa chọn đối tác đầu tư. Trong những năm qua, lực lượng An ninh kinh tế Công an Kon Tum đã tổ chức điều tra, xác minh, phát hiện thu giữ gần 200 triệu tiền giả, đề nghị truy tố 06 vụ với 11 bị can, giữ vững an ninh kinh tế đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thời gian gần đây, các cá nhân và tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tài chính tiền tệ và đầu tư có nhiều hoạt động phức tạp, nổi lên hoạt động kinh doanh tài chính đa cấp, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội…có nhiều biến tướng với các thủ đoạn, hình thức khác nhau để huy động vốn đầu tư kinh doanh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ các trường hợp vi phạm có dấu hiệu lừa đảo, tham mưu cho các sở, ban, ngành tuyên truyền, định hướng cho cán bộ công nhân viên khi tham gia.

Description: C:UsersHuu DongDownloadsIMG20161223141417.jpg

Thư cảm ơn của Ngân hàng Đông Á

Để đạt được những kết quả trên, một trong những yếu tố quan trọng được cấp ủy, lãnh đạo phòng An ninh kinh tế quan tâm đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ; phát động nhiều đợt thi đua vì ANTQ, lồng ghép với đẩy mạnh thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua khác do Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh phát động nhất là cuộc vận động: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ”; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, họp đơn vị và các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nhờ đó, trong những năm qua tình hình ANTT trên lĩnh vực kinh tế của tỉnh luôn được đảm bảo ổn định nhất là ANTT tại các công trình, mục tiêu kinh tế trọng điểm.

Kế thừa và phát huy những những thành tích đã đạt được, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống của một lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành, luôn vững vàng, kiên định, không ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu giữ vững phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ CAND. Chủ động trong công tác nắm tình hình, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu phá hoại nội bộ và kinh tế của các thế lực thù địch. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCS, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị  và an ninh kinh tế ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Xuân Minh – Hữu Đồng


Tin liên quan