A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Công tác chính trị – Nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Quyết định của Bộ Công an, ngày 08/5/1967 Cục Tuyên huấn (nay là Cục Công tác chính trị) được thành lập và ngày 08/5 hàng năm là ngày truyền thống của cán bộ chiến sỹ làm công tác chính trị. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) và sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Công tác chính trị, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Kon Tum đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Kon Tum có chức năng tham mưu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an tỉnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất, tư thế lễ tiết tác phong người cán bộ chiễn sỹ công an Kon Tum; tuyên truyền phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong toàn Công an tỉnh; đồng thời động viên, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

 

 

          Tham mưu tổ chức thành công ngày lễ truyền thống của ngành

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Phòng công tác chính trị Công an tỉnh Kon Tum đã bám sát chủ trương, kế hoạch của Cục Công tác chính trị, của Đảng uỷ Công an tỉnh với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác đề ra, nhất là những nhiệm vụ công tác trọng tâm, khâu đột phá trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an. Do đó, hàng năm phòng Công tác chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sỹ;  Hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn liền với các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của dân tộc, của ngành, của địa phương, kết hợp với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức phát động các phong trào thi đua theo từng thời điểm thích hợp, có trọng tâm và chuyên sâu, sát với mục đích, yêu cầu đề ra; Triển khai kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Bên cạnh đó phòng Công tác chính trị còn tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, về hoạt động đảm bảo An ninh, trật tự; công tác XDLL, hậu cần; nhất là các phong trào thi đua, nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; những chuyển biến, kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của toàn Công an tỉnh. Đặc biệt, hàng năm phòng Công tác chính trị tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật, tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh nội vụ CAND trong toàn lực lượng, trong đó chú trọng kiểm tra giờ giấc làm việc, chấp hành chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình công tác của cán bộ, chiến sỹ; vệ sinh doanh trại, nơi làm việc,… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động đối với toàn thể CBCS về lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Kon Tum thân thiện trong lòng nhân dân. Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, đơn vị còn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, góp phần đưa phong trào rèn luyện của cán bộ chiến sỹ ngày càng sôi nổi và sâu rộng. 

Hàng năm đã thu hút hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia hội thao, hội diễn

 

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, trong nước và khu vực sẽ có nhiều diễn biến rất phức tạp tác động trực tiếp đến nền kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng…,tác động đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một phận cán bộ, đảng viên… Chính vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác chính trị tư tưởng trong việc xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó là hết sức nặng nề. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, với khẩu hiệu hành động: ‘Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả’ đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Kon Tum phát huy hơn nữa truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND, có tinh thần đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

                                                                                          Bích Nga 


Tin liên quan