A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những công cụ hỗ trợ nào?

Ngày 22/4/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó, đã quy định cụ thể về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dự kiến mẫu huy hiệu, phù hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật  tự ở cơ sở

Ảnh minh họa

Theo đó tại khoản 1 Điều 8 về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định: Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cụ thể như sau:

 

 

STT

 

TÊN CÔNG CỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

TRANG BỊ CHO 01 TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

NIÊN HẠN SỬ DỤNG

 

 

1.

 

Dùi cui cao su

Chiếc

80% quân số

Theo tiêu

chuẩn của nhà

 sản xuất

 

2.

 

Dùi cui kim loại

 

Chiếc

 

50% quân số

3.

Áo giáp chống đâm

Cái

30% quân số

 

4.

Găng tay bắt dao

Đôi

30% quân số

 

Tại khoản 2 Điều 8 cũng quy định, hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định tại Thông tư này, Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm về Thông tư số 14/2024/TT-BCA và các biểu mẫu liên quan tại đây./.

 


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan