A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền và 06 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hiện nay, có 06 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (dự kiến sẽ khai mạc ngày 20/5/2024)

Cụ thể như sau:

(1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ dự kiến cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình một kỳ họp.

(3) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

(4) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

(5) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng) dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

(6) Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dự kiến cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, Công an tỉnh đã yêu cầu các phòng, Công an các huyện, thành phố căn cứ vào các dự án Luật dự kiến đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 7 để tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã được phân công; đồng thời tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án Luật trên.

File đính kèm


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan