A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở"

Ban Tổ chức


Tác giả: Bạch Thắng
Nguồn:https://bocongan.gov.vn/cuoc-thi-viet-voi-chu-de-bao-dam-an-ninh-trat-tu-o-co-so/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-viet-voi-chu-de-bao-dam-an-ninh-trat-tu-o-co-so-d135-t34332.html Copy link