A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

THỂ LỆ

Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21/KH-BTC ngày  11/01/2023)

 

 

Điều 1. Tên gọi: Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”.   
 

Điều 2. Cơ quan tổ chức: Bộ Công an và Báo Nhân Dân
 

Đơn vị thường trực: Văn phòng Bộ Công an và Ban Chính trị - Xã hội (Báo Nhân Dân).  
 

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa
 

- Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẳng định chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
 

- Tôn vinh, khuyến khích sự sáng tạo; ghi nhận sự quan tâm, động viên của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thông qua các tác phẩm dự thi.
 

- Tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”.
 

Điều 4. Nội dung tác phẩm tham gia dự thi
 

- Tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ khi thực hiện chủ trương này; ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 

- Phản ánh những khó khăn, vất vả, nỗ lực vượt khó, những tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, học và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của lực lượng Công an  được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
 

- Ghi nhận những đóng góp tích cực, mối quan hệ gắn bó, mật thiết của các ngành, các tổ chức xã hội và Nhân dân giúp đỡ, đồng hành cùng với lực lượng Công an cơ sở trong công tác Bảo đảm an ninh, trật tự.
 

- Phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
 

Điều 5. Thể loại
 

Là các tác phẩm báo chí điện tử; các bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, gồm: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, bút ký báo chí, xã luận, chính luận, phóng sự ảnh. 
 

 Điều 6. Đối tượng dự thi
 

- Nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước. 
 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.
 

Điều 7. Thời gian dự thi.
 

1. Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 2/2023.
 

2. Nhận tác phẩm từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 29/02/2024 (theo dấu bưu điện).
 

3. Xét chọn tác phẩm đạt giải và công bố, trao giải Cuộc thi: Tháng 3/2024. 
 

Điều 8. Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi
 

1. Về tác giả
 

- Tác giả dự thi phải ghi rõ họ và tên (trường hợp có bút danh, đồng tác giả thì ghi rõ); ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp; đơn vị công tác; địa chỉ; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của tác giả.
 

- Ban Tổ chức không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đạt giải.
 

- Tác giả không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 

2. Về tác phẩm
 

Các tác phẩm tham gia dự thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” cần đạt các tiêu chuẩn sau đây:
 

- Tác phẩm dự thi phải được đăng tải trên báo điện tử, tạp chí điện tử, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 29/02/2024.
 

- Tác phẩm dự thi có tính thời sự, phản ánh chân thực, sinh động, chính xác, khách quan và giá trị thông tin cao; có tinh thần phản biện xã hội lành mạnh, đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung tác phẩm có sức lan tỏa xã hội; hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, thuyết phục, mang đặc trưng của thể loại báo mạng điện tử.
 

- Đối với thể loại phóng sự ảnh: Khuyến khích tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo mạng điện tử như đồ họa, đa phương tiện, sự tương tác cao…
 

- Mỗi tác phẩm là một bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau, không có tên loạt bài.
 

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả dự giải chỉ được gửi không quá 03 tác phẩm, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. 
 

- Tác phẩm phải được in trên khổ giấy A4 từ giao diện điện tử, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, kèm theo đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy lại). 
 

- Các tác phẩm dự thi không được sao chép của người khác dưới mọi hình thức, nếu trích dẫn để minh họa phải có chú thích rõ ràng; nếu vi phạm về bản quyền sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng trong trường hợp đạt giải.
 

- Tác giả, đồng tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức lưu giữ các tác phẩm dự thi, không hoàn trả người dự thi và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ công tác tuyên tuyền. 
 

- Tác phẩm dự thi ghi rõ lý lịch tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, chức vụ, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).
 

- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).
 

3. Địa chỉ nhận tác phẩm
 

- Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. 
 

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 0979.822.628; 0945.422.009) hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân Dân (số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
 

Điều 9. Giải thưởng và hình thức khen thưởng
 

1. Giải thưởng
 

⦁ Giải đặc biệt:  20.000.000 đồng
 

⦁ Giải Nhất:  15.000.000 đồng
 

⦁ Giải Nhì:  10.000.000 đồng
 

⦁ Giải Ba:  7.000.000 đồng
 

⦁ Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng
 

⦁ Giải cho tập thể xuất sắc đồng hạng: 5.000.000 đồng
 

Cơ cấu gồm: 01 giải đặc biệt, 04 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba; 30 giải khuyến khích và 05 giải cho các tập thể, đơn vị, cơ quan có nhiều tác phẩm tốt tham gia dự thi. Tùy theo kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định. 
 

2. Hình thức khen thưởng
 

Ngoài các giải thưởng, Ban Tổ chức có các hình thức khen thưởng cho các tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao như sau:
 

- Bộ Công an tặng Bằng khen cho nhóm tác giả, tác giả đạt các giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba.
 

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an tặng Giấy khen cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải Khuyến khích.
 

- Ngoài Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Văn phòng Bộ Công an, các nhóm tác giả và tác giả đạt giải được tặng biểu trưng của cuộc thi.
 

Điều 10. Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo
 

- Ban Tổ chức do Bộ Công an và Báo Nhân Dân thống nhất quyết định thành lập. Các thành viên Ban Tổ chức gồm lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an và Báo Nhân Dân 
 

- Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức mời một số nhà báo có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia./.

File đính kèm: Kế hoạch số 21.pdf


Tác giả: Bạch Thắng
Nguồn:https://bocongan.gov.vn/cuoc-thi-viet-voi-chu-de-bao-dam-an-ninh-trat-tu-o-co-so/the-le-cuoc-thi-viet-voi-chu-de-bao-dam-an-ninh-trat-tu-o-co-so-d135-t34327.html Copy link