A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BTV, ngày 8/6/2022 và Công văn số 47/BTV, ngày 15/6/2022 của Hội Phụ nữ Bộ Công an về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, sáng ngày 20/6/2022 Hội Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum đã triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh; Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an các huyện, thành phố. Hội nghị sẽ diễn trong 2 ngày 20, 21/6/2022 với các nội dung cơ bản là: Tổng quan chung về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và Phụ nữ Bộ Công an với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026; lấy ý kiến đóng góp vào kế hoạch hoạt động toàn khoá của Hội Phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ chủ động; sinh hoạt chuyên đề xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ hội viên Phụ nữ Công an. Đồng thời, trong Hội nghị này Hội Phụ nữ Bộ Công an cũng tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Dân vũ thể thao trực tuyến” phụ nữ Công an toàn quốc.

Một số hình ảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thị Xuân