A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại biểu Quốc hội, Thượng tá Trần Thị Thu Phước-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, người phụ nữ bản lĩnh, tận tâm và trách nhiệm

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia vừa tổ chức Họp báo công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, trong danh sách có 19 tướng lĩnh, sỹ quan Công an đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội. Thượng tá Trần Thị Thu Phước vinh dự là một trong 13 đồng chí Lãnh đạo Công an địa phương trúng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Với cương vị lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, nòng cốt, xung kích thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến toàn diện trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Thực hiện nhiệm vụ ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ngày 12/5/2021, Thượng tá Trần Thị Thu Phước-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri ở 02 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông.

Nhận thức yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, Thượng tá Trần Thị Thu Phước xác định trách nhiệm của mình và mong muốn được tiếp tục tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri một cách sâu sắc, cụ thể hơn nữa, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền với chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đại biểu Quốc hội; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các kỳ họp của Quốc hội; các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với cử tri; thực hiện tốt việc tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh kịp thời, trung thực, chính xác với Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng.

 

 

C:\Users\ASUS\Downloads\Hình Ảnh chi Phước.jpg

Chân dung Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; phản ánh trung thực, đầy đủ đến với Quốc hội và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Bố trí thời gian để tiếp dân đầy đủ theo phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội; đề cao trách nhiệm, kịp thời tiếp nhận đơn thư của công dân, nghiên cứu kỹ nội dung, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết.

Gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử dưới nhiều hình thức như thông qua tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân thông qua công việc và trong cuộc sống đời thường để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri và thống nhất cùng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phản ảnh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Cùng với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghiên cứu đề xuất Quốc hội xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế- xã hội cho vùng Tây Nguyên nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của cả vùng Tây Nguyên nói chung và của tỉnh Kon Tum nói riêng, giảm bớt khoảng cách giữa các vùng miền trong cả nước. Tích cực đề xuất, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh bằng việc hỗ trợ các hướng ưu tiên trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến nông – lâm sản để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, giá trị lợi nhuận cao. Tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển lâu dài cho khu vực miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; tiếp tục thực hiện các chương trình dự án cho miền núi, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, có chính sách hỗ trợ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp, có chính sách thu hút cán bộ đến công tác tại các xã vùng sâu, nhất là các xã khó khăn.

Cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, gắn sản xuất nông nghiệp với ứng dụng khoa học công nghệ cho phù hợp với tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay, đảm bảo năng suất, hiệu quả, giải phóng bớt sức lao động của người nông dân.

Là Đại biểu quốc hội nữ, vì vậy, sẽ dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề có liên quan đến gia đình, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe sinh sản, đào tạo, nâng cao trình độ; vấn đề bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình phụ nữ; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững. Với trách nhiệm của mình, cùng các đại biểu khác, sẽ luôn hướng tới việc lồng ghép vấn đề giới vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.

Chúc mừng đồng chí Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, chúc đồng chí trên cương vị mới sẽ luôn thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tỉnh Kon Tum.

Thúy Hằng