A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội Công tác đảng và công tác quần chúng - Phòng Công tác đảng và công tác chính trị vinh dự nhận Thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ

Với những nỗ lực, quyết tâm cao trong triển khai và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 16/5/2023, Đội Công tác đảng và công tác quần chúng, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Kon Tum đã vinh dự được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang gửi Thư khen. Đây là một vinh dự vô cùng tự hào của tập thể Đội Công tác đảng và công tác quần chúng, là động lực mạnh mẽ để toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đội tiếp tục phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích, tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Ngay từ khi Kết luận 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 được ban hành, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã phân công cho Đội Công tác đảng và công tác quần chúng phối hợp cùng với các đội chức năng tham mưu Đảng uỷ ban hành các văn bản triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Kết luận 01-KL/TW  trong toàn Công an tỉnh. Chi bộ Đội Công tác đảng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững nọi dung Kết luận. Ngoài việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận qua các cuộc họp đầu gi, các buổi sinh hoạt chi bộ; Chi bộ Công tác đảng và công tác quần chúng đã chủ động xây dựng và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh như Chuyên đề “Tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kim chỉ nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng”, Chuyên đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, Chuyên đề “Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức, lối sống”…; hằng năm, chi bộ đều quán triệt và tổ chức cho cán bộ, đảng  viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu và viết bản cam kết trong đó có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể Đội Công tác đảng và công tác quần chúng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung Kết luận 01-KL/TW, các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; đổi mới hình thức, mở rộng nội dung, tăng cường giải pháp để thực hiện Kết luận 01-KL/TW đạt kết quả, chất lượng cao hơn.


Tác giả: Polang