A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an huyện Ngọc Hồi động viên, tặng quà, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ được tăng cường tại Công an các xã biên giới trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 314/KH-BCA ngày 26/7/2021 của Bộ Công an về việc tăng cường điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí cán bộ tăng cường cho 05 xã biên giới trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Sáng ngày 25/11/2021, Công an huyện Ngọc Hồi đã gặp mặt, động viên, tặng quà và giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ thuộc Bộ Công an (02 đồng chí thuộc khối trường; 03 đồng chí thuộc khối các Cục nghiệp vụ) tăng cường trên địa bàn 05 xã biên giới (Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Xú, Pờ Y, Sa Loong mỗi xã tăng cường 01 đồng chí).

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Thượng tá Lê Phước Hòa, Trưởng Công an huyện khẳng định: Chủ trương tăng cường cán bộ thuộc Bộ Công an cho Công an các xã biên giới là chủ trương đúng đắn; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng chí Trưởng Công an huyện yêu cầu các đồng chí cán bộ tăng cường nhanh chóng nghiên cứu hồ sơ tài liệu, làm quen địa bàn và tham gia công tác đảm an ninh, trật tự tại địa bàn các xã biên giới. Thực hiện tốt, vượt các chỉ tiêu công tác được Công an huyện giao trong thời gian tăng cường. Ngoài ra, cần chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an, quy tắc ứng xử với nhân dân trong quá trình thực hiện công tác.

IMGP4592.JPG

Lãnh đạo Công an huyện tặng quà động viên cho cán bộ tăng cường

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – cán bộ được tăng cường xin cảm ơn những chỉ đạo sâu sát của đồng chí Trưởng Công an huyện; các đồng chí sẽ khắc phục những khó khăn ban đầu, nhanh chóng tiếp cận công việc, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại 05 xã biên giới trên địa bàn./.

Kim Phát