A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác của lực lượng Công an xã tại huyện Đăk Hà

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong 2 ngày 04 và 05/9/2019, Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh do đồng chí Thượng tá Trần Thị Thu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến kiểm tra 03 xã trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác của lực lượng Công an: Chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đến kết quả triển khai thực hiện; hệ thống hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, các tài liệu phản ánh liên quan, thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ,…

Đoàn kiểm tra làm việc với Công an xã Đăk Long

Qua kiểm tra thực tế tại 03 cơ sở (CAX Đăk Long, Đăk Pxi, Đăk La), đồng chí Thượng tá Trần Thị Thu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng nhìn nhận rõ sự đồng tình, quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các xã đối với chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã thể hiện qua việc tạo điều kiện về bố trí trụ sở làm việc, nơi ăn ở, thành lập Chi bộ, chỉ định tham gia BCH, kinh phí hoạt động,…

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công an xã Đăk Pxi

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đã phát biểu: Biểu dương lực lượng Công an xã của Công an huyện Đăk Hà, các đồng chí đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công; đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện cũng như phương hướng xử lý, giải quyết đối với các vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở, góp phần làm giảm nổi bật tình hình tội phạm, đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt chế độ hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ theo quy định của lực lượng Công an. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Hầu hết trụ sở đều tận dụng các Phòng làm việc cũ, xuống cấp, thấm dột, chưa có Nhà vệ sinh,… kinh phí hoạt động đa số chưa được phân khai cụ thể, hệ thống sổ sách, biểu mẫu, phương tiện nghiệp vụ còn thiếu; công tác xây dựng nhân viên mạng lưới vẫn chưa sâu rộng; người địa phương chiếm tỷ lệ cao ở mỗi địa bàn do đó công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn chưa được mở rộng về đối tượng,… nhưng bằng sự sáng tạo, linh hoạt cơ bản đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ chủ chốt tại Thôn, làng…

Thời gian tới để tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an chính quy cơ sở, đội ngũ Công an xã phải không ngừng phát huy ưu điểm, đồng thời vận dụng tốt phương châm “Gần dân, sát việc”, “Tận tâm, tận lực” để giúp đỡ, giải thích, hướng dẫn cho bà con nhân dân, tạo mối quan hệ “Cá nước” để phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở để cơ quan Công an cấp trên có thời gian đầu tư, tham mưu cho các cấp ủy Đảng thực hiện, giải quyết những chủ trương lớn, quan trọng hơn.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Công an huyện Đăk Hà

Sau kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc – Trưởng đoàn cũng đã làm việc với đại diện Lãnh đạo huyện và Lãnh đạo Công an huyện để thông báo kết quả kiểm tra, những tồn tại, hạn chế và đề nghị tiếp tục khắc phục đồng thời đề nghị Lãnh đạo Huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho lực lượng CAX./.

Bích Liên