A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sau khi được điều động, bố trí công tác, lực lượng Công an xã (CAX) chính quy đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, triển khai toàn diện các nội dung công tác một cách bài bản; chất lượng công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH ở địa bàn cơ sở được nâng lên, cơ bản đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Theo Báo cáo của Bộ Công an, Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Công an nhân dân năm 2018, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nhất là đẩy mạnh triển khai xây dựng CAX, thị trấn chính quy (TTCQ) trên phạm vi toàn quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về xây dựng CAX, TTCQ; khẩn trương hoàn thiện, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định có liên quan; tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong xây dựng CAX, TTCQ; quan tâm tăng cường bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho CAX, TTCQ. Công an các địa phương cũng triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong việc triển khai điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX. Đến ngày 23/4/2021, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí gần 45.000 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX tại 8.595/8.595 CAX, thị trấn (đạt 100%; trung bình mỗi xã, bố trí 5,2 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX).

C:\Users\Administrator\Desktop\quang cảnh 1.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng CAX, TTCQ trên toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Kon Tum (ảnh: congankontum.gov.vn)

Sau khi được điều động, bố trí công tác, lực lượng CAX chính quy đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, triển khai toàn diện các nội dung công tác một cách bài bản; chất lượng công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH ở địa bàn cơ sở được nâng lên, cơ bản đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, VPPL về TTXH. Điển hình: CAX, TTXQ đã nắm được 201.647 tin liên quan đến ATTT, trực tiếp xử lý 150.447 tin (chiếm 74,6%), chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 51.200 tin (chiếm 25,4%); đã tiếp nhận 78.609 vụ về ANTT, trực tiếp giải quyết 46.675 vụ, chuyển cơ quan điều tra 26.586 vụ, chuyển cơ quan khác 5.348 vụ và phối hợp với các lực lượng tham gia giải quyết 6.593 vụ. Đã chủ động gọi hỏi, giáo dục, tuyên truyền, răn đe 233.541 lượt đối tượng; đưa 27.286 lượt đối tượng kiểm điểm trước dân; lập 20.157 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn; phối hợp lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 541 đối tượng, đưa vào trường giáo dưỡng 389 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 8.158 đối tượng… Đồng thời, lực lượng CAX, TTCQ là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng DLQG về dân cư và cấp CCCD có gắn chip cho Nhân dân được đảm bảo tiến độ.

http://lambinh.tuyenquang.gov.vn/media/images/2021/05/ca0(1).jpg

Lực lượng CAX, TTCQ tuyền truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19 (ảnh: TP, XC)

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tính đến ngày 31/3/2021, Công an tỉnh đã bố trí 490 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX, đảm bảo tối thiểu 05 Công an chính quy/xã. Sau khi được bố trí tại địa bàn các xã, lực lượng CAX chính quy đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT. Đã phối hợp tổ chức trên 964 đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các thôn, làng, trường học với hơn 95.000 lượt người tham gia; tiếp nhận 397 tin báo, tố giác tội phạm, phát hiện, xử lý 431 vụ/433 đối tượng liên quan ANTT; tổ chức 7.140 lượt kiểm tra công tác quản lý cư trú, 4.520 lượt tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1.045 trường hợp; tổ chức 1.825 đợt vận động, tiếp nhận, thu hồi 1.430 vũ khí, 52 vật liệu nổ và 78 công cụ hỗ trợ… Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, lực lượng CAX chính quy đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch; tổ chức phát trên 50.000 khẩu trang miễn phí, tham gia bảo vệ an toàn các cơ sở cách ly, chốt kiểm soát dịch, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, siết chặt quản lý cư trú, tạm trú, lưu trú, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan dịch bệnh để xử lý theo quy định.

https://quantri.kontum.gov.vn/Images/images/Tin%20so%20nganh/10-10-2020-Nuong%208.jpg

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Đăk Rơ va, Tp Kon Tum (ảnh: DN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện một số văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan có thời điểm còn chưa kịp thời, bảo đảm tiến độ; kinh phí để đảm bảo trang bị đủ cho CAX, thị trấn theo tiêu chuẩn định mức còn thiếu; chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng CAX chính quy còn thấp; chưa có quy định, hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh đối với CBCS CAX; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của một số CAX, TTCQ còn hạn chế, chưa đồng đều…

Thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng CAX nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, Bộ Công an xác định một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng CAX, TTCQ như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các quy định của pháp luật, các hướng dẫn có liên quan đến xây dựng CAX, TTCQ và đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch của Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an; tiếp tục thực hiện chủ trương điều động học viên tốt nghiệp các học viện, trường CAND về công tác tại Công an huyện nhằm tiếp tục tăng cường CBCS cho Công an cấp xã.

Ba là, gắn việc xây dựng CAX chính quy với lựa chọn, xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hàng năm. Huy động lực lượng CAX, TTCQ tiếp tục phối hợp với Công an cấp trên tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn xã và hướng dẫn Nhân dân về thủ tục cấp CCCD gắn chip theo quy định. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều lệnh, tác phong, ứng xử đối với đội ngũ CAX chính quy.

Bốn là, tăng cường bồi dưỡng cán bộ CAX, TTCQ; ưu tiên đầu tư trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt đồng thường xuyên của CAX, TTCQ.

Năm là, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT ở thôn, tổ dân phố. Giữ ổn định số cán bộ CAX chính quy đã bố trí, điều động về CAX; ưu tiên, tạo điều kiện để CAX, TTCQ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị…

Thái Ngân