A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện

Sáng ngày 23/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật – Giám đốc Công an tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại Điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị đã tập trung đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11; trong đó, nổi bật là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp huyện đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cấp huyện; tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý hơn, một số tổ chức mới đã được hình thành để đảm nhiệm các nhiệm vụ được giao; cả nước đã có 62 tỉnh, thành phố hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, với 26.236 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 8.589 xã trong cả nước. Từ đó, góp phần tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đã được; nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an cấp huyện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, hợp lý, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm… nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện trong tình hình mới.

Thái Ngân