A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 18/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an tỉnh; cán bộ Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh; thành viên UBKT Đảng uỷ cơ sở, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và thành viên UBKT Đảng uỷ Công an các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT các cấp trong CAND: Có 69 Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương đã được thành lập; tham mưu hơn 1.147 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, tăng gấp 5 lần so với năm 2019. Qua đó, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng kiểm tra đảng trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm, chú trọng, thực hiện sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định, khắc phục tình trạng kéo dài...

Cũng tại Hội nghị, ngoài những kết quả rất đang ghi nhận trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND 6 tháng đầu năm 2022, các đại biểu đã được nghe UBKT Đảng uỷ Công an các địa phương thảo luận, phản ánh thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo được rút ra từ thực tiễn, mạnh dạn kiến nghị về giải pháp, biện pháp có tính khả thi xuất phát từ cơ sở. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố. Đồng thời định hướng việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bám sát được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và tình hình thực tế của địa phương theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; qua giám sát để phát hiện nhân tố mới, tích cực, đồng thời nhắc nhở, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các sai phạm từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra kịp thời, kết luận chính xác, khách quan và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không ngoại lệ để xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao".

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực... Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề về kiểm tra, giám sát và xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra đảng trong CAND, chủ động đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

 

 

 


Tác giả: Phan Tiên