A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Đảng uỷ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

 

Trong những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng thì trong đó có nhiệm vụ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc”. Hướng tới nhiệm vụ trên phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện, đạo đức, lối sống, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Trong những năm qua, Đảng ủy phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, đột phá, qua đó tạo những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đội ngũ CBCS. Trật tự, kỷ cương ngày càng được siết chặt, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả các mặt công tác được nâng lên. Trước hết là chuyển biến trong nhận thức cũng như việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết tác phong, nếp sống văn hóa của CBCS, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Đảng uỷ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCS về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị; tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tình nguyện; gắn với tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, tạo mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với Nhân dân.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Trong công tác chữa cháy và CNCH, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn làm việc với tâm thế làm không phải để được vinh danh, càng không chờ mong rằng mọi người sẽ mang ơn. Sứ mệnh của CBCS trong đơn vị đơn giản là dốc hết lòng mình bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ sự an toàn và bình yên cho mỗi người dân, ngôi nhà, con phố. Công việc tuy gian khổ, đầy rẫy nguy hiểm nhưng các CBCS luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và sẵn sàng "ngược chiều" với nạn nhân để đương đầu với "bà hỏa", nhằm giành giật sự sống cho người gặp nạn, cũng như bảo vệ tài sản của người dân trước bàn tay của "bà hỏa", nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động, sáng tạo, tích cực tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức huấn luyện nghiệp vụ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm cho CBCS nhằm năng cao trình độ, kỹ, chiến thuật trong chiến đấu và áp dụng có hiệu quả trong thực tế.

Kết thúc đợt huấn luyện, đơn vị đã thành lập Ban kiểm tra, đánh giá kết quả trên 80% CBCS đạt loại khá giỏi, không có CBCS xếp loại yếu, kém. Trong thời gian từ ngày 15/12/2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất 31 lượt xe chữa cháy và 210 lượt CBCS tiến hành cứu chữa 12 vụ cháy, bảo vệ và cứu được rất nhiều tài sản cho người dân; xuất 11 lượt xe CNCH, xe tải chở phương tiện và 42 lượt CBCS tiến hành cứu nạn, cứu hộ 06 vụ tai nạn, đã kịp thời cứu được 01 người và tìm được 05 thi thể nạn nhân bàn giao cho người nhà nạn nhân và lực lượng chức năng xử lý; không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn đặt tính mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu, sẵn sàng vượt mọi gian nguy để cứu người, cứu tài sản và được Nhân dân, chính quyền địa phương tin yêu và ghi nhận.

 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy tại cửa hàng điện máy của ông Đặng Lê Quang ở số 897 Hùng vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Về công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy: Thời  gian qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với những kiến thức trong công tác PCCC. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH cho 04 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh với khoảng 2.800 người tham gia và đã tổ chức 19 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH với 1.485 người tham gia. Qua quá trình tuyên truyền và huấn luyện, đã giúp người dân nắm vững được các kỹ năng, kiến thức về PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang hướng dẫn các em học sinh cách dùng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy

Trong việc trực giải quyết thủ tục hành chính: Tất cả các cán bộ được phân công trực giải quyết thủ tục hành chính luôn có thái độ lịch sự nhã nhặn, khiêm tốn, đúng mực. Luôn xưng hô, nói năng lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, có văn hóa, tôn trọng, bình tĩnh, tận tình, chu đáo; thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân, biết kính nhường những người lớn tuổi, tôn trọng người dân. Biết trân trọng và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp của Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không sách nhiễu, gây phiền hà với Nhân dân; lắng nghe nguyện vọng, ý kiến thắc mắc, khiếu kiện, tố cáo của Nhân dân để tận tình giải quyết.

Đặc biệt từ ngày 15/5/2022 trở lại đây, 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC đã được triển khai tiếp nhận và giải quyết trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Do việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mới được người dân tiếp cận nên người dân còn rất nhiều bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn. Vì vậy CBSC đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn tận tình người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo thông suốt trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm được tối đa thời gian đi lại cho người dân trong quá trình giải quyết công việc. Trong những năm qua, đơn vị không tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến lĩnh vực PCCC.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đề ra các giải pháp, biện pháp để tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCS có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn.

                           


Tác giả: Trần Minh
Tin liên quan