A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 14/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân; Ngày 11/8/2022, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-CAT-PX03 về việc khen thưởng cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Năm 2022, trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng và nguồn động viên tinh thần to lớn đối với sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Công an tỉnh xin đăng tải toàn văn Quyết định số 456/QĐ-UBNDQuyết định số 1263/QĐ-CAT-PX03.


Tác giả: Thu Phượng
Tin liên quan