A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lòng căm thù

 

 

Giữa thời bình họ anh dũng hi sinh

Quên tuổi trẻ dâng mình cho đất nước

Không phải chết vì kẻ thù xâm lược

Mà Đề Ga sơn cước lũ bạo tàn

 

Thật côn đồ bọn phản động dã man

Đêm mười một chúng dàn quân như giặc

Vây trụ sở hai xã nghèo Đăk Lắc

Giết tám người...  bọn mặc áo rằn ri...

 

Rất ngang nhiên xả súng mặt lầm lì

Mong bắt sạch chúng đi rồi xử án

Lòng yêu nước người dân không hề cạn

Bọn gian manh tạo phản tội phải đền

 

Nhân vụ này cảnh giác nhớ đừng quên

An ninh tốt làm nền kinh tế mạnh

Phải nắm địch trong bất kỳ hoàn cảnh

Giặc nội xâm quyết đánh diệt sạch "mầm".

 

 


Tác giả: Đào Văn Cứu