A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II/2021

Trong quý II/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

C:\Users\Admin\Desktop\f0344a560f87652c2ad15e1fec5fad20.jpg

Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

1. Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021): Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975. Những thành tựu của đất nước, của tỉnh Kon Tum sau 46 năm thống nhất, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021): Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021): Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2020 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực giới thiệu biểu dương nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU, ngày 05-02-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh).

5. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): Thực hiện theo Công văn số  135-CV/BTGTU ngày 28- 12- 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

6. Kỷ niệm năm tròn và các ngày kỷ niệm quan trọng khác: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 151 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 -22/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế lao động (01-5); 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/52021).

Khánh Vi