A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, đảng viên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy tại Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, phát triển của Đảng bộ; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa nói chung và sự tin yêu, quý mến của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum nói riêng trên mặt trận phòng, chống “giặc lửa” bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Quán triệt chủ trương, quan điểm của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chú trọng tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm đối với công việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống văn hóa văn minh, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh toàn diện, tinh nhuệ, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, bản lĩnh, sáng tạo, ngang tầm nhiệm vụ.Phát huy truyền thống vẻ vang hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Trong công tác tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động giúp Công an tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC, CNCH; góp phần đảm bảo an ninh trật tự; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác PCCC và CNCH là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính PCCC và CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Tuy nhiên, vượt lên trên hết với tinh thần quả cảm, chiến đấu anh dũng, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã không quản tính mạng, bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa, dòng nước lũ cứu người bị nạn và tài sản…Trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum đã tham gia xử lý 06 vụ cháy, 08 vụ tai nạn sự cố trên địa bàn tỉnh, cứu được 03 người, tìm được thi thể 09 nạn nhân, bảo vệ được hàng tỷ đồng tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng tại địa phương; diễn tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện nhằm kiểm tra công tác hiệp đồng tác chiến, khả năng xử lý tình huống của các đơn vị đặc biệt là các đơn vị cơ sở trong phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp.

 Xác định công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở là việc làm thường xuyên, liên tục và cần có sự đổi mới về hình thức, nội dung, ứng dụng công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum đã chủ động xây dựng các tài liệu tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH phù hợp với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể. Lập các trang mạng xã hội như Facebook, Intargram, zalo… để đăng tải các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH, tổ chức 1.483 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 104.969 học sinh, sinh viên; thành viên hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; tổ chức 28 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường tập trung hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn 90.534 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; tuyên truyền vận động 34.440 người quan tâm tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” và 10.070 lượt cài đặt App “Báo cháy 114”. Tổ chức 22 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH với 1.528 người tham gia, cấp 1.528 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các cá nhân đảm bảo yêu cầu.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp Công an cấp huyện vận động người dân xây dựng được 207 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao, 37 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các ngõ hẻm mà xe chữa cháy không tiếp cận được, xây dựng và phát triển phòng trào “Tuyến đường có 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy”... Nhờ các hoạt động tuyên truyền đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung nên trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày càng phát triển sôi nổi, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia; người dân thông qua các hoạt động đã nâng cao được kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để chủ động trong công tác phòng ngừa và sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

 

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho các em học sinh

Trong thời gian qua, để giảm bớt phiền hà và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Kon Tum luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực PCCC, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Duy trì nghiêm túc công tác trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; Quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của cán bộ trực tiếp công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nhờ những giải pháp phù hợp, trong 09 tháng đầu năm 2023, 100% hồ sơ TTHC trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được tiếp nhận, xử lý, giải quyết đúng quy trình, đúng hạn, trước hạn. Có thể thấy, hiệu quả của công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực PCCC góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung và người chiến sỹ Cảnh sát PCCC nói riêng đẹp trong lòng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành mở các đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các loại hình cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ thuộc phân cấp quản lý nhằm hướng dẫn cơ sở khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về PCCC, CNCH. Qua kiểm tra, đã phát hiện 1.312 tồn tại, 08 thiếu sót, đã kịp thời kiến nghị, hướng dẫn cơ sở khắc phục, lập 84 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 665.750.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước. Tạm đình chỉ 05 cơ sở, đình chỉ hoạt động 03 cơ sở và phục hồi hoạt động đối với 02 cơ sở đã khắc phục các kiến nghị, tồn tại về PCCC.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH

tại Nhà máy thủy điện Yaly

Để đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”, thời gian quan, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt. Đây là nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và cũng là giải pháp ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, coi trọng việc đánh giá, phân loại đảng viên, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Quy trình, phương pháp đánh giá được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, khắc phục cách làm hình thức, chiếu lệ… Làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về chấp hành quy chế, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm và kiên quyết, kịp thời xử lý những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh của cán bộ, đảng viên, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, cống hiến.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn là việc nắm vững, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tăng cường tuyên truyền pháp luật, kết quả công tác, những chiến công, thành tích, gương cán bộ, đảng viên, người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thông qua đó tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với Nhân dân; xây dựng phong cách gần dân, bám địa bàn, cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ.

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo môi trường thuận lợi, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

 


Tác giả: Lê Chương