A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hội nghị do đồng chí Dương Văn Trang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

/upload/105000/20221020/grabb7bee19_10_2022_20t1_2_.JPG

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

Tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh…

Tại điểm cầu Công an tỉnh, vào buổi sáng do đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; buổi chiều do đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; các đồng chí bí thư và phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Buổi sáng, Hội nghị được nghe đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt nội dung Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

/upload/105000/20221020/grabd13e319_10_2022_20t2_2_.JPG

Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh uỷ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt các Nghị quyết, Thông báo tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo viên quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nghe phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị "về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được quán triệt, phổ biến tại Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, sự đồng thuận trong Nhân dân.


Tác giả: Đặng Thân