A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra việc thực hiện quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc sử dụng Tần số vô tuyến điện của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 15/6/2018, Đoàn đã tiến hành kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư hạ tầng (địa chỉ số 274, đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) đang thi công xây dựng công trình trụ sở Ngân hàng Vietcombank (số 01 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum).

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng đã sử dụng thiết bị

tần số vô tuyến điện nhưng chưa đăng ký giấy phép

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến; Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; hợp đồng, văn bản thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; bản sao có chứng thực theo quy định chứng chỉ vô tuyến điện viên của bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện; các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện, giấy chứng nhận kiểm định (đối với đài vô tuyến điện thuộc danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định)…

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng đã sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện để điều hành cẩu tháp tại công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Vietcombank nhưng không đăng ký giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, vi phạm Khoản 1, Điều 16 của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009. Đoàn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo điểm c, khoản 2, điều 77, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (mức xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng); đồng thời đoàn cũng đã nhắc nhở, hướng dẫn Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng tiến hành đăng ký giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua việc kiểm tra trên, đoàn khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp khi sử dụng tần số vô tuyến điện phải đăng ký giấy phép theo quy định của pháp luật nếu không sẽ bị xử lý theo luật định.

Hoàng bảy

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc sử dụng Tần số vô tuyến điện của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 15/6/2018, Đoàn đã tiến hành kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư hạ tầng (địa chỉ số 274, đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) đang thi công xây dựng công trình trụ sở Ngân hàng Vietcombank (số 01 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum).

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng đã sử dụng thiết bị

tần số vô tuyến điện nhưng chưa đăng ký giấy phép

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến; Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; hợp đồng, văn bản thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; bản sao có chứng thực theo quy định chứng chỉ vô tuyến điện viên của bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện; các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện, giấy chứng nhận kiểm định (đối với đài vô tuyến điện thuộc danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định)…

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng đã sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện để điều hành cẩu tháp tại công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Vietcombank nhưng không đăng ký giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, vi phạm Khoản 1, Điều 16 của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009. Đoàn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo điểm c, khoản 2, điều 77, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (mức xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng); đồng thời đoàn cũng đã nhắc nhở, hướng dẫn Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng tiến hành đăng ký giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua việc kiểm tra trên, đoàn khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp khi sử dụng tần số vô tuyến điện phải đăng ký giấy phép theo quy định của pháp luật nếu không sẽ bị xử lý theo luật định.

Hoàng bảy