A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định về danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu toàn văn dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Toàn văn dự thảo:bc-danh-gia-tac-dong.pdf bc-ra-soat.pdf bc-tong-ket.pdf dtnd-van-chuyen-hh.pdf to-trinh-nd-van-chuyen-hh.pdf

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan