A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại Công an tỉnh Kon Tum

Ngày 14/7/2022, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về kiểm tra, đánh giá việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại Công an các địa phương, Đoàn kiểm tra, đánh giá của Bộ Công an do đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm TTCH Bộ Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại Công an tỉnh Kon Tum.

Nội dung kiểm tra bao gồm đánh giá thực trạng nhân lực thực hiện nghiệp vụ xử lý hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công; việc đảm bảo các điều kiện trang, thiết bị phục vụ công tác; đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, trả kết quả của Bộ phận một cửa và công tác xử lý hồ sơ của các phòng nghiệp vụ; nội dung, hình thức tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại địa phương…

Qua một ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 đơn vị gồm: Công an huyện Đăk Tô, Công an xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông.

Đoàn làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông

Đoàn làm việc tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đoàn làm việc tại Công an xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Hoạt động kiểm tra được tiến hành trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khách quan. Qua việc kiểm tra, Đoàn đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Đoàn cũng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an để tham mưu, đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định, quy trình công tác của Bộ Công an về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn người dân, tổ chức trên địa bàn thường xuyên sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, tiết kiệm công sức, thời gian đi lại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước./.

 

 


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan