A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo điều chỉnh tăng chỉ tiêu Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân

Căn cứ Thông báo điều chỉnh tăng chỉ tiêu Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân, Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Kon Tum thông báo một số nội dung sau:

1. Khu vực tuyển sinh: Phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

2. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an theo tổ hợp (CA1, CA2).

3. Chỉ tiêu tuyển sinh Phương thức 3: 50 chỉ tiêu (tăng 09 chỉ tiêu so với ban đầu). Chỉ tiêu sau khi điều chỉnh như sau:

Địa bàn

Tổng chỉ tiêu PT3 ban đầu

Chỉ tiêu tăng

Tổng chỉ tiêu PT3 sau khi tăng

Mã tổ hợp, Mã bài thi BCA theo Phương thức 3

Địa bàn 5

41

09

50 chỉ tiêu

(Nam: 45; Nữ: 05)

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C03, D01

- Mã bài thi Bộ Công an: CA1, CA2

 Địa bàn 5 (các tỉnh Tây Nguyên) gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

  4. Thông tin tên trường, ký hiệu mã trường, mã ngành

  - Tên trường: Trường Đại học An ninh nhân dân.

  - Địa chỉ trường: Km 18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Địa chỉ Website trường: http://dhannd.edu.vn

  - Ký hiệu trường: ANS

  - Đào tạo các chuyên ngành nghiệp vụ An ninh

  - Mã ngành ĐKDT: 7860100.

 


Tác giả: Đội tổ chức, biên chế và đào tạo