Công an tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Kon Plông