A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất cấp thẻ Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Trong đó, đáng chú ý là dự thảo của Bộ Công an đã đề xuất quy định về cấp thẻ Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi.

Theo Luật Căn cước công dân 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước công dân (khoản 1 Điều 19). Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi (Điều 21).

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Trong đó, đối với người dưới 14 tuổi, giấy khai sinh vẫn luôn là văn bản hộ tịch gốc, quan trọng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho công dân ngay thời điểm sinh ra, khẳng định sự ra đời, tồn tại của một cá nhân và có giá trị suốt đời. Trong đó, đã có những thông tin cơ bản như họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; họ, chữ đệm, tên, năm sinh của cha, mẹ… Ngoài ra, giấy khai sinh đã và đang làm cơ sở để thực hiện các quyền thiết yếu khác của trẻ em như đăng ký hộ khẩu thường trú, bảo hiểm y tế…

Tuy nhiên, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát huy giá trị, tiện ích của thẻ Căn cước công dân trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số, Bộ Công an đã đề xuất quy định về việc cấp thẻ Căn cước cho cả công dân dưới 14 tuổi. Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) nêu rõ, đối với trẻ em mới sinh, việc thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện đồng thời trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh.

Việc cấp thẻ Căn cước cho cả công dân dưới 14 tuổi cũng phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời, phù hợp với pháp luật của nhiều nước trên thế giới như: Argentina, Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha, Thái Lan…

Nếu quy định này được thực thi, sẽ có khoảng 20 triệu trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, thay vì chỉ cấp cho những người từ đủ 14 tuổi như hiện nay.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan