A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm học 2023 – 2024

Căn cứ Công văn số 10196, ngày 21/7/2023 của Cục Tổ chức cán bộ về việc phân bổ chỉ tiêu bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra; chỉ tiêu bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy cấp Đội và tương đương, Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã năm học 2023 – 2024; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2024 và Thông báo tuyển sinh của các Trường Công an nhân dân, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2023 – 2024 như sau:

I. Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra

1. Đối tượng, điều kiện

 - Đối tượng: Cán bộ hiện đang công tác tại cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Cán bộ Công an xã, phường, thị trấn; Lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương trở lên hoặc cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện và tương đương trở lên, có trình độ Đại học Công an trở lên không thuộc nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội hoặc ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Đối với các trường hợp: Tốt nghiệp đại học Luật trở lên, phải qua bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 06 tháng trở lên).

2. Địa điểm, số lượng, thời gian mở lớp

- Địa điểm: Tổ chức mở lớp tại Công an tỉnh Kon Tum.

- Số lượng: 40 chỉ tiêu (Kon Tum: 30; Gia Lai: 10).

- Thời gian mở lớp: Phòng Tổ chức cán bộ sẽ có thông báo sau khi tập hợp đủ số lượng.

3. Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/8/2023.

II. Lớp Bồi dưỡng Pháp luật, nghiệp vụ bậc Trung cấp cho cán bộ tốt nghiệp trung cấp ngành ngoài đã tuyển vào Công an nhân dân.

1. Bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân  II.

 Địa điểm: 155 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu: 100 học viên; Thời gian: Dự kiến tháng 10/2023.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 10/9/2023.

Thực tập ngắm bắn súng AK47 trong khóa Huấn luyện

2. Bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

- Địa điểm: TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Chỉ tiêu: 120 học viên. Thời gian: Dự kiến nhập học từ tháng 9/2023.

III. Lớp Bồi dưỡng Pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngoài ngành ngoài được tuyển vào Công an nhân dân.

1. Bồi dưỡng tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

- Địa điểm: Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Mình.

- Chỉ tiêu: 100 học viên; Thời gian: 06 tháng.

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 18/8/2023 (Dự kiến mở lớp: tháng 9/2023).

2. Bồi dưỡng tại Trường Đại học An ninh nhân dân

- Địa điểm: Km 18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu: 100; Thời gian: 06 tháng.

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 15/9/2023 (Dự kiến mở lớp: tháng 12/2023).

IV. Đào tạo trình độ Thạc sĩ

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Đối tượng dự tuyển: Cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên; Cán bộ có chức danh từ bậc trung cấp hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Công an; Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên.

- Điều kiện dự tuyển: Có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học ngoài ngành đăng ký dự tuyển phải có bằng đại học nghiệp vụ Công an; Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển; Có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh khác tương đương trình độ bậc 3 trở lên.

2. Cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ

2.1. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05)

- Địa điểm: số 179A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở đào tạo số 2).

- Chỉ tiêu: 149 học viên.

- Ngành đào tạo: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

- Thời gian bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

- Thời gian thi tuyển: Từ ngày 21/10/2023 đến ngày 22/10/2023.

- Môn thi:

+ Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm: Môn Triết học và môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

+ Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự: Môn Triết học và môn Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

2.2. Trường Đại học An ninh nhân dân (T04)

- Chỉ tiêu: 137 học viên.

- Ngành đào tạo: Trinh sát an ninh (67 chỉ tiêu), Quản lý Nhà nước về ANTT (70 chỉ tiêu).

- Thời gian bổ sung kiến thức: Dự kiến tháng 9/2023 (Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành nghiệp vụ an ninh do Trường Đại học ANND, Học viện ANND cấp phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi).

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 22/10/2023.

- Thời gian thi tuyển: Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 31/10/2023.

- Môn thi: Môn Triết học Mác – Lê nin và môn Lý luận nghiệp vụ an ninh.

2.3. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06)

- Địa điểm: Số 243 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Chỉ tiêu: 19 học viên.

- Ngành đào tạo: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thời gian thi tuyển:  Dự kiến vào tháng 11/2023.

3. Thời hạn tiếp nhận đăng ký và làm hồ sơ dự tuyển:

- Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 31/8/2023 (đào tạo của T04, T05).

- Đến hết ngày 21/9/2023 (đào tạo của T06).

V. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ (T01,T02,T04,T05, T06)

1. Đối tượng, điều kiện, thời hạn dự tuyển:

- Đối tượng: Lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương trở lên.

- Điều kiện dự tuyển: Có bằng thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

- Thời hạn tiếp nhận đăng ký và làm hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 30/9/2023.

 VI.  Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo cấp phòng, huyện và tương đương khối An ninh và khối Cảnh sát.

1. Bồi dưỡng tại Trường Đại học An ninh nhân dân

1.1. Đối với lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và tương đương

- Chỉ tiêu: 80; Thời gian: 08 ngày (Lớp 1: 11/2023; Lớp 2: 12/2023).

1.2. Đối với lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện và tương đương

- Chỉ tiêu: 160; Thời gian: 08 ngày (Lớp 1: 11/2023; Lớp 2: 12/2023; Lớp 3: 03/2024; Lớp 4: 04/2024).

- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 18/9/2023.

2. Bồi dưỡng tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

2.1. Đối với lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và tương đương

- Chỉ tiêu: 120; Thời gian: 08 ngày (Lớp 1: 11/2023; Lớp 2: 03/2023).

2.2. Đối với lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện và tương đương

- Chỉ tiêu: 300; Thời gian: 08 ngày (Lớp 1: 11/2023; Lớp 2: 03/2024; Lớp 3: 04/2024).

3.3. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 15/10/2023.

3. Bồi dưỡng tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

3.1 Đối với Trưởng phòng Cảnh sát chữa cháy

- Chỉ tiêu: 30; Thời gian: 08 ngày (Dự kiến mở lớp vào tháng 3/2024).

3.2. Đối với Phó Trưởng phòng Cảnh sát chữa cháy

- Chỉ tiêu: 100; Thời gian: 08 ngày (Dự kiến mở lớp vào tháng 3/2024).

3.3. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 06/10/2023.

VII. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

- Số lượng: 01 lớp (120 học viên).

- Thời gian học: 05 ngày (Dự kiến mở lớp cuối tháng 8/2023).

- Địa điểm: Hội trường Phòng Tổ chức cán bộ, số 01 Lê Văn Hưu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.

- Thời hạn gửi danh sách: Trước ngày 22/8/2023.

2. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25/02/2014 của Chính phủ)

- Thời gian: 12 ngày (Khóa 50: Từ ngày 09/5 đến ngày 24/5/2024; Khóa 51: Từ ngày 06/6 đến ngày 21/6/2024)

- Địa điểm: Trung tâm huấn luyện, giáo dục QP&AN, Bộ CHQS tỉnh (Số 163, Phạm Văn Đồng, thành phố Kon Tum).

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 01/12/2023.

* Lưu ý: Đơn vị chọn cử Sĩ quan đối tượng 3 theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, ngày 25/02/2014 của Chính phủ chưa tham gia bồi dưỡng; có 02 nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi chức danh hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

VIII. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao dành cho lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và tương đương; Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã năm học 2023 – 2024.

1. Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và tương đương

- Bồi dưỡng cho hệ lực lượng An ninh.

- Bồi dưỡng cho hệ lực lượng Cảnh sát (Trừ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ).

- Bồi dưỡng cho hệ lực lượng tham mưu, xây dựng lực lượng.

- Bồi dưỡng cho hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

- Bồi dưỡng cho hệ lực lượng kỹ thuật, hậu cần CAND.

- Địa điểm bồi dưỡng: Tại các trường Công an nhân dân (T03, T06, T07, T08, T10).

2. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao dành cho Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã.

- Chỉ tiêu: 80 (Trưởng Công an xã: 40; Phó Trưởng Công an xã: 40).

- Cơ sở liên kết đào tạo: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân.

3. Thời hạn gửi danh sách: Trước ngày 25/8/2023 (Các đơn vị lập danh sách lãnh đạo, chỉ huy cấp đội và tương đương theo hệ lực lượng. Phòng Tổ chức cán bộ sẽ thông báo cụ thể sau khi có chỉ tiêu bồi dưỡng từ các Trường CAND).

IX. Tuyển sinh đào tạo chứng chỉ vận hành ô tô, máy bơm chữa cháy do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo.

- Đối tượng: Cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị PC07 đã biên chế và có bằng lái xe ô tô hạng C trở lên.

- Thời gian đào tạo: 03 tháng.

- Chỉ tiêu: 100 học viên (Đợt 1: 50 học viên, khai giảng tháng 12/2023; Đợt 2: 50 học viên, khai giảng tháng 5/2024.

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 20/9/2023.

Để biết rõ thêm thông tin chi tiết về các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 – 2024, các đồng chí liên hệ về Phòng Tổ chức cán bộ - Đội 1, đồng chí Đại úy Đỗ Quang Phước, số điện thoại: 0843101368./.          


Tác giả: Quang Phước