A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an Kon Tum – Biên niên lịch sử (1996-2000): LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử CAND tỉnh Kon Tum đã thu được những kết quả quan trọng, việc phát hành các tập sách Lịch sử CAND tỉnh Kon Tum tập I (1945-1954), tập II (1954-1975), và tập III (1975-1996) có tác dụng giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, góp phần quan trọng vào việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu của các lực lượng Công an tỉnh Kon Tum.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước, nhiệm vụ của CAND hết sức nặng nề, phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao trình độ  lý luận và nghiệp vụ, năng lực công tác và chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng đổi mới các mặt công tác, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước CNXH.

Thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử CAND 2001- 2005. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng uỷ và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác sưu tầm tư liệu, sự kiện, nghiên cứu biên soạn cuốn “Công an nhân dân Kon Tum- Lịch sử biên niên (1996 – 2000) nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19/08/1945-19/08/2005).

Trong 5 năm  qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời các biện pháp công tác giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, xây dựng hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với hơn một trăm sự kiện tiêu biểu, điển hình được chọn lọc đã tái hiện lại những sự kiện và hoạt động chủ yếu của lực lượng Công an Kon tum trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta, nhất là vào thời điểm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; chúng triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ, kích động, lôi kéo, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, phản ảnh những thành tích và chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần cùng các cấp, các ngành ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Đây là cuốn tư liệu quý phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp, là cơ sở cho việc nghiên cứu, tổng kết, biên soạn lịch sử sau này.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn sách này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Viện Lịch sử Công an (V25), Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh, sự đóng góp ý kiến và cung cấp tư liệu của các phòng, ban, Công an các huyện, thị xã, cùng các đồng chí cán bộ Công an lão thành và cán bộ chiến sĩ đang công tác. Ban biên tập đã có nhiều cố gắng trong công tác thu thập tư liệu và tổ chức biên soạn, song không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến bổ sung của các đồng chí để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

Thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh chúng tôi xin chân thành cảm ơn và giới thiệu cuốn sách này cùng các đồng chí và bạn đọc./.


CÔNG AN TỈNH KON TUM