A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số liệu Đăng ký xe mô tô từ ngày 24/6/2021 đến 03/8/2021

 

STT Ngày đăng ký Biển số Tên chủ xe Địa chỉ
1 03/08/2021 82AA-094.31 A MIÊN Đăk Têng,X.Ngọk Réo,H.Đắk Hà,KonTum
2 03/08/2021 82AA-095.38 PHẠM HUY CHƯƠNG 17 Trần Nhật Duật, Tp.Kon Tum
3 03/08/2021 82AA-096.35 TRẦN ANH THƯ Tổ 3, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
4 03/08/2021 82AA-097.20 VÕ NGỌC HẢI Tổ 3, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
5 03/08/2021 82AA-097.21 LÊ QUANG PHÚ Tổ 2,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
6 03/08/2021 82AA-097.33 JE RI KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
7 03/08/2021 82AA-097.49 NGUYỄN TẤN LÊN Hòa Bình, X.Sa Nghĩa, H.Sa Thầy, KT
8 03/08/2021 82AA-097.50 LÊ THỊ KHUYÊN Thôn 2, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, KonTum
9 03/08/2021 82AA-097.73 VÕ XUÂN HOÀNG Nhơn Khánh, X.Sa Nhơn, H.SaThầy, KT
10 03/08/2021 82AA-097.89 NGUYỄN BẢO TRÂM 95 Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
11 03/08/2021 82B1-216.37 HUỲNH THỊ THU NGÂN Tổ 11, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
12 03/08/2021 82B1-461.93 A DỰ Đăk Đe,X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
13 03/08/2021 82B1-588.58 A NƠI LÀNG TUM,X.Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
14 03/08/2021 82B1-923.20 A HỮU Kon Klor 2, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
15 03/08/2021 82B1-923.59 A TÁM Thôn Kép Ram,X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
16 03/08/2021 82B1-954.14 VI VĂN ĐÔNG Thanh Xuân,Đăk Ngọk,Đắk Hà, Kon Tum
17 03/08/2021 82B1-976.23 A LÊ Plei Chor, X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
18 03/08/2021 82B1-977.51 NGUYỄN THỊ TÚY HƯƠNG THÔN 4,X.Đắk Cấm, TP. Kon Tum
19 03/08/2021 82B1-978.10 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
20 03/08/2021 82B1-978.21 NGUYỄN VĂN LỢI Thôn 2, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum, KT
21 03/08/2021 82B1-978.33 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN TỔ 3,p.Trường Chinh,tp.Kon Tum
22 03/08/2021 82B1-978.35 NGUYỄN HỮU HÒA Thôn 2,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
23 03/08/2021 82B1-978.47 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
24 03/08/2021 82B1-978.52 Y BER Thôn 9,X.Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, KT
25 03/08/2021 82B1-978.59 TRƯƠNG CÔNG BÌNH KonHraChót, P.Thống Nhất, Tp.KonTum
26 03/08/2021 82B1-978.60 HOÀNG HUY NAM Tổ 2,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
27 03/08/2021 82B1-978.66 NGUYỄN THỊ THU HÀ Tổ 12, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
28 03/08/2021 82B1-978.68 TRẦN VĂN HIỆP Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
29 03/08/2021 82B1-978.98 NGUYỄN ANH PHÚC Nhơn Khánh, X.Sa Nhơn, H.SaThầy, KT
30 03/08/2021 82B1-979.04 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
31 03/08/2021 82B1-979.22 NGUYỄN HOÀNG VŨ 187 Hà Huy Tập, Tp.Kon Tum
32 03/08/2021 82B1-979.31 NGUYỄN THỊ KIM CHI Thôn 2,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
33 03/08/2021 82B1-979.49 Y H KHUYẾT Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
34 03/08/2021 82B1-979.76 TRẦN VĂN HẬU 176 Bắc Kạn,P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
35 03/08/2021 82B1-979.78 TRƯƠNG ĐỨC BÌNH Thôn 3,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
36 03/08/2021 82B1-979.88 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
37 03/08/2021 82B1-979.98 A MIM Thôn Kon Drei,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
38 03/08/2021 82B1-979.99 A THUYÊN L/Trấp,X.Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
39 03/08/2021 82B1-980.10 DƯƠNG THỊ MỸ LỆ Trung Nghĩa Đông,X,Kroong,tp K.Tum
40 03/08/2021 82B1-980.21 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
41 03/08/2021 82B1-980.23 NGUYỄN THỊ HƯNG THÔN 8,X.Đắk Cấm,TP.Kon Tum
42 03/08/2021 82B1-980.38 A KHẢO Thôn 2,X.Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, KT
43 03/08/2021 82B1-980.39 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
44 03/08/2021 82B1-980.41 HUỲNH THỊ PHỤNG THÔN 6,X.Đoàn Kết,TP. Kon Tum
45 03/08/2021 82B1-980.44 TRƯƠNG CÔNG BÌNH KonHraChót, P.Thống Nhất, Tp.KonTum
46 03/08/2021 82B1-980.45 Y CHÊ KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
47 03/08/2021 82B1-980.49 TRƯƠNG CÔNG BÌNH Kon Hra Chot,P.Thống Nhất,TPKon Tum
48 03/08/2021 82B1-980.55 A THUẤN Kon Drei, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum, KT
49 03/08/2021 82B1-980.58 BÙI THỊ HIỀN PLEI RƠ HAI II,P.Lê Lợi,tp. Kon Tum
50 03/08/2021 82B1-980.61 HOÀNG TRUNG HIẾU Thôn 2, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
51 03/08/2021 82B1-980.63 LƯU NGỌC HOÀI Thôn 3, TT.Sa Thầy, H.SaThầy, KT
52 03/08/2021 82B1-980.79 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
53 03/08/2021 82B1-980.87 PHAN QUỐC LÂM Tổ 12, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
54 03/08/2021 82B1-980.93 TRƯƠNG CÔNG BÌNH Kon Hra Chot,P.Thống Nhất,TPKon Tum
55 03/08/2021 82B1-980.96 A NGÔI KonRờBàng 1, X.VinhQuang, TP.KonTum
56 03/08/2021 82B1-980.98 TRƯƠNG CÔNG BÌNH. Kon Hra Chót,P.T/Nhất,TP. K/Tum
57 03/08/2021 82H1-070.35 NGUYỄN THỊ TÚ ANH Thôn 5, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
58 03/08/2021 82K6-5616 TRẦN VĂN HỒNG 43 Phùng Hưng,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
59 02/08/2021 82AA-043.22 NGUYỄN THỊ HÒA HIỆP 30 Nguyễn Khuyến, Tp.Kon Tum
60 02/08/2021 82AA-066.73 NGUYỄN TRỌNG HIỀN 74 Nguyễn Sinh Sắc, TP.Kon Tum
61 02/08/2021 82B1-254.64 CAO THỊ MỸ NGỌC Tổ 3, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
62 02/08/2021 82B1-507.31 Y LY SA KonTumKơPơng,X.Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
63 02/08/2021 82B1-605.62 LÊ VĂN HÙNG KonMơNaySơLamII,P.TChinh,Tp.Kon Tum
64 02/08/2021 82B1-850.38 TRẦN LUÂN 92 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Kon Tum
65 02/08/2021 82B1-883.00 A BLƯH Thôn Kép Ram,X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
66 02/08/2021 82B1-973.59 A MEL Thôn Kon Drei,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
67 02/08/2021 82B1-974.23 TRẦN NGỌC THỊNH 396 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
68 02/08/2021 82B1-975.37 PHẠM ANH TUẤN Tân An,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
69 02/08/2021 82B1-975.69 Y TIÊN Pley Groi, X.Chư Hreng, TP.Kon Tum
70 02/08/2021 82B1-975.99 A NEN Măng La Klăh,X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
71 02/08/2021 82B1-976.69 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
72 02/08/2021 82B1-976.75 PHẠM THỊ THANH TUYỀN Thôn 5,X.Đoàn Kết, Tp.Kon Tum
73 02/08/2021 82B1-977.80 HOÀNG TRỌNG TÂM 147 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
74 02/08/2021 82B1-978.07 NGUYỄN TRỌNG QUYẾT 445 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum, Kon Tum
75 02/08/2021 82B1-978.67 HUỲNH NGỌC THẠCH Thôn Klâu Klăh,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
76 02/08/2021 82B1-978.74 PHAN THANH TIỀN Thôn 9, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, KT
77 02/08/2021 82B1-979.20 TRẦN VĂN CƯỜNG Thôn 4, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
78 02/08/2021 82B1-979.42 Y SIU LOAI Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
79 02/08/2021 82B1-979.47 TRẦN LỆ THỦY 600 Duy Tân, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
80 02/08/2021 82B1-980.32 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 18 Trần Bình Trọng, Tp.Kon Tum
81 02/08/2021 82B1-980.83 MAI TRẦN HUYỀN TRÂM Tổ 1, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
82 02/08/2021 82F1-021.35 A HYIN Măng La, X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
83 02/08/2021 82K2-6999 NGUYỄN PHÚC ĐẠT 101 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
84 31/07/2021 82B1-975.20 HỒ VĂN HÙNG Thôn 7,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
85 31/07/2021 82B1-977.63 ĐẶNG VĂN DẬU Tdp 4B,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà,Kon Tum
86 30/07/2021 82AA-096.23 TRẦN VIẾT THIỆN NHÂN Tổ 3,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
87 30/07/2021 82AA-096.30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Thôn 2, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
88 30/07/2021 82AA-097.52 NGUYỄN THỊ QUẢ KonHnongPêng,X.ĐắkHRing,H.Đắk Hà,KT
89 30/07/2021 82AA-097.59 ĐẶNG THỊ THU TRANG TDP2A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
90 30/07/2021 82AA-097.67 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 44 Hồ Tùng Mậu, Tp.Kon Tum
91 30/07/2021 82B1-409.38 TRỊNH THỊ THÙY TRANG TrungNghĩaĐông, X.Kroong, TP.KonTum
92 30/07/2021 82B1-424.10 CAO THANH HUY 05 Trần Cao Vân, Tp.Kon Tum
93 30/07/2021 82B1-524.35 NGUYỄN VŨ QUANG CHƯƠNG Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
94 30/07/2021 82B1-970.34 NGUYỄN THANH HIỆP TDP 6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
95 30/07/2021 82B1-970.79 NGUYỄN THỊ KIM MINH 02 Bạch Đằng, TP.Kon Tum, KT
96 30/07/2021 82B1-971.95 TRẦN CÔNG ĐỊNH Thôn 3,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
97 30/07/2021 82B1-973.36 ĐINH VĂN THẮNG Thôn 7,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
98 30/07/2021 82B1-975.01 LÊ THỊ DIỄM Thôn 3, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
99 30/07/2021 82B1-975.21 HUỲNH THỊ ÚT Thôn 6,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
100 30/07/2021 82B1-975.27 LÊ THỊ TUYẾT MAI 350 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
101 30/07/2021 82B1-975.32 PHẠM THỊ DỰ 163 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum
102 30/07/2021 82B1-975.33 TRẦN VĂN TRƯỜNG Thôn 3,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy,Kon Tum
103 30/07/2021 82B1-975.42 NGUYỄN TUẤN NGHĨA Tổ 6, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
104 30/07/2021 82B1-975.46 MAI THỊ PHƯỢNG TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
105 30/07/2021 82B1-975.62 Y BYAR Plei Rơ Wăk, X.Đăk Năng, Tp.KonTum
106 30/07/2021 82B1-975.83 A NGƯNG Plei Jơ Drợp, X.Đăk Năng, TP.KonTum
107 30/07/2021 82B1-976.00 NGUYỄN THỊ XUÂN Thôn 3,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
108 30/07/2021 82B1-976.04 ĐỖ TẤN VIỆT Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
109 30/07/2021 82B1-976.25 PHAN THỊ THẢO Kon Tu 2, X.Đắk Blà, TP.Kon Tum, KT
110 30/07/2021 82B1-976.28 Y HUỆ KonMơNayKơTu1, X.Đắk Blà, TP.KonTum
111 30/07/2021 82B1-976.30 A BI NĂNG Plei Rơ Hai1,P.Lê Lợi,TP. Kon Tum
112 30/07/2021 82B1-976.41 LÊ DUY CƯỜNG Thôn 2, X.Ia Dom, H.Iah’drai, KT
113 30/07/2021 82B1-976.82 HOÀNG THỊ THANH Thôn 5, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
114 30/07/2021 82B1-976.83 HÀ VĂN TIẾN Thôn 1,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
115 30/07/2021 82B1-976.98 A PHAM Plei Druân, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
116 30/07/2021 82B1-976.99 NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC Tổ 7, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum
117 30/07/2021 82B1-977.00 A – PHƯƠNG ĐÔNG Plei Klẽch, X.Ngọc Bay, Tp.Kon Tum
118 30/07/2021 82B1-977.16 ĐẶNG PHƯƠNG THÙY TDP 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
119 30/07/2021 82B1-977.17 TRẦN ĐỨC HUY KonHnongPêng,X.Đắk HRing,Đắk Hà, KT
120 30/07/2021 82B1-977.66 PHẠM HỒNG THÁI 475 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
121 30/07/2021 82B1-977.77 A THƯNG Plei Druân, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
122 30/07/2021 82B1-977.86 PHẠM THỊ NGỌC Thôn 1,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
123 30/07/2021 82B1-977.94 A JIS KonRờBàng 1, X.VinhQuang, TP.KonTum
124 30/07/2021 82B1-977.96 TRẦN ĐỨC TOÀN PhươngQuý 2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
125 29/07/2021 82AA-095.24 NGUYỄN THANH NHÀN Thôn 1,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
126 29/07/2021 82AA-097.45 ĐOÀN VĂN THỨ Thôn 4, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
127 29/07/2021 82AA-097.83 PHẠM THỊ KIM CHÂU Tổ 1, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
128 29/07/2021 82B1-975.13 CÔNG TY TNHH MTV ANH KHOA MOTOR 108D Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
129 29/07/2021 82B1-975.22 NGUYỄN VIẾT ĐẠT TDP 5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
130 29/07/2021 82B1-975.53 VĂN THỊ NGỌC OANH 42 Kim Đồng, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
131 29/07/2021 82B1-975.73 Y HUIN Kon Klor, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
132 29/07/2021 82B1-975.98 CÔNG TY TNHH MTV ANH KHOA MOTOR 108D Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
133 29/07/2021 82B1-976.34 LÊ THỊ TUYẾT NGÂN PhươngQuý 2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
134 29/07/2021 82B1-977.21 NGỌC ANH KonTumKơPơng,X.Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
135 29/07/2021 82B1-977.28 A TƯƠNG Kon Klor 2, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
136 29/07/2021 82B1-977.55 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO Tổ 9,P.Quyết Thắng,Tp. Kon Tum
137 29/07/2021 82B1-977.58 HỒ HỮU CƯỜNG Tổ 5, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
138 29/07/2021 82B1-977.75 NGUYỄN THỊ THẢO KonMơNayKơTu I,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
139 29/07/2021 82B1-977.76 Y KING Tập Đoàn 1,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
140 29/07/2021 82B1-977.79 TRẦN THỊ THẠCH 07 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum
141 29/07/2021 82B1-977.93 HOÀNG THỊ TÂN 81 Dã Tượng.P,Duy Tân,TP.Kon Tum
142 28/07/2021 82AA-096.72 A DŨNG Thôn Kon Tu I,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
143 28/07/2021 82AA-097.64 ĐỖ DUY AN Tổ 4,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
144 28/07/2021 82B1-137.46 Y GLI KonTumKơPơngII,X.ĐắkRơWa,Tp.Kon Tum
145 28/07/2021 82B1-148.66 HÀ NGỌC SƠN Tổ 4,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
146 28/07/2021 82B1-234.90 ĐOÀN VĂN THIỀU Thôn 4, X.Chư Hreng, TP.Kon Tum, KT
147 28/07/2021 82B1-282.96 A CHÂU Thôn 3, X.ĐắkTơLung, H.Kon Rẫy, KT
148 28/07/2021 82B1-316.76 A HOẠCH Kon Klor, X.ĐắkRơWa, TP.KonTum, KT
149 28/07/2021 82B1-392.02 HỒ VĂN ĐỨC Thôn 9, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum, KT
150 28/07/2021 82B1-436.13 ĐỖ PHÚ CƯỜNG Kon Rơ Pắt, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
151 28/07/2021 82B1-444.81 HOÀNG QUỐC THỊNH 44 Trần Bình Trọng, TP.Kon Tum, KT
152 28/07/2021 82B1-458.50 NGUYỄN VIẾT THẮNG TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
153 28/07/2021 82B1-576.00 NGUYỄN TÚ NAM Tổ 9, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KT
154 28/07/2021 82B1-579.22 NGUYỄN MINH VĂN 318/5 Hùng Vương,Tp.Kon Tum,Kon Tum
155 28/07/2021 82B1-641.94 VÕ THỊ THÙY LINH Lâm Tùng, X.Ia Chim, TP.Kon Tum, KT
156 28/07/2021 82B1-664.06 NGUYỄN VĂN ĐÂY Tổ 1, P.TrầnHưngĐạo, TP.KonTum, KT
157 28/07/2021 82B1-679.02 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Thôn 7, X.Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
158 28/07/2021 82B1-692.63 A THOÁT Thôn 12,X.Đắk PXi,H.Đắk Hà, Kon Tum
159 28/07/2021 82B1-736.06 A HIN PleiRơHai2, P.LêLợi, TP.KonTum, KT
160 28/07/2021 82B1-758.18 LÊ XUÂN PHƯỚC TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
161 28/07/2021 82B1-808.53 TRẦN THỊ QUỲNH TRÂM 245 Đống Đa, TP.Kon Tum, Kon Tum
162 28/07/2021 82B1-836.55 BÙI THỊ HIỀN Sơn An, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, KonTum
163 28/07/2021 82B1-907.46 ĐINH THỊ HƯƠNG Tổ 1, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KT
164 28/07/2021 82B1-946.59 BÙI THỊ HUYỀN TRANG PhươngQuý1, X.VinhQuang, TP.KonTum
165 28/07/2021 82B1-953.64 VŨ PHẠM NGỌC LONG 56 Hoàng Văn Thụ, Tp.Kon Tum
166 28/07/2021 82B1-955.38 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Bình Trung, X.Sa Bình, H.SaThầy, KT
167 28/07/2021 82B1-969.74 VŨ VĂN TÌNH Làng Lung, X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
168 28/07/2021 82B1-970.16 A TÝ Thôn 8, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
169 28/07/2021 82B1-971.53 A CƠ ĐắkKơĐêm, X.Đắk Ui, H.ĐắkHà, KonTum
170 28/07/2021 82B1-973.23 NGUYỄN THỊ NHUNG 319 Bà Triệu, Tp.Kon Tum, Kon Tum
171 28/07/2021 82B1-973.81 PHẠM THỊ BÍCH HIỀN Kon Năng Treang,X.Đắk Ui,Đắk Hà, KT
172 28/07/2021 82B1-974.89 NGUYỄN ĐỨC HIỆU Thôn 3,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
173 28/07/2021 82B1-975.15 TRẦN THỌ THÀNH Tổ 9, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
174 28/07/2021 82B1-975.18 TÔ THỊ HUỆ Sơn An,X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, Kon Tum
175 28/07/2021 82B1-975.24 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 285/12 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
176 28/07/2021 82B1-975.40 LÊ VỆ GIANG 37 Phùng Hưng,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
177 28/07/2021 82B1-975.41 DƯƠNG HUỲNH BÍCH THẢO Ya Hội,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum,KonTum
178 28/07/2021 82B1-975.51 A IL KonHơNgoKlảh,X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
179 28/07/2021 82B1-975.74 A MON KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
180 28/07/2021 82B1-975.82 PHAN ĐỖ TRƯỜNG PHONG Thôn 8,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
181 28/07/2021 82B1-975.90 HÀ VĂN SOAN Thanh Xuân, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, KT
182 28/07/2021 82B1-975.92 Y DỶ Làng Xộp,X.Mô Rai,H.Sa Thầy,Kon Tum
183 28/07/2021 82B1-975.93 LÊ DƯƠNG QUỐC ĐẠI Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
184 28/07/2021 82B1-975.94 A NHÂN Khơk Klong, X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, KT
185 28/07/2021 82B1-976.08 Y KHƯM Gia Xiêng,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,KonTum
186 28/07/2021 82B1-976.14 VŨ VĂN VƯỢNG Gia Xiêng,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,KonTum
187 28/07/2021 82B1-976.16 A NHÂN Rờ Kơi,X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
188 28/07/2021 82B1-976.19 A CHUNG Thôn Kon Tu II,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
189 28/07/2021 82B1-976.48 DƯƠNG HIỂN BẢY Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
190 28/07/2021 82B1-976.55 VI VĂN THIẾT Đăk Tang,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,Kon Tum
191 28/07/2021 82B1-976.56 NGUYỄN HÙNG TÚ Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
192 28/07/2021 82B1-976.65 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
193 28/07/2021 82B1-976.84 NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN Tổ 2,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
194 28/07/2021 82B1-977.09 H LƯU Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
195 28/07/2021 82B1-977.13 TRẦN THỊ THƠM KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
196 28/07/2021 82B1-977.34 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 23 Nguyễn Thiện Thuật, Tp.Kon Tum
197 28/07/2021 82B1-977.36 NGUYỄN MINH THẬM TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
198 28/07/2021 82B1-977.47 U MÓC Kon Rôn,X.Ngok Réo,H.Đắk Hà,Kon Tum
199 28/07/2021 82B1-977.48 Y DENG Làng Lút,X.Ya Tăng,H.Sa Thầy,KonTum
200 28/07/2021 82B1-977.53 LÊ SỸ HÙNG Tổ 1,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
201 28/07/2021 82B1-977.64 Y HOAI Thôn Kon Tu I,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
202 28/07/2021 82B1-977.73 PHAN THANH HẬU Thôn 1,X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, Kon Tum
203 28/07/2021 82B1-977.85 A KAN Làng Kram,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,KonTum
204 28/07/2021 82K9-1269 NGUYỄN THU HƯƠNG 61 Trần Nhật Duật, Tp.Kon Tum
205 27/07/2021 82AA-096.58 A MƯƠNG Kon Gung, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KT
206 27/07/2021 82AA-097.01 HÀ THỊ LIÊN Thôn 1, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
207 27/07/2021 82B1-972.09 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
208 27/07/2021 82B1-972.92 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
209 27/07/2021 82B1-973.89 A NHUẬN KonKlor 2, X.ĐắkRơWa, Tp.KonTum, KT
210 27/07/2021 82B1-974.30 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
211 27/07/2021 82B1-974.91 A ĐƯNG Thôn 4, X.ĐắkTờRe, H.Kon Rẫy, KT
212 27/07/2021 82B1-975.02 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
213 27/07/2021 82B1-975.05 Y LAN Thôn Kép Ram,X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
214 27/07/2021 82B1-975.10 A LONG Thôn Kon Tu I,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
215 27/07/2021 82B1-975.17 HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH Tổ 2,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
216 27/07/2021 82B1-975.34 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
217 27/07/2021 82B1-975.36 PHAN THANH TIẾN Thôn 9, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, KT
218 27/07/2021 82B1-975.43 NGUYỄN THỊ LIÊN TDP6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
219 27/07/2021 82B1-975.44 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
220 27/07/2021 82B1-975.45 VŨ HẢI LỆ 305 Sư Vạn Hạnh, Tp.Kon Tum
221 27/07/2021 82B1-975.49 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
222 27/07/2021 82B1-975.52 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 285 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
223 27/07/2021 82B1-975.56 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
224 27/07/2021 82B1-975.58 NGUYỄN CHÂU CAO Tổ 2,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
225 27/07/2021 82B1-975.64 NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG TDP10, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
226 27/07/2021 82B1-975.77 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
227 27/07/2021 82B1-975.79 ĐOÀN QUỐC ĐẠT Thôn 5,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
228 27/07/2021 82B1-975.84 ĐOÀN QUỐC ANH KHÔI 250 Nguyễn Văn Linh, Tp.Kon Tum, KT
229 27/07/2021 82B1-975.87 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
230 27/07/2021 82B1-975.91 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
231 27/07/2021 82B1-976.01 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Thôn 1,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
232 27/07/2021 82B1-976.05 NGUYỄN THỊ NGÂN TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
233 27/07/2021 82B1-976.07 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
234 27/07/2021 82B1-976.13 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
235 27/07/2021 82B1-976.20 ĐỖ VĂN PHƯƠNG Thôn 2, X.Tân Lập, H.KonRẫy, KonTum
236 27/07/2021 82B1-976.29 NGUYỄN THỊ HIẾU Tổ 5,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum,KonTum
237 27/07/2021 82B1-976.38 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
238 27/07/2021 82B1-976.43 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
239 27/07/2021 82B1-976.49 LÊ THANH NHẠC 247/30 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
240 27/07/2021 82B1-976.53 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
241 27/07/2021 82B1-976.61 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
242 27/07/2021 82B1-976.62 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
243 27/07/2021 82B1-976.66 A PHƯỚC Thôn Plei Sar,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
244 27/07/2021 82B1-976.76 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
245 27/07/2021 82B1-976.77 Y ĐẼM Kon Jơ Dri, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
246 27/07/2021 82B1-976.96 VÕ THỊ HỒNG THÚY 207 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
247 27/07/2021 82B1-977.06 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
248 27/07/2021 82B1-977.07 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
249 27/07/2021 82B1-977.10 ĐỖ THỊ HẢI LUÂN 171 Thi Sách,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
250 27/07/2021 82B1-977.12 A NGUYÊN Thôn 5, X.Ngọk Wang, H.Đắk Hà, KT
251 27/07/2021 82B1-977.15 A PHAN Thôn Măng La,X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
252 27/07/2021 82B1-977.18 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
253 27/07/2021 82B1-977.20 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
254 27/07/2021 82B1-977.23 HUỲNH THỊ CÔNG NHIỆM Thôn 3, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
255 27/07/2021 82B1-977.24 A TRÊN KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
256 27/07/2021 82B1-977.29 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
257 27/07/2021 82B1-977.30 ĐẶNG VĂN DÂN 24 Lý Tự Trọng, Tp.Kon Tum
258 27/07/2021 82B1-977.32 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
259 27/07/2021 82B1-977.52 A TREN Măng La, X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum, KT
260 27/07/2021 82B1-977.57 ĐỐNG DANH TRƯỜNG KonTumKơNâm,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum
261 27/07/2021 82B1-977.60 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
262 27/07/2021 82B1-977.71 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
263 27/07/2021 82B1-977.78 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
264 27/07/2021 82B1-977.89 VŨ THỊ NGUYỆT TDP2A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
265 27/07/2021 82B1-977.91 ĐINH CÔNG LÂM Thôn Lâm Tùng,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
266 27/07/2021 82B1-977.92 Y HLI KonTumKơPơng,X.Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
267 27/07/2021 82B1-977.95 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 285 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
268 27/07/2021 82B1-977.98 TRẦN ĐÔNG HẢI 11/20 Tăng Bạt Hổ, Tp.Kon Tum
269 27/07/2021 82B1-977.99 PHAN THANH TIẾN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
270 26/07/2021 82AA-096.52 NGUYỄN VĂN THÀNH Tân Lập A,X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
271 26/07/2021 82AA-097.54 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG Thôn 2,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
272 26/07/2021 82AA-097.63 ĐỖ QUỲNH NHƯ 32 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
273 26/07/2021 82AA-097.97 LÊ ANH QUÂN 345 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
274 26/07/2021 82B1-972.89 LÊ VĂN PHÚC Tổ 6,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
275 26/07/2021 82B1-973.30 LÊ XUÂN HOÀN Tổ 4, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KonTum
276 26/07/2021 82B1-975.26 ĐẶNG THỊ NGỌC QUÝ TDP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
277 26/07/2021 82B1-975.28 TRIỆU NGỌC DIỆN Tổ 4, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
278 26/07/2021 82B1-975.71 VÕ TẤN VIỆT THẮNG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
279 26/07/2021 82B1-975.76 Y LUN Thôn 4, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
280 26/07/2021 82B1-976.92 NGUYỄN TRỌNG THANH 511 Duy Tân, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
281 26/07/2021 82B1-977.05 VŨ THỊ NHUNG 11 Chu Văn An,Tp. Kon Tum
282 26/07/2021 82K1-3724 ĐOÀN THẾ TIẾN 99 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum, Kon Tum
283 23/07/2021 82AA-095.82 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
284 23/07/2021 82AA-097.04 TRẦN HOÀNG NHẬT VY Kon Jri Xút, X.Đắk Blà, TP.Kon Tum
285 23/07/2021 82AA-097.27 HÀ HỒNG PHONG Plei Đôn, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
286 23/07/2021 82AA-097.44 TRẦN THỊ HOÀNG PHƯƠNG 277 Nguyễn Văn Linh,TP. Kon Tum
287 23/07/2021 82AA-097.78 BÙI THỊ HẢI GIANG TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
288 23/07/2021 82AA-097.95 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Tổ 2, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
289 23/07/2021 82B1-361.26 TRẦN THỊ HOÀNG NGUYÊN 26 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
290 23/07/2021 82B1-734.65 HOÀNG VĂN TƯ Thôn 4,X.Ngok Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
291 23/07/2021 82B1-858.35 NGUYỄN VĂN CẦN TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
292 23/07/2021 82B1-970.12 TRẦN TUẤN VỸ 35 Đoàn Thị Điểm, Tp.Kon Tum
293 23/07/2021 82B1-972.93 HỒ MẠNH HUỲNH Kon Hnong Yốp,X.Đắk HRing,Đắk Hà,KT
294 23/07/2021 82B1-973.31 THÁI VĂN KHÔI TDP 5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
295 23/07/2021 82B1-974.31 NGUYỄN THỊ LINH TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
296 23/07/2021 82B1-975.06 PHAN HÙNG SƠN Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
297 23/07/2021 82B1-975.07 A THỮNG Kon Drei, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
298 23/07/2021 82B1-975.19 ĐINH THỊ THU HIỀN Nhơn Nghĩa, X.Sa Nhơn, H.SaThầy, KT
299 23/07/2021 82B1-975.23 TRẦN VĂN TUẤN Thôn 6,X.Tân Lập,H Kon Rẫy, K,Tum
300 23/07/2021 82B1-975.54 A PHAM Kepram,x Hòa Bình,tp Kon Tum
301 23/07/2021 82B1-975.67 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
302 23/07/2021 82B1-975.75 A VƯNG Kơ Năng,X.Ngọk Bay,TP. Kon Tum
303 23/07/2021 82B1-975.78 Y MỸ THỊ Thôn 4,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
304 23/07/2021 82B1-975.86 ĐẶNG ĐÌNH HÀ TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
305 23/07/2021 82B1-975.88 Y QUYÊN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
306 23/07/2021 82B1-976.22 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
307 23/07/2021 82B1-976.44 PHẠM NGỌC TRÂN CHÂU Tổ 3, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
308 23/07/2021 82B1-976.63 NGUYỄN MINH HÒA Bình Trung,X.Sa Bình, H.Sa Thầy, KT
309 23/07/2021 82B1-976.67 MAI THỊ THOA Bình Trung,X.Sa Bình,H.SaThầy, KT
310 23/07/2021 82B1-976.78 Y GIÓ Kon Năng Treang,X.Đắk Ui,Đắk Hà, KT
311 23/07/2021 82B1-976.87 ĐINH VĂN KHÁNH Thôn 4,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
312 23/07/2021 82B1-976.89 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
313 23/07/2021 82B1-976.91 TRƯƠNG TẤN QUANG TDP2B,TTĐắk Hà,H.Đăk Hà, Kon Tum
314 23/07/2021 82B1-977.02 VÕ THỊ LAN NHI Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
315 23/07/2021 82B1-977.14 HOÀNG SĨ NAM Đăk Tin,xĐăk Ngọk,h Đắk Hà, KT
316 23/07/2021 82B1-977.19 A KÔNG Plei Rơ Hai II,P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
317 23/07/2021 82B1-977.22 TRẦN VĂN HIẾU Quyết Thắng, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, KT
318 23/07/2021 82B1-977.27 MA KHẮC ĐẠT Thanh Trung, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum
319 23/07/2021 82B1-977.33 TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG Tổ 2, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
320 23/07/2021 82B1-977.35 PHẠM THẾ KỲ 32/2 Nguyễn Văn Linh, Tp.Kon Tum
321 23/07/2021 82B1-977.38 TRẦN NGỌC PHONG 192 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum
322 23/07/2021 82B1-977.50 TRẦN XUÂN DŨNG TânLập B, X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
323 23/07/2021 82B1-977.67 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
324 23/07/2021 82B1-977.83 A RỮK Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
325 23/07/2021 82EA-014.91 NGUYỄN NAM DUY Kon Tu II,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
326 23/07/2021 82MĐ1-014.62 PHẠM THỊ LỆ Thôn 5,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
327 23/07/2021 82MĐ1-014.64 A ĐUNG Thôn 7, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
328 23/07/2021 82U1-007.11 NGUYỄN TRƯỜNG VŨ Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
329 22/07/2021 82AA-096.87 VÕ QUỲNH HƯƠNG Thôn 2, X.Kroong, TP.Kon Tum, KT
330 22/07/2021 82AA-097.46 TRẦN THỊ LIÊN Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
331 22/07/2021 82B1-969.27 LÊ BÁ MINH Tổ 2, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KonTum
332 22/07/2021 82B1-971.89 LÊ TRỌNG HIẾU Tổ 2, P.ThắngLợi, TP.KonTum, KonTum
333 22/07/2021 82B1-974.17 VŨ DUY HỒNG Thôn 8, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum, KT
334 22/07/2021 82B1-975.60 TRẦN THỊ THU THẢO Tổ 5, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, KT
335 22/07/2021 82B1-976.18 A HOÀNG MăngLaKơTu, X.Ngọk Bay, TP.Kon Tum
336 22/07/2021 82B1-976.50 NGUYỄN THỊ THỎA Tổ 5, P.Nguyễn Trãi, P.Kon Tum, KT
337 22/07/2021 82B1-976.79 ĐẶNG TUẤN TÀI 16 A Dừa, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
338 22/07/2021 82B1-976.85 LÊ THỊ HỒNG PHÚ Tổ 3, P.Trường Chinh, Tp Kon Tum
339 22/07/2021 82B1-977.01 NGUYỄN THỊ MINH THƯ KonRờBàng2,X.VinhQuang,TP.KonTum,KT
340 22/07/2021 82B1-977.11 NGUYỄN THỊ LIÊN Tổ 3, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
341 22/07/2021 82B1-977.43 PHẠM THỊ THÚY 195 Trần Phú,TP.Kon Tum
342 22/07/2021 82B1-977.45 LÊ THỊ CHUYÊN TDP2A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
343 22/07/2021 82B1-977.65 NGUYỄN THỊ QUÝ Thôn 5, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
344 22/07/2021 82K1-0108 HUỲNH QUỐC HUY 68 Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
345 22/07/2021 82M1-064.36 NGUYỄN THỌ 131 Kơ Pa Kơ Lơng, TP.Kon Tum, KT
346 21/07/2021 82AA-027.37 TRẦN TIỂU LỊCH 221 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
347 21/07/2021 82AA-096.90 Y ĐINH THIÊNG Thôn 8,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
348 21/07/2021 82AA-097.05 LÊ NGUYỄN PHƯỚC TÀI Trung Nghĩa Tây,X.Kroong,Tp.Kon Tum
349 21/07/2021 82AA-097.16 HOÀNG NGUYỄN HỒNG PHÚC Tổ 3,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
350 21/07/2021 82AA-097.18 NGUYỄN THÀNH LỢI Thôn 3,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
351 21/07/2021 82AA-097.22 LÂM CHÍ NGUYÊN Tổ 5, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
352 21/07/2021 82AA-097.31 VŨ THANH TUÂN Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
353 21/07/2021 82AA-097.53 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG Tổ 3, P.TrầnHưngĐạo, TP.Kon Tum, KT
354 21/07/2021 82AA-097.57 LƯU THỊ HÀ Nhơn An,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
355 21/07/2021 82AA-097.75 HOÀNG THỊ BẢO YẾN Tổ 12, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
356 21/07/2021 82AA-097.88 NGUYỄN VĂN TĂNG Kon Hring,X.Đắk Blà,Tp. Kon Tum
357 21/07/2021 82B1-411.64 LÊ THANH TÙNG Kon Klor, P.ThắngLợi, TP.KonTum, KT
358 21/07/2021 82B1-568.51 NGUYỄN ANH TUẤN Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
359 21/07/2021 82B1-572.27 HUỲNH CÔNG TRỌNG Bình Trung,X.Sa Bình, H.Sa Thầy, KT
360 21/07/2021 82B1-694.35 A TRỜI Thôn 7B, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, KonTum
361 21/07/2021 82B1-945.95 Y NGICH PleiTơNghia,P.Quang Trung,Tp.KonTum
362 21/07/2021 82B1-950.44 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG 226 Bà Triệu, Tp.Kon Tum, Kon Tum
363 21/07/2021 82B1-969.56 TRẦN VĂN TUẤN Thôn 3,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
364 21/07/2021 82B1-969.58 Y LỰC Thôn 4,X.Kroong,Tp.Kon Tum, Kon Tum
365 21/07/2021 82B1-972.11 A LIÊM Thôn 2,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
366 21/07/2021 82B1-972.38 VÕ NGỌC DUY Kon Drep Long,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
367 21/07/2021 82B1-972.67 TRẦN THỊ THU THỦY KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
368 21/07/2021 82B1-972.80 Y XUYÊN Làng Trấp, X.Ya Tăng, H.Sa Thầy, KT
369 21/07/2021 82B1-972.84 TRẦN QUỐC HẬU Nhơn An,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
370 21/07/2021 82B1-972.86 TRƯƠNG THỊ LINH THY 02 Nguyễn Nhu, Tp.Kon Tum, Kon Tum
371 21/07/2021 82B1-973.11 NGUYỄN VĂN VẬN TrungNghĩaĐông,X.Kroong, Tp.Kon Tum
372 21/07/2021 82B1-973.21 TRẦN NGỌC NHI Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
373 21/07/2021 82B1-973.40 ĐINH THỊ THÚY HIỀN Tổ 7,Quyết Thắng,tp Kon Tum, KT
374 21/07/2021 82B1-974.44 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thôn 4, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
375 21/07/2021 82B1-975.04 ĐINH KHẮC RỚT Thôn 6,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
376 21/07/2021 82B1-975.12 NGUYỄN ĐỨC ÂN TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
377 21/07/2021 82B1-975.14 ĐỖ THỊ MINH Tổ 12, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
378 21/07/2021 82B1-975.38 NGUYỄN HỮU ĐỊNH Thôn 1,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
379 21/07/2021 82B1-975.39 LÊ XUÂN TIẾP Thôn 2,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
380 21/07/2021 82B1-975.57 NGUYỄN THỊ NGỌC MY 309 Trần Khánh Dư, Tp.Kon Tum
381 21/07/2021 82B1-975.61 A XÁO KonHơNGoKơTu,X.V/Quang, Tp.KT
382 21/07/2021 82B1-975.66 DƯƠNG CÔNG HOÀN TDP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
383 21/07/2021 82B1-975.81 NGUYỄN VĂN HẢI Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
384 21/07/2021 82B1-975.85 NGUYỄN HOÀNG THY 596 Trần Phú, Tp.Kon Tum
385 21/07/2021 82B1-975.95 Y PAN Làng Kleng,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy, KT
386 21/07/2021 82B1-975.96 HÀ VĂN DẦN Thanh Xuân,X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
387 21/07/2021 82B1-976.03 NGUYỄN THỊ TÀI KON RÔN,X.NGỌK RÉO,H.ĐĂK HÀ,KON TUM
388 21/07/2021 82B1-976.06 BI Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
389 21/07/2021 82B1-976.09 ĐỖ HIẾU NGÂN 508 Trần Nhân Tông, Tp.Kon Tum
390 21/07/2021 82B1-976.21 TRẦN THANH PHONG Tổ 12, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
391 21/07/2021 82B1-976.24 Y LEN KonMơNaySơLam2,P.T Chinh,tp.Kon Tum
392 21/07/2021 82B1-976.36 Y HLENH KonJơDrehPlỡng,X.Đắk Blà,TP.KonTum
393 21/07/2021 82B1-976.39 VÕ MINH CẢNH Lâm Tùng, X.Ia Chim, TP.Kon Tum, KT
394 21/07/2021 82B1-976.46 NGUYỄN CÔNG THÀNH KonMơNayKơTu 2,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
395 21/07/2021 82B1-976.51 LÊ THỊ BÌNH Nhơn Nghĩa,x Sa Nhơn,Sa Thầy, KT
396 21/07/2021 82B1-976.58 HỒ CÔNG QUỐC Tổ 1, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
397 21/07/2021 82B1-976.59 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Thôn 5,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
398 21/07/2021 82B1-976.60 LẠI THI HỒNG CHINH Làng Le,xMô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
399 21/07/2021 82B1-976.70 NGUYỄN THỊ CÚC Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
400 21/07/2021 82B1-976.73 NGÔ THỊ NGỌC ANH Làng Lút,X.Ya Tăng,H.Sa Thầy,KonTum
401 21/07/2021 82B1-976.74 PHÙNG QUỐC TRƯỜNG Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
402 21/07/2021 82B1-976.88 NGUYỄN THỊ THANH Thôn 4, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
403 21/07/2021 82B1-976.90 ĐỖ THANH NGA Nghĩa Dũng,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy, KT
404 21/07/2021 82B1-976.93 VÕ ĐÌNH CHÍNH Nhơn An,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
405 21/07/2021 82B1-976.94 HÀ CAO CƯỜNG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
406 21/07/2021 82B1-976.97 TRẦN NGỌC THẠNH Thôn 8, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
407 21/07/2021 82B1-977.08 PHẠM VĂN MINH Kiến Hưng,X.Ya Ly,H.Sa Thầy,Kon Tum
408 21/07/2021 82B1-977.25 NGUYỄN VÂN BẢO 475 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
409 21/07/2021 82B1-977.37 TRẦN THỊ KIM LOAN Tân Lập A,X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
410 21/07/2021 82B1-977.49 RƠ MAH LÚ Làng Trang, X.Mô Rai, H.Sa Thầy, KT
411 21/07/2021 82B1-977.56 HÀ TIỂU NHI 160 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
412 21/07/2021 82B1-977.61 LÊ VĂN CẦU Bình Tây,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,KonTum
413 21/07/2021 82B1-977.68 NGUYỄN QUỐC DŨNG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
414 21/07/2021 82B1-977.69 NGUYỄN THỊ LAN VY 47 Lê Thị Hồng Gấm, Tp.Kon Tum
415 21/07/2021 82B1-977.88 VŨ THỊ TÁM TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
416 21/07/2021 82B1-977.90 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG Tổ 2, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
417 21/07/2021 82B1-977.97 SA PHI Tổ 4,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
418 21/07/2021 82F1-041.08 LÊ THỊ XUÂN DƯƠNG Thanh Trung, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum
419 21/07/2021 82H3-2452 ĐOÀN VŨ MINH LÝ 204 Sư Vạn Hạnh, Tp.Kon Tum
420 21/07/2021 82H3-9242 NGUYỄN THỊ HUYỀN SƠN 50 Nguyễn Thượng Hiền, TP.Kon Tum
421 21/07/2021 82MĐ1-014.39 LÊ MẠNH THƯỜNG 33/10 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
422 21/07/2021 82U1-016.52 KHƯM Plei Đôn, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
423 20/07/2021 82AA-096.26 VŨ THÚY NGÂN Đăk Tin,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,Kon Tum
424 20/07/2021 82AA-096.74 NGUYỄN THỊ GIANG THANH 19 A Nguyễn Thái Học, Tp.Kon Tum
425 20/07/2021 82AA-096.79 LÒ VĂN THI Thanh Xuân,X.Đăk Ngọk, H.Đắk Hà, KT
426 20/07/2021 82AA-097.15 TRẦN THỊ HIỀN Đăk Tin,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,Kon Tum
427 20/07/2021 82AA-097.42 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo,Tp.Kon Tum
428 20/07/2021 82AA-097.58 NGUYỄN THỊ HÒA Thôn 5, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KonTum
429 20/07/2021 82AA-097.60 NGUYỄN DUY THIẾM Thôn 2,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà, Kon Tum
430 20/07/2021 82AA-097.77 NGUYỄN NGỌC QUỐC TDP 6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
431 20/07/2021 82AA-097.90 LƯƠNG KIẾN VĂN 263 Đống Đa,P.Quang Trung,Tp.KonTum
432 20/07/2021 82B1-972.34 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Kon Jri Xút, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
433 20/07/2021 82B1-972.62 NGUYỄN THỊ HUẾ Tổ 2,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
434 20/07/2021 82B1-973.28 NGUYỄN THỊ ÚT NHIÊN Thôn 8, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
435 20/07/2021 82B1-973.44 HUỲNH ANH TUẤN 112 Hàm Nghi, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
436 20/07/2021 82B1-973.60 ĐẶNG VĂN THẮNG Tổ 12, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
437 20/07/2021 82B1-974.14 NGUYỄN MẠNH VIỆT Tổ 1, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
438 20/07/2021 82B1-974.47 NGUYỄN HOÀNG MAI PHƯƠNG Tổ 7,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
439 20/07/2021 82B1-974.70 A ỮNG Kon Jơ Dreh, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
440 20/07/2021 82B1-974.88 TRẦN VĂN LỰU Thôn Kon Drei,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
441 20/07/2021 82B1-975.00 TRẦN THỊ TÁM Thôn 4, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
442 20/07/2021 82B1-975.08 THÁI TRẦN BẢO NGỌC Tổ 5,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
443 20/07/2021 82B1-975.09 ĐỖ NGỌC ÁNH Nghĩa Dũng,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy
444 20/07/2021 82B1-975.11 TRẦN THỊ NHUNG Bình Minh, X.HàMòn, H.ĐắkHà, KonTum
445 20/07/2021 82B1-975.29 NGUYỄN THANH PHONG Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
446 20/07/2021 82B1-975.30 NGUYỄN KIỀU THẢO TRÂM 552 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum
447 20/07/2021 82B1-975.35 PHẠM VĂN TUẤN 145 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
448 20/07/2021 82B1-975.47 PHAN THỊ THANH NHÀN 46/2 Nguyễn Viết Xuân, Tp.Kon Tum
449 20/07/2021 82B1-975.50 LÊ THỊ HƯƠNG Lâm Tùng, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum, KT
450 20/07/2021 82B1-975.55 LÊ THỊ ÁNH NGỌC PhươngQuý 2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
451 20/07/2021 82B1-975.59 Y TRÂN Tổ 5,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum,KonTum
452 20/07/2021 82B1-975.63 NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT 219/32 Trần Hưng Đạo,P.T/Nhất,Tp.KT
453 20/07/2021 82B1-975.65 HUỲNH ANH TUẤN Ya De,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
454 20/07/2021 82B1-975.72 A DUN Thôn 1A,X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
455 20/07/2021 82B1-975.89 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
456 20/07/2021 82B1-975.97 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
457 20/07/2021 82B1-976.02 CHUNG THỊ HỒNG LY Tổ 5, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
458 20/07/2021 82B1-976.17 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 138 Trần Phú,TP. Kon Tum
459 20/07/2021 82B1-976.27 TRƯƠNG HUY THÀNH TrungNghĩaĐông, X.Kroong, Tp.KonTum
460 20/07/2021 82B1-976.31 NGUYỄN VĂN SÁNG Tổ 1, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
461 20/07/2021 82B1-976.32 NGUYỄN HẢI TÂN Đăk Prông, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
462 20/07/2021 82B1-976.33 ĐỖ THỊ TUYẾT HOA Lạc Long Quân,Tổ 15,P.Q/T,Tp.K/Tum
463 20/07/2021 82B1-976.35 THÁI TẤN LỘC 05 Triệu Việt Vương, Tp.Kon Tum
464 20/07/2021 82B1-976.42 NÔNG VĂN NHÌ Tổ 7, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
465 20/07/2021 82B1-976.45 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Tổ 6, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
466 20/07/2021 82B1-976.54 NGUYỄN HUY TÂN Kon Rôn,X.Ngok Réo,H.Đắk Hà,K/Tum
467 20/07/2021 82B1-976.57 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 115 Trần Hưng Đạo,TP.Kon Tum
468 20/07/2021 82B1-976.64 A MLAOH Lâm Tùng, X.Ia Chim, TP.KonTum, KT
469 20/07/2021 82B1-976.68 A BIÊN Thôn Măng La,X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
470 20/07/2021 82B1-976.71 CAO ĐĂNG TUYẾN Bình Minh,X.Hà Mòn, H.ĐắkHà, KonTum
471 20/07/2021 82B1-976.95 ĐINH VĂN THANH Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
472 20/07/2021 82B1-977.26 NGUYỄN THỊ HOA Đăk Long, X.Đắk Hring, H.Đắk Hà, KT
473 20/07/2021 82B1-977.40 LÊ THỊ THÚY 200 Thi Sách,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
474 20/07/2021 82B1-977.41 Y TRÂN Tổ 5,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum,KonTum
475 20/07/2021 82B1-977.46 NGUYỄN VĂN LÝ Tổ 5,P.Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
476 20/07/2021 82B1-977.59 VÕ THỊ BÍCH HẠNH 42 Tô Hiến Thành, Tp.Kon Tum
477 20/07/2021 82B1-977.62 A TA KonHơNgoKơTu,X.VinhQuang,TP.KonTum
478 20/07/2021 82B1-977.72 NGUYỄN THỊ DUYÊN Thôn 2,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
479 20/07/2021 82B1-977.74 CAO NHẬT TRƯỜNG Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
480 20/07/2021 82MĐ1-014.38 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI Thôn 1,X.Đắk La,H.Đắk Hà, Kon Tum
481 19/07/2021 82B1-493.38 VÕ VĂN ĐỨC ThanhTrung, P.NgôMây, TP.KonTum, KT
482 19/07/2021 82B1-972.08 PHAN THỊ THANH PHỤNG Thôn 5,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
483 19/07/2021 82B1-972.22 PHẠM THỊ MỸ HẠNH Tổ 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
484 19/07/2021 82B1-973.20 VI THỊ VIỆT Thôn 1,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
485 19/07/2021 82B1-973.62 A TRẠI Thôn 4,xã Kroong,TP.Kon Tum,Kon Tum
486 19/07/2021 82B1-973.85 LÊ ĐÌNH THIÊN Tổ 5, P.Nguyễn Trãi,Tp.Kon Tum,KT
487 19/07/2021 82B1-973.90 ĐỖ THỊ THU Thôn 1,X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, Kon Tum
488 19/07/2021 82B1-974.19 PHẠM THANH LINH Nhơn Nghĩa,X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy, KT
489 19/07/2021 82B1-974.21 LÊ THỊ PHƯỢNG Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
490 19/07/2021 82B1-974.37 PHÙNG VĂN MẠNH Ia Đal,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
491 19/07/2021 82B1-974.58 TRẦN VŨ NGUYÊN KHANH Tổ 10, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
492 19/07/2021 82B1-974.61 LÊ VĂN THIÊN Thôn 4, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
493 19/07/2021 82B1-974.93 NGÔ QUỐC HIỆP Thôn 1,TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
494 19/07/2021 82E1-174.15 HUỲNH THỊ QUÝ DUYÊN Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
495 19/07/2021 82KA-1233 TRẦN ĐÌNH CƯỜNG 115 Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
496 19/07/2021 82KA-5535 LƯU THIÊN VŨ 445 Trần Phú,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
497 19/07/2021 82MĐ1-014.57 NGUYỄN QUỐC VIỆT Phương Quý1,X.Vinh Quang,Kon Tum,KT
498 19/07/2021 82MĐ1-014.63 LÊ TRỌNG CHUNG Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
499 17/07/2021 82AA-097.34 TRƯƠNG THIỆN NHIÊN 124A Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum
500 17/07/2021 82B1-531.40 THÁI CAO TÚ Tổ 3,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
501 17/07/2021 82B1-611.86 Y THIS KonRờBàngII,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
502 17/07/2021 82B1-971.25 LÊ HÙNG Thôn 1, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
503 17/07/2021 82B1-972.60 TRẦN VĂN ĐÀO TDP2B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
504 17/07/2021 82B1-973.02 NÔNG HỒNG HÓA TDP2B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
505 17/07/2021 82B1-973.55 NGUYỄN CHÁNH THI Đăk Tin,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,Kon Tum
506 17/07/2021 82B1-974.02 NGUYỄN QUANG THÀNH Thôn 4,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
507 16/07/2021 82AA-095.14 PHẠM TRƯỜNG TUẤN Tổ 3,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
508 16/07/2021 82AA-096.47 TRƯƠNG BẢO UYÊN Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
509 16/07/2021 82AA-097.29 NGUYỄN VŨ NHẬT TÍN Tổ 8, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
510 16/07/2021 82AA-097.32 HOÀNG THỊ YẾN NHI Thôn 2,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
511 16/07/2021 82AA-097.68 A THOA Kon Rơ Lang, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
512 16/07/2021 82AA-097.71 Y BLẼK Đăk Kang Yốp,X.Đắk HRing,Đắk Hà, KT
513 16/07/2021 82B1-342.90 Y LACH Thôn Đăk Krăk,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum
514 16/07/2021 82B1-369.70 HÀ HUY GIÁP Tổ 10, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
515 16/07/2021 82B1-483.11 LÊ QUỐC ĐẠT Tổ 1,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum,KT
516 16/07/2021 82B1-970.29 A LƯNG Konrơbàng 2 Vinh Quang,tp Kon Tum
517 16/07/2021 82B1-970.73 NGUYỄN MẠNH TOÀN Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
518 16/07/2021 82B1-970.80 NGUYỄN THANH THÀNH Thôn 12,X.Đắk Tờ Re,Kon Rẫy,Kon Tum
519 16/07/2021 82B1-970.82 TRƯƠNG VĂN ANH Tổ 8, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
520 16/07/2021 82B1-971.41 A DÁT Thôn 4,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
521 16/07/2021 82B1-971.94 A VIỆT Thôn 1,X.Đắk Kôi,H.Kon Rẫy, Kon Tum
522 16/07/2021 82B1-972.04 TRAIH Thôn Kon Klor,X.Đắk Rơ Wa,Tp.KonTum
523 16/07/2021 82B1-972.18 BÙI ANH TUÂN Tổ 1,P.TrầnH.Đạo,Tp.Kon Tum,Kon Tum
524 16/07/2021 82B1-972.41 PHẠM XUÂN NHÃ Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
525 16/07/2021 82B1-972.61 MAI THỊ LIỄU Tổ 2,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
526 16/07/2021 82B1-972.65 CÔNG TY CỔ PHẦN TV XD KIÊN HỒNG 233 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum
527 16/07/2021 82B1-972.71 ĐỖ THỊ HOA KonMơNayKơTu 2,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
528 16/07/2021 82B1-972.76 LỤC VĂN CHƯƠNG Đăk Xuân,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,KonTum
529 16/07/2021 82B1-973.07 A SUY Thôn 1,X.Đắk Tờ Re,H.Kon Rẫy,KonTum
530 16/07/2021 82B1-973.12 TRẦN THỊ TUYẾN Tổ 9,P.Duy Tân, TP.Kon Tum, Kon Tum
531 16/07/2021 82B1-973.15 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
532 16/07/2021 82B1-973.35 NGUYỄN THỊ XUÂN HOA Nhơn Khánh,X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy, KT
533 16/07/2021 82B1-973.39 NGUYỄN THỊ THẢO GIANG Tổ 3, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
534 16/07/2021 82B1-973.42 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
535 16/07/2021 82B1-973.50 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
536 16/07/2021 82B1-973.52 Y BYAL KonHơNgoKơTu,X.Vinh Quang,Tp.KonTum
537 16/07/2021 82B1-973.64 Y ĐỦY Làng Xộp,X.Mô Rai,H.Sa Thầy,Kon Tum
538 16/07/2021 82B1-973.86 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI Đăk Prông, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
539 16/07/2021 82B1-973.92 NGÔ ĐỨC LỢI Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
540 16/07/2021 82B1-973.95 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
541 16/07/2021 82B1-973.97 PHẠM NGỌC HÙNG Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
542 16/07/2021 82B1-973.99 A LIL Kon Hra Kơ Tu,X.Chư Hreng,Tp.KonTum
543 16/07/2021 82B1-974.26 TỪ KHÁNH LINH Nghĩa Dũng,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy, KT
544 16/07/2021 82B1-974.36 TRƯƠNG MINH CHÂU Tổ 4,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
545 16/07/2021 82B1-974.48 A THIÊN Thôn 6,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
546 16/07/2021 82B1-974.54 Y THINH Plei Jơ Drợp,X.Đăk Năng, Tp.Kon Tum
547 16/07/2021 82B1-974.56 ĐINH THỊ HUYỀN THÔN 5,X.Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
548 16/07/2021 82B1-974.66 TRẦN PHƯỚC 275 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
549 16/07/2021 82B1-974.81 LÊ HỮU THÙY Thôn 3,x Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
550 16/07/2021 82MĐ1-014.65 NGUYỄN HOÀNG GIÁP Tổ 7, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
551 15/07/2021 82AA-097.03 NGUYỄN TRUNG HIẾU 04 Phan Bội Châu, Tp.Kon Tum
552 15/07/2021 82AA-097.08 NGUYỄN THỊ THỦY Nhơn Khánh,X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy, KT
553 15/07/2021 82AA-097.48 TRƯƠNG THỊ QUỲNH Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
554 15/07/2021 82AA-097.96 LƯƠNG THỊ LỤA Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
555 15/07/2021 82B1-317.22 PHAN NGỌC QUANG Thôn 5, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
556 15/07/2021 82B1-969.01 ĐẶNG THỊ THÊM Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
557 15/07/2021 82B1-970.59 A ĐÃI Khơk Kloong,X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, KT
558 15/07/2021 82B1-972.02 VŨ NGỌC THÀNH Kon Hnông Yốp,X.Đắk HRing,Đắk Hà,KT
559 15/07/2021 82B1-972.30 HỒ VĂN THIỀN Thôn 2,X.Kroong,Tp.Kon Tum, Kon Tum
560 15/07/2021 82B1-972.32 LÊ THỊ THÁI Hẻm 73 Nguyễn Văn Trỗi, Tp.Kon Tum
561 15/07/2021 82B1-972.33 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
562 15/07/2021 82B1-972.68 NGUYỄN LẠI NHƯ QUỲNH Tổ 4,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
563 15/07/2021 82B1-972.72 HÀ THỊ DIỄM Thôn 1,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
564 15/07/2021 82B1-972.94 ĐINH HOÀNG VIỆT Thôn 3,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
565 15/07/2021 82B1-972.96 LƯƠNG ĐỖ BÌNH Ia Der,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
566 15/07/2021 82B1-972.98 Y HIÊNG Thôn Plei Chor,X.Hòa Bình,Tp.KonTum
567 15/07/2021 82B1-973.09 VI VĂN TÍNH Thôn 3,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
568 15/07/2021 82B1-973.32 Y NGAIH Thôn Đăk Krăk,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum
569 15/07/2021 82B1-973.93 A THINH Khúc Na,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,Kon Tum
570 15/07/2021 82B1-973.94 NGÔ THỊ HOA PHƯỢNG Ya Hội,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum,KonTum
571 15/07/2021 82B1-974.71 PHAN CHÁNH ĐẠO Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
572 15/07/2021 82B1-974.75 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT TDP 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
573 15/07/2021 82B1-974.82 VŨ VĂN LỢI Thôn 1,X.Ia Tơi,H.IaH’drai, Kom Tum
574 15/07/2021 82B1-974.92 VÕ THỊ HỒNG Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
575 15/07/2021 82B1-974.97 LƯƠNG VĂN NGẠO Thôn 1,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
576 14/07/2021 82AA-096.16 ĐẶNG YẾN LINH Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
577 14/07/2021 82AA-096.86 TRẦN THỊ HẢI KỲ Tổ 11, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
578 14/07/2021 82AA-097.11 NGUYỄN VIẾT ĐẠT Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
579 14/07/2021 82AA-097.74 Y TĂCH Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
580 14/07/2021 82AA-097.79 HOÀNG THỊ CHUYÊN TDP11, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
581 14/07/2021 82AA-097.80 NGUYỄN VIẾT NAM KHÁNH 18/6 Phạm Ngũ Lão, Tp.Kon Tum
582 14/07/2021 82AA-097.81 TRẦN MINH Tổ 7, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
583 14/07/2021 82AA-097.92 TRẦN PHẠM MINH ĐỨC Tổ 4, P.Quyết Thắng, Tp.KonTum
584 14/07/2021 82B1-246.77 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN 329 A Trần Văn Hai, Tp.Kon Tum
585 14/07/2021 82B1-414.01 HỒ MINH TÂN Tổ 3, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
586 14/07/2021 82B1-969.54 Y OĂNH Klâu Ngol Ngó,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
587 14/07/2021 82B1-970.33 A RỪNG Làng Trang,X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
588 14/07/2021 82B1-970.39 HÀ MẠNH HÙNG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
589 14/07/2021 82B1-970.74 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 09B Tôn Thất Tùng, Tp.Kon Tum
590 14/07/2021 82B1-971.31 A VĨ Đăk KĐem,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,KonTum
591 14/07/2021 82B1-972.06 A HYUK Thôn 5,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
592 14/07/2021 82B1-972.16 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
593 14/07/2021 82B1-972.17 NGUYỄN NGỌC ÁNH Thôn 4,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
594 14/07/2021 82B1-972.29 A KEN Thôn 5,X.Ngọk Wang,H.Đắk Hà,KonTum
595 14/07/2021 82B1-972.43 K DÂN XUNG KonHnongPêng,X.Đắk HRing,Đắk Hà, KT
596 14/07/2021 82B1-972.47 A XŨICH PleiRơHai 2, P.LêLợi, TP.KonTum, KT
597 14/07/2021 82B1-972.50 Y CAO 76 Đoàn Khuê, TP.Kon Tum, KT
598 14/07/2021 82B1-972.55 VI ĐÌNH DUY Thôn 12,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà,KonTum
599 14/07/2021 82B1-972.73 ĐẶNG HOÀI SƠN TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
600 14/07/2021 82B1-972.78 NGUYỄN HOÀNG TOÀN TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
601 14/07/2021 82B1-972.81 TRẦN THỊ HẢI YẾN TDP 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
602 14/07/2021 82B1-973.01 NGUYỄN THỊ THU HÀ Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
603 14/07/2021 82B1-973.13 LƯƠNG NGỌC THÀNH TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
604 14/07/2021 82B1-973.29 NGUYỄN VĂN THIỆN Thôn 3,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
605 14/07/2021 82B1-973.34 A THAI Tu Ria Pêng,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà,KT
606 14/07/2021 82B1-973.38 A ĐỖ Kon Gung,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà,Kon Tum
607 14/07/2021 82B1-973.53 A THOAN Thôn 4, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
608 14/07/2021 82B1-973.61 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
609 14/07/2021 82B1-973.72 CHÂU ÂU Thôn 4,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
610 14/07/2021 82B1-973.75 ĐÀO VĂN VUI 01 Hà Huy Giáp,TP. Kon Tum
611 14/07/2021 82B1-973.78 HUỲNH THỊ MỸ TRINH Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo,Tp.Kon Tum
612 14/07/2021 82B1-973.82 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH Thôn 3, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
613 14/07/2021 82B1-974.01 NGHIÊM THỊ THÙY LINH Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
614 14/07/2021 82B1-974.08 TRƯƠNG THỊ HIẾU Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
615 14/07/2021 82B1-974.51 VŨ THỊ KIM OANH Kđin,X.Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
616 14/07/2021 82B1-974.57 BÙI THỊ THÚY NGA Tổ 5,P.Duy Tân,Tp. Kon Tum
617 14/07/2021 82B1-974.68 Y NGĂR Kon Rơ Wang,P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
618 14/07/2021 82B1-974.77 TRẦN QUỐC DIỆN Thôn 6, X.Ngọk Wang, H.Đắk Hà, KT
619 14/07/2021 82B1-974.78 A THAM KonTumKơPơng1,P.ThắngLợi,TP.KonTum
620 14/07/2021 82B1-974.83 PHẠM NGUYỄN LAM KIỀU Ya De,X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, Kon Tum
621 14/07/2021 82B1-974.84 Y NHOEN Làng Xộp,X.Mô Rai,H.Sa Thầy,Kon Tum
622 14/07/2021 82B1-974.87 NGUYỄN CÔNG BẮC TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
623 14/07/2021 82B1-974.90 ĐOÀN VĂN TRƯỜNG TDP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
624 14/07/2021 82B1-974.95 A TRING KlâuNgolNgó, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
625 14/07/2021 82M1-007.00 PHẠM THẾ LƯƠNG Nhơn Khánh,X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy, KT
626 14/07/2021 82MĐ1-014.55 TRẦN QUỐC CHUNG Thôn 1, X.IaTơi, H.Iah’drai, KonTum
627 14/07/2021 82MĐ1-014.68 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Nhơn Khánh,X.Sa Nhơn, Sa Thầy, KT
628 13/07/2021 82AA-095.45 NGUYỄN LÊ MINH QUANG Tổ 8, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
629 13/07/2021 82AA-096.05 BÙI THỊ HOA TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
630 13/07/2021 82AA-096.40 HOÀNG NGỌC THẢO VÂN Tổ 4,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
631 13/07/2021 82AA-096.57 NGUYỄN QUỲNH BẢO PHƯƠNG Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
632 13/07/2021 82B1-450.62 PHẠM BÁ MINH Thôn 2, TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
633 13/07/2021 82B1-624.70 Y PHU Đắk KRắk, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
634 13/07/2021 82B1-857.57 A RING Thôn 5,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
635 13/07/2021 82B1-967.12 TRẦN CÔNG DUY 75 Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
636 13/07/2021 82B1-969.38 Y KHUINH Kon Rờ Bàng 2,X.V/Quang,Tp.Kon Tum
637 13/07/2021 82B1-969.49 Y THÊM Kon Jơ Dreh, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
638 13/07/2021 82B1-970.90 HUỲNH THỊ LÃNH Tổ 5,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
639 13/07/2021 82B1-971.97 A SƠN Thôn 5,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
640 13/07/2021 82B1-972.05 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI Thôn 11,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà,KonTum
641 13/07/2021 82B1-972.12 ĐỖ NGỌC ĐẠT Plei Rơ Hai 1,P.Lê Lợi,Tp.Kon Tum
642 13/07/2021 82B1-972.13 TRẦN THỊ QUYÊN Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
643 13/07/2021 82B1-972.15 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 252 Lạc Long Quân, TP.Kon Tum, KT
644 13/07/2021 82B1-972.24 ĐẶNG BẢO SƠN Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
645 13/07/2021 82B1-972.26 Y DỦ 198 Lý Thái Tổ, Tp.Kon Tum
646 13/07/2021 82B1-972.27 PHẠM VIỆT HÙNG 02 Phan Huy Chú, Tp.Kon Tum
647 13/07/2021 82B1-972.42 NGUYỄN NGỌC KIỀU HOA 51 Hoàng Văn Thụ, Tp.Kon Tum
648 13/07/2021 82B1-972.46 NGUYỄN QUANG MINH Tổ 4, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
649 13/07/2021 82B1-972.49 VÕ THỊ DẦN Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
650 13/07/2021 82B1-972.52 A KŨK Kon Gur,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum,KonTum
651 13/07/2021 82B1-972.54 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Tổ 6,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
652 13/07/2021 82B1-972.57 CAO NỮ KIỀU MY Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
653 13/07/2021 82B1-972.75 LÊ VĂN TIẾN Tổ 2, P.Ngô Mây, TP.Kon Tum, KonTum
654 13/07/2021 82B1-972.77 NGUYỄN DUY TIẾN 180/8 Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum, KT
655 13/07/2021 82B1-972.87 DƯƠNG THỊ TUYẾT SANG Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
656 13/07/2021 82B1-972.88 ĐẶNG NGUYÊN AN Tổ 9,P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum
657 13/07/2021 82B1-973.00 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Thôn 2,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
658 13/07/2021 82B1-973.14 TRẦN VĂN HIỆP Tổ 2,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
659 13/07/2021 82B1-973.16 A CHUÂN KonHraKơTu, X.Chư Hreng, TP.Kon Tum
660 13/07/2021 82B1-973.18 VŨ THỊ HỒNG NHUNG TDP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
661 13/07/2021 82B1-973.22 PHẠM THỊ HÀ Tổ 6,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
662 13/07/2021 82B1-973.26 YĂNH KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
663 13/07/2021 82B1-973.63 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
664 13/07/2021 82B1-973.76 A LĨU KonMơNaySơLam2,P.Tr/Chinh,TP.KonTum
665 13/07/2021 82B1-973.80 LÊ THỊ HIỆP Ya Hội,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum,KonTum
666 13/07/2021 82B1-973.98 NGUYỄN VĂN BÌNH Tổ 10, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
667 13/07/2021 82B1-974.05 NGUYỄN THỊ ÚT THOA Ia Der,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
668 13/07/2021 82B1-974.07 ĐOÀN THỊ BÍCH LIỄU Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
669 13/07/2021 82B1-974.11 LÊ THỊ THUẬN Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
670 13/07/2021 82B1-974.12 BÙI THỊ THANH THỦY 217 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum
671 13/07/2021 82B1-974.20 NGUYỄN THỊ TRẦM Thôn 6,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
672 13/07/2021 82B1-974.24 A HÙNG Thôn 9, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, KT
673 13/07/2021 82B1-974.28 Y MAI HÀN CHUYÊN Thôn Plei Weh,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
674 13/07/2021 82B1-974.33 LÊ TẤN VIỆT 37 A Dừa, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
675 13/07/2021 82B1-974.35 ĐÀM THỊ BÍCH THỦY Thôn 3,X.Đắk PXi, H.Đắk Hà, Kon Tum
676 13/07/2021 82B1-974.38 LÊ XUÂN KHUÊ Tổ 4,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
677 13/07/2021 82B1-974.39 A PĂI Plei Rơ Hai 2,P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
678 13/07/2021 82B1-974.41 TRAI 202 Bắc Kạn, TP.Kon Tum, KT
679 13/07/2021 82B1-974.43 Y HÁO Thôn 8, X.Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
680 13/07/2021 82B1-974.45 LÊ THỊ THU THỦY Tân An, X.Ia Chim, TP.Kon Tum, KT
681 13/07/2021 82B1-974.64 HỒ THỊ NGỌC HUYỀN 203 Ngô Quyền, Tp.Kon Tum, Kon Tum
682 13/07/2021 82B1-974.65 Y VAS Thôn Măng La, X.Ngọc Bay, Tp.KonTum
683 13/07/2021 82B1-974.79 NGUYỄN THỊ HOA Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
684 13/07/2021 82B1-974.80 NGUYỄN THANH LÂM Tổ 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
685 13/07/2021 82B1-974.86 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
686 13/07/2021 82B1-974.96 NGUYỄN THỊ HÀ KonMơNaySơLam2,P.T Chinh,Tp.Kon Tum
687 13/07/2021 82H1-043.17 A ĐƠN Thôn 8, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
688 13/07/2021 82K1-7613 HỒ QUANG TRUNG Thôn 8, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum, KT
689 12/07/2021 82AA-095.69 VÕ THỊ THANH NGA 04 Đinh Tiên Hoàng, Tp.Kon Tum
690 12/07/2021 82B1-376.93 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 82 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
691 12/07/2021 82B1-971.04 TRẦN THỊ HOÀNG TRÂN PhươngQuýII,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
692 12/07/2021 82B1-971.46 A KLĂM Thôn 8,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
693 12/07/2021 82B1-972.28 A TUẤN Kon Gur,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum,KonTum
694 12/07/2021 82B1-972.48 VÕ THỊ KIM LIÊN 205/10 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
695 12/07/2021 82B1-973.46 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG NEW SUN 654 Trần Phú, Tp.Kon Tum, Kon Tum
696 12/07/2021 82B1-973.49 NGUYỄN HỮU HUYNH Tổ 5,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum,KonTum
697 12/07/2021 82B1-974.29 TẠ THỊ TRÚC QUỲNH 07 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
698 12/07/2021 82B1-974.76 A CHINH Đăk Chun,X.Măng Bút,H.Kon Plông, KT
699 12/07/2021 82B1-974.99 VÕ DUY TỨ PhươngQuý 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
700 10/07/2021 82MĐ1-014.56 VÕ KHÁNH DUY 264/4 Lê Hồng Phong,Tp.Kon Tum
701 09/07/2021 82AA-095.27 ĐẶNG KHÁNH ĐĂNG 330 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum
702 09/07/2021 82AA-096.06 ĐÀO ĐẠI DƯƠNG Tổ 5,P.Trường Chinh,Tp. Kon Tum
703 09/07/2021 82AA-096.15 VŨ HOÀNG YẾN NHI KonHnongYốp,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà,KT
704 09/07/2021 82AA-096.51 LƯƠNG VĂN THỦY ThanhXuân,X.Đăk Ngọk, Đắk Hà, KT
705 09/07/2021 82AA-096.62 HOÀNG TUẤN VŨ Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
706 09/07/2021 82AA-096.71 TRẦN THỊ MAI THU TDP 10,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
707 09/07/2021 82AA-096.92 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
708 09/07/2021 82B1-118.21 TRẦN XUÂN HỒNG Plei Rơ Hai II, P.Lê Lợi, Tp.KonTum
709 09/07/2021 82B1-969.07 ĐÀM XUÂN LINH Thôn 5,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
710 09/07/2021 82B1-969.34 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
711 09/07/2021 82B1-969.68 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
712 09/07/2021 82B1-970.35 A QUỐC Plei Rơ Wăk, X.Đăk Năng, Tp.Kon Tum
713 09/07/2021 82B1-971.35 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B,TT.Đắk Hà,Đắk Hà,Kon Tum
714 09/07/2021 82B1-971.58 A STÔN KonSơLam1,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
715 09/07/2021 82B1-972.10 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
716 09/07/2021 82B1-972.19 LÊ MINH TÙNG Tổ 14, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
717 09/07/2021 82B1-972.21 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
718 09/07/2021 82B1-972.31 A TIÊN Plei DRộp, X.Đăk Năng, Tp.Kon Tum
719 09/07/2021 82B1-972.39 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
720 09/07/2021 82B1-972.56 TRẦN THỊ NGỌC TRIỀU 225/14 Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
721 09/07/2021 82B1-972.64 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
722 09/07/2021 82B1-972.69 LÊ THỊ MỸ THUẬN Tổ 10, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KT
723 09/07/2021 82B1-972.70 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
724 09/07/2021 82B1-972.79 LIÊU THỊ BÍCH LIỄU Thôn 5,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
725 09/07/2021 82B1-972.82 TRẦN THỊ NHẬT HẠ Đông Hưng,X.Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
726 09/07/2021 82B1-972.83 A TRINH Thôn 1A,X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
727 09/07/2021 82B1-972.90 Y GÕK Plei Groi, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
728 09/07/2021 82B1-972.91 GLEH KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
729 09/07/2021 82B1-972.95 NGUYỄN CÔNG SƠN TDp 4B,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
730 09/07/2021 82B1-972.97 A RƯP KonRơBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
731 09/07/2021 82B1-973.03 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4b, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
732 09/07/2021 82B1-973.04 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
733 09/07/2021 82B1-973.06 Y GEK Thôn 8, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
734 09/07/2021 82B1-973.10 NGUYỄN CÔNG SƠN TPD4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
735 09/07/2021 82B1-973.24 Y VƯR KonSơLam1,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
736 09/07/2021 82B1-973.25 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4b, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
737 09/07/2021 82B1-973.27 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
738 09/07/2021 82B1-973.33 BÙI THANH NHÂN Nhơn Nghĩa,X.Sa Nhơn, Sa Thầy, KT
739 09/07/2021 82B1-973.41 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
740 09/07/2021 82B1-973.45 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
741 09/07/2021 82B1-973.47 TRẦN VĂN TÌNH Kon Tu 2,P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
742 09/07/2021 82B1-973.48 TRẦN VĂN HIẾU Thôn 5,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
743 09/07/2021 82B1-973.51 A KYŨM Kon Rơ Lang, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
744 09/07/2021 82B1-973.54 LÊ CAO TRÍ Thôn 5,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
745 09/07/2021 82B1-973.56 PHAN QUỐC VIỆT Thôn 5, X.Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
746 09/07/2021 82B1-973.67 NGUYỄN CÔNG SƠN TDp 4B,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
747 09/07/2021 82B1-973.70 Y BÚT Plei Rơ Wắk,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum
748 09/07/2021 82B1-973.71 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
749 09/07/2021 82B1-973.74 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
750 09/07/2021 82B1-973.79 A TUI Làng Rắc,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,KonTum
751 09/07/2021 82B1-973.83 CHÚC KonTumKơPơng 1,P.ThắngLợi,TP.KonTum
752 09/07/2021 82B1-973.84 NGUYỄN VĂN SANH Kon Klor, X.ĐắkRơWa, TP.Kon Tum
753 09/07/2021 82B1-973.88 LÊ THANH BA Tân An,X.Ia Chim, Tp.KonTum, KonTum
754 09/07/2021 82B1-974.00 LÊ VĂN ĐẠI Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
755 09/07/2021 82B1-974.06 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
756 09/07/2021 82B1-974.09 LÊ XUÂN THÀNH 34 Ngô Quyền,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
757 09/07/2021 82B1-974.13 TRẦN ANH TDP4A,TT.Đắk Hà,H. Đắk Hà, KT
758 09/07/2021 82B1-974.15 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
759 09/07/2021 82B1-974.52 VŨ HOÀNG ANH Tân Lập A,X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
760 09/07/2021 82B1-974.55 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
761 09/07/2021 82B1-974.62 Y NƯƠNG Plei Klẽch, X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
762 09/07/2021 82B1-974.63 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
763 09/07/2021 82B1-974.67 Y NGHUP Khơk Klong, X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, KT
764 09/07/2021 82B1-974.94 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
765 09/07/2021 82B1-974.98 ĐINH VĂN HÙNG Tổ 2,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
766 09/07/2021 82MĐ1-014.50 ĐẶNG THỊ THUY 126 Trần Đại Nghĩa, Tp.Kon Tum
767 09/07/2021 82MĐ1-014.60 ĐẶNG HỮU KHOA 347 Hoàng Thị Loan,Tp. Kon Tum
768 08/07/2021 82AA-095.07 NGÔ PHƯƠNG QUANG 102B Lê Quý Đôn, Tp.Kon Tum
769 08/07/2021 82AA-096.08 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 107 Huỳnh Đăng Thơ, Tp.Kon Tum
770 08/07/2021 82AA-096.22 HỒ QUỲNH NHI 143 Đoàn Thị Điểm, Tp.Kon Tum
771 08/07/2021 82AA-096.36 TRẦN VIỆT HÙNG Thôn 2,X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, Kon Tum
772 08/07/2021 82AA-096.39 NGUYỄN CÔNG PHÚ 03 Trần Phú,P.Quyết Thắng,Tp.KonTum
773 08/07/2021 82AA-096.64 ĐẶNG KIM NHƯ THÚY Thôn Lâm Tùng,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
774 08/07/2021 82AA-096.97 ĐỖ MINH TIẾT Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
775 08/07/2021 82B1-034.70 ĐÀO THỊ VUỐT 77 Lê Lai, Tp.Kon Tum, Kon Tum
776 08/07/2021 82B1-364.83 ĐỖ PHÚ CƯỜNG Thôn Kon Rơ Pắt,X.Đắk Blà,Tp.KonTum
777 08/07/2021 82B1-509.13 ĐÀM VÕ HOÀNG Ya De,X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, Kon Tum
778 08/07/2021 82B1-567.96 NGUYỄN THỊ NGOAN TDP 7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
779 08/07/2021 82B1-827.92 BÙI VĂN ĐƯỜNG Thôn 5, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
780 08/07/2021 82B1-969.04 PHẠM THỊ THỦY Thôn 6, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum, KT
781 08/07/2021 82B1-969.25 DƯƠNG THỊ THU THANH Ya Hội, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum, KT
782 08/07/2021 82B1-969.43 BÙI QUANG VĨNH Tổ 10,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum, Kon Tum
783 08/07/2021 82B1-969.96 HUỲNH HỮU HẠNH Hòa Bình, X.Sa Nghĩa, H.Sa Thầy, KT
784 08/07/2021 82B1-970.69 PHƯƠNG THỊ CHI TDP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
785 08/07/2021 82B1-972.01 NGUYỄN THỊ HOÀNG LY Thôn 1, X.Tân Lập, H.KonRẫy, KonTum
786 08/07/2021 82B1-972.03 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Thôn Lâm Tùng,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
787 08/07/2021 82B1-972.23 ĐOÀN MẬU ĐIỆP Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
788 08/07/2021 82B1-972.25 A VI Đăk Wơk,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy,KonTum
789 08/07/2021 82B1-972.58 TRẦN MINH HẢI 151 Phan CHu Trinh, TP.Kon Tum
790 08/07/2021 82B1-973.17 Y DJỨT Thôn Plei Bur,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
791 08/07/2021 82B1-973.19 NGUYỄN VĂN SANH Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
792 08/07/2021 82B1-973.43 A KIM KonTumKơNâm, X.ĐắkRơWa, TP.KonTum
793 08/07/2021 82B1-973.57 PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT Nhơn An,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
794 08/07/2021 82B1-973.58 TRẦN TRỌNG VIỄN Tổ 3, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
795 08/07/2021 82B1-973.73 PHẠM THỊ NÕN TDP 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
796 08/07/2021 82B1-974.18 HOÀNG KHẮC NINH Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
797 08/07/2021 82B1-974.25 LÊ THỊ HÀ Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
798 08/07/2021 82B1-974.27 TRẦN THỊ NGỌC THẢO Sơn An,X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, Kon Tum
799 08/07/2021 82B1-974.42 Y WĂN Làng Lay, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
800 08/07/2021 82B1-974.59 Y HƯƠNG KonKơPắt, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum, KT
801 08/07/2021 82B1-974.73 ĐẶNG QUỲNH VI NA Tổ 1, P.Ngô Mây, TP.Kon Tum, KonTum
802 08/07/2021 82B1-974.74 Y PHIS KonJơPắt, X.Đắk Blà, TP.KonTum, KT
803 08/07/2021 82B1-974.85 PHẠM THỊ THẢO Thôn 6,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
804 07/07/2021 82AA-081.35 NGUYỄN HOÀNG VŨ 07B Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
805 07/07/2021 82AA-093.84 LÊ THỊ HỒNG VƯƠNG Tổ 1,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
806 07/07/2021 82AA-096.37 VI VĂN CÒI Thôn 4,X.Ngọk Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
807 07/07/2021 82AA-096.49 NGUYỄN NGỌC QUỲNH DUYÊN Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
808 07/07/2021 82AA-096.93 ĐỖ THỊ THÚY VÂN 09 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
809 07/07/2021 82B1-074.95 ĐẶNG THỊ LY NA 158 Ngô Quyền, Tp.Kon Tum, Kon Tum
810 07/07/2021 82B1-232.39 NGUYỄN THỊ MAI THƯƠNG Thôn 2,X.Kroong,Tp.Kon Tum, Kon Tum
811 07/07/2021 82B1-374.42 NGUYỄN MINH TIẾN PhươngQuý 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
812 07/07/2021 82B1-394.38 LÊ KHẢ LẬP Nghĩa An, X.Ia Chim, TP.Kon Tum, KT
813 07/07/2021 82B1-409.05 A THANG Plei Groi, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
814 07/07/2021 82B1-593.53 PHAN ĐỨC TƯƠNG Đăk Bình,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,KonTum
815 07/07/2021 82B1-645.71 Y LUYÊN Kon Hra Kơ Tu,X.Chư Hreng,Tp.KonTum
816 07/07/2021 82B1-687.88 NGUYỄN NGỌC THỊNH Thôn 4,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
817 07/07/2021 82B1-709.70 NGUYỄN THẾ CƯỜNG Thôn 4,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
818 07/07/2021 82B1-710.40 NGUYỄN THANH TÙNG 164 Nơ Trang Long, Tp.Kon Tum
819 07/07/2021 82B1-876.50 ĐỖ XUÂN THIỆN Tổ 2,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
820 07/07/2021 82B1-940.58 LÊ VĨNH THỊNH 22 Nguyễn Thượng Hiền, Tp.Kon Tum
821 07/07/2021 82B1-949.92 A ĐEN KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
822 07/07/2021 82B1-957.16 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
823 07/07/2021 82B1-969.41 PHAN ĐÌNH QUANG PhươngQuý 2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
824 07/07/2021 82B1-969.64 NGUYỄN TRUNG KIÊN BCHQS H.ĐắkHà,TT.Đắk Hà,H.ĐắkHà,K/T
825 07/07/2021 82B1-970.65 CT CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MINH PHÁT 17 Chu Văn An, Tp.Kon Tum, Kon Tum
826 07/07/2021 82B1-972.07 TRẦN NGỌC BÔN Tổ 1,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
827 07/07/2021 82B1-972.14 PHÙNG THỊ HIỀN Tổ 5,P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
828 07/07/2021 82B1-972.35 Y PHAI PhươngQuý I,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
829 07/07/2021 82B1-972.40 Y KHỔ KonHơNgoKlah,X.Ngọc Bay, Tp.Kon Tum
830 07/07/2021 82B1-972.51 TRẦN QUANG ĐẾN 04 Trần Nhân Tông, Tp.Kon Tum
831 07/07/2021 82B1-972.63 NGUYỄN NGỌC KIÊN Hải Nguyên,X.Hà Mòn,H.Đắk Hà,KonTum
832 07/07/2021 82B1-972.74 TRÌNH VĂN TRUNG KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
833 07/07/2021 82B1-972.85 PHAN THỊ TUYẾT TRINH TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
834 07/07/2021 82B1-973.37 TRẦN THỊ MỸ HÒA Kon Tu II,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
835 07/07/2021 82B1-973.66 TRẦN VĂN HÒA 176 Bắc Kạn, P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
836 07/07/2021 82B1-973.69 HỒ PHI THAO Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
837 07/07/2021 82B1-973.77 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 01 Phan Huy Chú,Tp.Kon Tum, Kon Tum
838 07/07/2021 82B1-973.87 TRỊNH NGỌC ÁI Tổ 4,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
839 07/07/2021 82B1-973.91 NGUYỄN THỊ HUỆ Tổ 5, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
840 07/07/2021 82B1-974.04 LÊ THỊ LỆ THỦY 486/6 Trần Nhân Tông, Tp.Kon Tum
841 07/07/2021 82B1-974.10 PHẠM THỊ BÍCH THỦY Tổ 6, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
842 07/07/2021 82B1-974.16 LÂM THỊ BÍCH LỆ Tổ 9, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
843 07/07/2021 82B1-974.22 PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG Ia Hội,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum,KonTum
844 07/07/2021 82B1-974.34 HỒ THỊ BẢO NGỌC Thôn 2, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
845 07/07/2021 82B1-974.49 ĐINH VĂN SƠN Thôn Kon Drei,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
846 07/07/2021 82B1-974.53 TRẦN THỊ GÁI Tổ 6, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
847 07/07/2021 82B1-974.69 NGUYỄN HỮU LINH Nghĩa Dũng, X.SaNghĩa, H.SaThầy, KT
848 07/07/2021 82B1-974.72 ĐOÀN ANH DŨNG Tổ 1,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
849 07/07/2021 82H1-100.74 HOÀNG THỊ TRẦM 135 Trần Phú, P.TChinh, Tp.Kon Tum
850 07/07/2021 82MĐ1-014.33 NGUYỄN THÀNH CÔNG 725 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum
851 06/07/2021 82AA-095.02 LÊ VĂN PHƯƠNG 146 Mai Hắc Đế, TP.Kon Tum, Kon Tum
852 06/07/2021 82AA-095.55 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG Tổ 3, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KT
853 06/07/2021 82AA-095.60 PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG PhươngQuý 2, X.VinhQuang, TP.KonTum
854 06/07/2021 82AA-096.11 BÙI QUANG ANH Thôn Kon HRing,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
855 06/07/2021 82AA-096.24 LƯƠNG THÀNH CÔNG Thôn 3, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
856 06/07/2021 82AA-096.46 TRỊNH THU TRANG PhươngQuý 1, X.VinhQuang, TP.KonTum
857 06/07/2021 82AA-096.85 NGUYỄN NGỌC TRÂM Tổ 16, P.QuangTrung, TP.KonTum, KT
858 06/07/2021 82AA-096.99 NGUYỄN THỊ HƯƠNG PhươngQúyII,X.Quang Trung,Tp.KonTum
859 06/07/2021 82B1-969.61 A BYƯIH Plei Đôn, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
860 06/07/2021 82B1-969.72 VŨ DUY ĐỊNH Tổ 1, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
861 06/07/2021 82B1-970.95 TRẦN THỊ THU HÀ 59 Ngô Quyền, TP.Kon Tum, Kon Tum
862 06/07/2021 82B1-972.00 A MƯNG Kon Klor 2, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
863 06/07/2021 82B1-972.20 A VĂNG Thôn 7, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
864 06/07/2021 82B1-972.36 NGUYỄN THỊ THU THỦY Tổ 11, P.Thống Nhất, Tp.Kon Tum
865 06/07/2021 82B1-972.37 PHẠM PHI TOÀN TDP 5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
866 06/07/2021 82B1-972.44 NGUYỄN MỴ THÀNH Tổ 5,P.Thắng Lợi,TP. Kon Tum,KonTum
867 06/07/2021 82B1-972.45 PHAN MINH HIỂN Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
868 06/07/2021 82B1-972.53 A SÊN Thôn 5,X.Ngok Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
869 06/07/2021 82B1-972.66 BÙI THỊ TỐ UYÊN Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
870 06/07/2021 82B1-972.99 TRỊNH VĂN THẮNG Đoàn Kết,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,KonTum
871 06/07/2021 82B1-973.05 TRƯƠNG THỊ VƯƠNG Tổ 4, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
872 06/07/2021 82B1-973.08 A BLIM KonRờBàng 2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
873 06/07/2021 82B1-973.65 VĂN BÁ ĐẠT Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
874 06/07/2021 82B1-973.68 ĐẶNG PHI TRỌNG 47 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Kon Tum
875 06/07/2021 82B1-973.96 A CHUAI KonRơBàng 2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
876 06/07/2021 82B1-974.03 NGUYỄN VĂN LUYỆN Tập Đoàn 1, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
877 06/07/2021 82B1-974.40 HÀ VĂN LƯƠNG Tổ 4, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
878 06/07/2021 82B1-974.46 NGUYỄN THỊ KIM LAN 155 Trần Nhân Tông, Tp.Kon Tum
879 06/07/2021 82B1-974.50 A KYIS Măng La Klah, X.Ngọc Bay, Tp.KonTum
880 06/07/2021 82MĐ1-014.22 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
881 05/07/2021 82AA-057.12 PHẠM MINH ĐỨC Thôn 8,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
882 05/07/2021 82AA-096.09 TRỊNH BẢO ÁNH DƯƠNG Tổ 8, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
883 05/07/2021 82AA-096.21 LẠI THỊ LƯƠNG 24 Lê Hồng Phong,Tp.Kon Tum,Kon Tum
884 05/07/2021 82AA-096.28 MAI ANH DUY Thôn 3,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
885 05/07/2021 82AA-096.34 ĐỖ KHÁNH TOÀN 486 Duy Tân, TP.Kon Tum, Kon Tum
886 05/07/2021 82AA-096.84 PHAN MINH TRÍ Tổ 2,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
887 05/07/2021 82B1-014.92 HOÀNG THÁI LAN KonTumKơNâm,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum
888 05/07/2021 82B1-541.93 NGUYỄN HOÀNG CHUNG 25 Cao Bá Quát, Tp.Kon Tum
889 05/07/2021 82B1-969.14 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 425 Trần Phú,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
890 05/07/2021 82B1-969.32 TRẦN VĂN ĐỨC Tổ 1, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
891 05/07/2021 82B1-969.50 TRẦN THỊ THÚY VÂN KonSơLam 2, P.TrườngChinh,TP.KonTum
892 05/07/2021 82B1-969.59 Y YANG Tổ 4, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum, KT
893 05/07/2021 82B1-969.78 HÀ ANH PHI Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
894 05/07/2021 82B1-970.19 NGUYỄN TẤN TRIỀU 05 Nguyễn Khuyến, Tp.Kon Tum
895 05/07/2021 82B1-970.61 A VÂN Plei Chor, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
896 05/07/2021 82B1-970.70 HOÀNG HỮU TIẾN Tổ 4, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
897 05/07/2021 82B1-970.83 LÊ TỰ BẢO TÍN Thôn 5,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
898 05/07/2021 82B1-971.05 PHẠM VĂN HẢI TĐ28,Kon Tu II,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
899 05/07/2021 82B1-971.06 NGÔ LÂM THỦY TIÊN Tổ 4,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
900 05/07/2021 82B1-971.28 Y NƯM KonSơLam1,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
901 05/07/2021 82B1-971.29 BÙI VĂN TÚ 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
902 05/07/2021 82B1-971.52 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 18/14 Phạm Ngũ Lão, Tp.Kon Tum
903 05/07/2021 82B1-971.66 Y ĐOAI Klâu Ngol Ngó,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
904 05/07/2021 82B1-971.68 TRẦN THỊ THU TRANG Kon Tu II,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
905 05/07/2021 82B1-971.69 Y LIN Thôn 10, X.Đắk Tờ Re, H.Kon Rẫy, KT
906 05/07/2021 82B1-971.75 A TRE Kon Jơ Drẽh, X.Đắk Blà, TP.Kon Tum
907 03/07/2021 82AA-096.44 PHAN THU HUYỀN Tổ 8, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KonTum
908 03/07/2021 82B1-970.55 ĐẶNG THỊ MINH ÁNH Thôn 3, X.Tân Lập, H.KonRẫy, KonTum
909 03/07/2021 82B1-971.13 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT Thôn 3, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KonTum
910 03/07/2021 82B1-971.36 ĐỖ VĂN LẬP TDP6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KT
911 03/07/2021 82B1-971.90 NGUYỄN THỊ HẢI Tân Lập A, X.Đắk HRing, H.ĐắkHà, KT
912 02/07/2021 82AA-094.45 PHẠM THỊ MAI NGHĨA 22 Mạc Đỉnh Chi, Tp.Kon Tum
913 02/07/2021 82AA-096.13 TRẦN LONG VŨ Tổ 1, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KT
914 02/07/2021 82AA-096.98 HOÀNG THỊ MINH THƯ Thôn 4,X.Ngọk Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
915 02/07/2021 82B1-695.78 LÊ THỊ HỒNG HÀ Thôn 3, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
916 02/07/2021 82B1-816.00 NGUYỄN HỮU MINH CƯỜNG Tổ 3, P.Duy Tân, TP.Kon Tum, KonTum
917 02/07/2021 82B1-964.86 TRƯƠNG TRẦN THẢO TRÚC Làng Le, X.Mô Rai, H.SaThầy, KonTum
918 02/07/2021 82B1-968.20 ĐỖ THỊ THO KonHraKlah, X.Chư Hreng, TP.KonTum
919 02/07/2021 82B1-968.38 TRẦN THỊ VÂN LIÊN Bình Đông, X.Sa Bình, H.Sa Thầy, KT
920 02/07/2021 82B1-969.03 VI VĂN QUÂN Thôn 3, X.IaDom, H.Iah’drai, KonTum
921 02/07/2021 82B1-969.08 NGUYỄN HỒNG DŨNG Thôn 4,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
922 02/07/2021 82B1-969.24 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
923 02/07/2021 82B1-969.35 BÙI THỊ TỐ TRINH Thôn 2, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
924 02/07/2021 82B1-969.39 HOÀNG THẾ HƯỜNG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
925 02/07/2021 82B1-969.73 PHẠM QUỐC HƯNG 50 Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
926 02/07/2021 82B1-969.81 A HÀNH Thôn 1B,X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
927 02/07/2021 82B1-969.83 HOÀNG THỊ HÀ Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
928 02/07/2021 82B1-969.94 TRẦN ANH VIỆT Tổ 5, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
929 02/07/2021 82B1-969.97 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
930 02/07/2021 82B1-970.08 NGUYỄN THANH NGUYÊN Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
931 02/07/2021 82B1-970.17 A PEN Khôk Klong, X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, KT
932 02/07/2021 82B1-970.20 A KHON Long Loi,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà,Kon Tum
933 02/07/2021 82B1-970.40 MAI THỊ HOÀI THƯƠNG Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
934 02/07/2021 82B1-970.50 THAO HUYNH Thôn 1B,X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
935 02/07/2021 82B1-970.56 TRƯƠNG HỮU NGHĨA 09 Nguyễn Bá Ngọc, Tp.Kon Tum
936 02/07/2021 82B1-970.75 LÊ VĂN THÀNH Thôn 4,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
937 02/07/2021 82B1-970.78 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.ĐắkHà, KonTum
938 02/07/2021 82B1-970.85 Y VAI Thôn 1B,X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
939 02/07/2021 82B1-970.89 BÙI THANH TRUNG TDP 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
940 02/07/2021 82B1-970.99 TRẦN MINH QUÂN Thôn 3, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
941 02/07/2021 82B1-971.00 MAI XUÂN TÍNH Tổ 4,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
942 02/07/2021 82B1-971.07 HOÀNG THANH BÌNH Tổ 1, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
943 02/07/2021 82B1-971.32 A NGO KonHơNgoKlãh,X.Ngọc Bay, Tp.Kon Tum
944 02/07/2021 82B1-971.33 A TUÂN KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
945 02/07/2021 82B1-971.34 LÊ HỮU TRUNG Thôn 5, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
946 02/07/2021 82B1-971.55 NGUYỄN CÔNG SƠN TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
947 02/07/2021 82B1-971.59 A SU Làng O, X.Ya Xiêr, H.SaThầy, KonTum
948 02/07/2021 82B1-971.79 TRẦN DUY ÂN Thôn 2,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
949 02/07/2021 82MĐ1-014.07 LÊ THỊ HOA 53 Nguyễn Sinh Sắc, Tp.Kon Tum
950 02/07/2021 82MĐ1-014.29 PHẠM THÙY TRANG TDP2B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
951 01/07/2021 82AA-095.09 TRẦN MINH TÚ Tổ 5, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
952 01/07/2021 82AA-096.01 LÊ HOÀI NAM 69 Lê Đình Chinh,TP.Kon Tum
953 01/07/2021 82AA-096.18 LÊ HOÀNG NHẬT ÁNH Plei Rơ Hai 2,P.Lê Lợi,TP.KT
954 01/07/2021 82AA-096.19 ĐƯỜNG HẠC THỨC Tổ 7,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
955 01/07/2021 82AA-096.27 VÕ VĂN NĂM Nhơn An, X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy, KT
956 01/07/2021 82AA-096.81 PHẠM THỊ NGỌC ĐỨC 15 Trần Văn Hai,Tp.kon Tum
957 01/07/2021 82B1-302.78 TRƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH DUY 22 Trần Bình Trọng, TP.Kon Tum
958 01/07/2021 82B1-847.86 ĐỖ VĂN TÂM Tổ 5,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
959 01/07/2021 82B1-969.37 A HÚI Rờ Kơi,X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
960 01/07/2021 82B1-969.77 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Tổ 1, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
961 01/07/2021 82B1-969.86 NGUYỄN THỊ BÍCH VƯƠNG PhươngQúyII,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
962 01/07/2021 82B1-970.10 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 48 Hoàng Diệu, Tp. Kon Tum
963 01/07/2021 82B1-970.47 HOÀNG MINH VƯƠNG Thôn 3,X.Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
964 01/07/2021 82B1-970.62 NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU 359 Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
965 01/07/2021 82B1-970.76 NGUYỄN HƯƠNG GIANG PhươngQuý II, X.VinhQuang,TP.KonTum
966 01/07/2021 82B1-971.11 ĐỖ ĐÌNH THÔNG Tân Lập A,X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
967 01/07/2021 82B1-971.16 NGUYỄN THỊ XUÂN Tổ 1,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
968 01/07/2021 82B1-971.24 TRẦN THỊ DIỆU 1D07 Khu Vila,Đ.Trần Phú,Tp.Kon Tum
969 01/07/2021 82B1-971.62 TRẦN THỊ LÝ Tổ 8, P.Quang Trung, TP.Kon Tum, KT
970 01/07/2021 82B1-971.73 LÊ THỊ VINH Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
971 01/07/2021 82B1-971.74 DƯƠNG THỊ THÚY LAN 44 Trần Cao Vân, Tp.Kon Tum
972 01/07/2021 82B1-971.85 BÙI MINH HÙNG Nhơn Nghĩa,X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy, KT
973 01/07/2021 82B1-971.96 NGUYỄN VĂN TỤ Thôn 12,Đắk Hring,H.Đắk Hà
974 01/07/2021 82B1-971.98 Y HNHOA Đăk Prông, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
975 01/07/2021 82MĐ1-012.63 PHÙNG NGỌC HOÀNG SƠN TDP10, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
976 01/07/2021 82MĐ1-014.36 NGUYỄN THỊ VÂN TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
977 30/06/2021 82AA-095.48 NGUYỄN MINH THƯ 97/3 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
978 30/06/2021 82AA-096.29 ĐẶNG VĂN TÁM Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
979 30/06/2021 82B1-096.44 TẠ HÓA Thôn 6,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
980 30/06/2021 82B1-187.25 VŨ THỊ LOAN TDP 5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
981 30/06/2021 82B1-264.09 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 206B Bắc Kạn,P.ThắngLợi, TP.KonTum
982 30/06/2021 82B1-344.34 TRẦN HỒI 171 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
983 30/06/2021 82B1-629.65 NGÔ QUỐC GIA VIÊN Tổ 5, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
984 30/06/2021 82B1-650.15 LÊ THỆ 58 Sư Vạn Hạnh, TP.Kon Tum, KT
985 30/06/2021 82B1-965.37 NGUYỄN THỊ NGÀN Thôn 10, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, KT
986 30/06/2021 82B1-969.19 Y BÊ KonTumKơPơng,X.Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
987 30/06/2021 82B1-969.29 BÙI NGUYÊN Ý THIÊN 144 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Kon Tum
988 30/06/2021 82B1-969.53 PHẠM THỊ HƯỜNG Plei Rơ Hai 2, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
989 30/06/2021 82B1-969.57 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Tổ 3,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
990 30/06/2021 82B1-969.60 LÒ VĂN VŨ Ia Đal,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
991 30/06/2021 82B1-969.71 NGUYỄN THANH QUỲNH Tổ 4,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum,Kon Tum
992 30/06/2021 82B1-969.76 VI THỊ ÂY Thôn 7,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
993 30/06/2021 82B1-970.01 PHẠM VĂN DINH Ia Muung,X.Ia Dom,H.Iah’drai,KonTum
994 30/06/2021 82B1-970.09 A LỘC PleiTơNghia,P.Quang Trung,Tp.KonTum
995 30/06/2021 82B1-970.14 HỒ MẠNH VŨ Tổ 3,P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum, Kon Tum
996 30/06/2021 82B1-970.26 Y CHẺ Thôn 1,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
997 30/06/2021 82B1-970.37 NGUYỄN THỊ NHỊ Thôn 2,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
998 30/06/2021 82B1-970.48 VÕ XUÂN SANG 38 Ngô Quyền,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
999 30/06/2021 82B1-970.67 NGUYỄN VĂN DUY Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
1000 30/06/2021 82B1-970.72 TRẦN THỊ THẮM TDP2B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1001 30/06/2021 82B1-970.88 A UYÊNG Plei Rơ Hai 2, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
1002 30/06/2021 82B1-970.94 VI VĂN CƯỜNG Thôn 2,X.Ia Dom,H.Iah’drai, Kon Tum
1003 30/06/2021 82B1-971.03 LÊ THỊ HÒA Đăk Duông,X.Ngok Wang, H.Đắk Hà, KT
1004 30/06/2021 82B1-971.10 A BƠT Kà Đừ,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy, Kon Tum
1005 30/06/2021 82B1-971.20 LỮ VĂN KHÁNH Thôn 6,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
1006 30/06/2021 82B1-971.22 THÂN THỊ THANH TUYỀN Tổ 4, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
1007 30/06/2021 82B1-971.43 LỮ VĂN SỚ Thôn 1,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
1008 30/06/2021 82B1-971.44 VŨ VĂN TÌNH Thôn 1,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
1009 30/06/2021 82B1-971.48 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG Kon HNông Yốp,X.Đắk HRing,Đắk Hà,KT
1010 30/06/2021 82B1-971.57 Y YAT Thôn 4,X.Kroong,Tp.Kon Tum, Kon Tum
1011 30/06/2021 82B1-971.65 TRẦN THỊ OANH Thôn 4,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
1012 30/06/2021 82B1-971.83 LÊ THÀNH LONG PhươngQuý 1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
1013 30/06/2021 82B1-971.93 DƯƠNG VĂN KHANG TDP3B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1014 30/06/2021 82H1-040.51 Y NGỮ Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
1015 30/06/2021 82K9-0167 NGUYỄN THỊ LAN 322 Duy Tân, TP.Kon Tum, KT
1016 30/06/2021 82KA-3139 TRẦN TIỂU LỊCH 221 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
1017 30/06/2021 82L1-011.99 LÊ TRẦN THỊNH 275 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
1018 30/06/2021 82N1-032.14 A MAR Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KonTum
1019 29/06/2021 82AA-095.56 NGUYỄN DƯƠNG TRÌNH TDP7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1020 29/06/2021 82AA-096.60 NGUYỄN THỊ LÀI Thôn 4, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KonTum
1021 29/06/2021 82AA-096.94 NGUYỄN THỊ TÁM TDP1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1022 29/06/2021 82AA-096.95 VÕ VĂN LUẬN Thôn 5,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
1023 29/06/2021 82B1-255.85 LÊ THỊ THU PHƯƠNG PhươngQuý 2, X.VinhQuang, TP.KonTum
1024 29/06/2021 82B1-736.90 NGUYỄN TẤN HẬU 94/1 Nguyễn Huệ, TP.Kon Tum
1025 29/06/2021 82B1-966.03 NGUYỄN VĂN LƯU Thôn 1,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1026 29/06/2021 82B1-967.31 A RÔN Plei Klêch, X.NgọkBay,TP.KonTum, KT
1027 29/06/2021 82B1-967.39 THÁI VĂN LỰC Thôn 1, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, KonTum
1028 29/06/2021 82B1-969.02 NGUYỄN ĐĂNG NGOAN Thôn 2, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
1029 29/06/2021 82B1-969.12 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 538/6 Nguyễn Huệ,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1030 29/06/2021 82B1-969.15 DƯƠNG THỊ TUYẾT DUNG Tổ 2, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
1031 29/06/2021 82B1-969.18 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN Thôn 3, X.Ia Dom, H.Iah’drai, KT
1032 29/06/2021 82B1-969.22 A HON Klâu Klăh,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
1033 29/06/2021 82B1-969.23 Y RIM KonHơNgoKlah, X.NgọcBay, TP.KonTum
1034 29/06/2021 82B1-969.36 QUẢNG THỊ THU HIẾU Thôn 2, TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
1035 29/06/2021 82B1-969.47 ĐỖ THỊ NỮ Hẻm 203 Hàm Nghi, TP.Kon Tum, KT
1036 29/06/2021 82B1-969.52 TRƯƠNG BẢO TÂM 11/2 Ngô Quyền, Tp. Kon Tum
1037 29/06/2021 82B1-969.63 HOÀNG THỊ LAI TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1038 29/06/2021 82B1-969.65 A GHIM Thôn 1, X.Đắk Long, H.ĐắkHà, KonTum
1039 29/06/2021 82B1-969.67 VÕ THỊ HOÀNG OANH Tổ 13, P.QuangTrung, TP.KonTum, KT
1040 29/06/2021 82B1-969.70 NGUYỄN TUẤN ĐẠT Tổ 2,P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
1041 29/06/2021 82B1-969.75 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Nhơn An,X.Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
1042 29/06/2021 82B1-969.80 ĐỖ NGỌC HÙNG 363 Lê Hồng Phong, Tp. Kon Tum
1043 29/06/2021 82B1-969.82 Y BICH Plei Jơ Drợp,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum
1044 29/06/2021 82B1-969.87 LƯƠNG TẤN THỜI Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
1045 29/06/2021 82B1-969.90 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 815 Phạm Văn Đồng, Tp.Kon Tum
1046 29/06/2021 82B1-969.91 LƯƠNG VĂN TÂM Thanh Xuân, X.Ya Xiêr, H.SaThầy, KT
1047 29/06/2021 82B1-969.95 LÊ HƯNG DŨNG TDP4, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1048 29/06/2021 82B1-969.98 AN VĂN TUYẾN 304 Thi Sách,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
1049 29/06/2021 82B1-969.99 NGUYỄN THỊ THẢO Tổ 8,P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum
1050 29/06/2021 82B1-970.02 TRẦN HỮU TÁM TDP2B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1051 29/06/2021 82B1-970.03 Y HNHƯM Kon Hra Kơ Tu,X.ChưHreng,Tp.Kon Tum
1052 29/06/2021 82B1-970.04 LÊ THỊ ANH TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1053 29/06/2021 82B1-970.11 NGUYỄN QUANG THUẬN 32 A Dừa,Tổ 9,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum
1054 29/06/2021 82B1-970.22 VÕ THỊ GIANG KonMơNaySơLamII,P.TChinh,Tp.Kon Tum
1055 29/06/2021 82B1-970.24 HỒ THỊ THANH THANH 28 Hoàng Diệu, Tp.Kon Tum, Kon Tum
1056 29/06/2021 82B1-970.25 VŨ MINH THANH Đăk Bình, X.Đăk Ngọk, H.Đắk Hà, KT
1057 29/06/2021 82B1-970.27 NGUYỄN THỊ TIỀN Thôn 5,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
1058 29/06/2021 82B1-970.32 A HAO Kon Mong, X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
1059 29/06/2021 82B1-970.38 NGUYỄN THỊ KIM THÚY 40 Lương Ngọc Tốn, Tp.Kon Tum
1060 29/06/2021 82B1-970.42 PHẠM THỊ TRANG Thôn 1,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1061 29/06/2021 82B1-970.43 BÙI MINH HOÀNG TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1062 29/06/2021 82B1-970.44 Y HUYỀN Thôn 8, X.Đắk PXi, H.Đắk Hà, KonTum
1063 29/06/2021 82B1-970.49 NGUYỄN HOÀNG MỘNG THÚY 172/2 Nguyễn Thiện Thuật,Tp. KonTum
1064 29/06/2021 82B1-970.53 NGUYỄN NGỌC CHỨC Tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
1065 29/06/2021 82B1-970.54 LÊ THỊ THANH TRÂM KonHraChót, P.Thống Nhất, TP.KonTum
1066 29/06/2021 82B1-970.58 Y MY LAI Kon Rờ Bàng II,X.V/Quang,Tp.Kon Tum
1067 29/06/2021 82B1-970.60 TRẦN ANH TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
1068 29/06/2021 82B1-970.63 NGUYỄN ĐÌNH THI Tổ 2, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum, KT
1069 29/06/2021 82B1-970.66 VY VĂN NGUYÊN Thôn 12,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà,KonTum
1070 29/06/2021 82B1-970.71 TRƯƠNG VĂN HỮU Đăk Prông, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
1071 29/06/2021 82B1-970.77 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 167 Đống Đa, TP.Kon Tum, Kon Tum
1072 29/06/2021 82B1-970.84 TRẦN NGỌC LINH Thôn 2, TT.Sa Thầy, H.SaThầy, KT
1073 29/06/2021 82B1-970.86 BÙI VĂN DŨNG Tổ 1, P.Ngô Mây, TP.Kon Tum, KonTum
1074 29/06/2021 82B1-970.97 LÊ THANH TƯỜNG Thôn 7, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
1075 29/06/2021 82B1-970.98 NHÂM HUY HOÀNG Ya Đer, X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
1076 29/06/2021 82B1-971.01 PHAN VĂN CHIẾN 20 Hoàng Diệu, Tp.Kon Tum, Kon Tum
1077 29/06/2021 82B1-971.08 ĐỖ MINH THƯ 02 Lê Lai,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,KT
1078 29/06/2021 82B1-971.14 BÙI THANH CHƯƠNG Tổ 3,P.Duy Tân, Tp.Kon Tum, Kon Tum
1079 29/06/2021 82B1-971.15 HUỲNH THỊ YẾN VÂN Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
1080 29/06/2021 82B1-971.19 LẦU MINH KHÔI Thôn 8,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1081 29/06/2021 82B1-971.26 HỒ THỊ NGHĨA Tổ 10, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
1082 29/06/2021 82B1-971.27 ĐINH THỊ HẰNG Đắk Tang, X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, KT
1083 29/06/2021 82B1-971.39 PHẠM THỊ VÂN ANH Tổ 10,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum, Kon Tum
1084 29/06/2021 82B1-971.42 NGUYỄN THỊ MINH ĐÀO 55 Huỳnh Thúc Kháng, Tp.Kon Tum
1085 29/06/2021 82B1-971.50 TRẦN THỊ BÍCH NHUNG Thôn 7,X.Đoàn Kết,Tp.Kon Tum,KonTum
1086 29/06/2021 82B1-971.63 ĐẶNG VĂN AN 59 Ngô Quyền, TP.Kon Tum, Kon Tum
1087 29/06/2021 82B1-971.67 ĐINH VĂN AN Thôn 10, X.Đắk HRing, H.Đắk Hà, KT
1088 29/06/2021 82B1-971.70 A BLONG Làng Le, X.Mô Rai, H.SaThầy, KonTum
1089 29/06/2021 82B1-971.71 TRẦN ANH TDP4A, TT.Đắk Hà, H. Đắk Hà, KonTum
1090 29/06/2021 82B1-971.76 LÒ VĂN HẮNG Làng O, X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
1091 29/06/2021 82B1-971.84 BÙI ĐỨC ANH Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
1092 29/06/2021 82B1-971.86 A HLÝ Thôn 4, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KT
1093 29/06/2021 82B1-971.88 PHẠM VĂN HƯNG Thôn 2, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
1094 29/06/2021 82K9-5312 NÔNG THỊ RUYỀN 74 Lê Lai, P.TrườngChinh, TP.KonTum
1095 29/06/2021 82MĐ1-014.34 ĐẶNG VĂN MINH Tổ 5, P.Trường Chinh, TP.KonTum, KT
1096 28/06/2021 82AA-096.32 NGUYỄN VĂN THANH Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
1097 28/06/2021 82B1-275.79 DƯƠNG THỊ VÂN Thôn 1, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
1098 28/06/2021 82B1-749.02 NGUYỄN MẬU MỴ TDP10, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1099 28/06/2021 82B1-967.85 A HNHIN KonKlor, X.ĐắkRơWa,TP.KonTum, KT
1100 28/06/2021 82B1-969.55 LÊ THỊ LÝ Thôn 5,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
1101 28/06/2021 82B1-969.66 BÙI THỊ CHÂM Chư Hem,X.Ia Đal,H.Iah’drai,Kon Tum
1102 28/06/2021 82B1-969.88 NGUYỄN TIẾN THÀNH Nghĩa An, X.Ia Chim, TP.Kon Tum, KT
1103 28/06/2021 82B1-970.05 HÀ VĂN ĐIỆP Thôn 3,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
1104 28/06/2021 82B1-971.30 ĐÀM THỊ HỒNG VÂN 111 Lê Đình Chinh, TP.Kon Tum
1105 25/06/2021 82AA-096.31 PHẠM CAO QUYÊN TDP 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1106 25/06/2021 82AA-096.33 TRẦN VĂN TÂM Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum,KonTum
1107 25/06/2021 82AA-096.50 VÕ TRẦN THIÊN MINH Kon Tu 2,P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
1108 25/06/2021 82AA-096.66 KIANH Đăk Krăk, X.Hòa Bình,TP.KonTum
1109 25/06/2021 82AA-096.70 DƯƠNG ĐĂNG CẦM 62/2 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum
1110 25/06/2021 82B1-787.78 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG 194 Bà Triệu,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
1111 25/06/2021 82B1-967.20 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG Thôn 5,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,Kon Tum
1112 25/06/2021 82B1-969.09 Y THÁI Thôn 3, X.ĐắkTơLung, H.KonRẫy, KT
1113 25/06/2021 82B1-969.11 HOÀNG THỊ HUẾ Kon Tu 1, X.Đắk Blà, TP.Kon Tum, KT
1114 25/06/2021 82B1-969.16 Y YƠ PleiTơNghia,P.QuangTrung,TP.KonTum
1115 25/06/2021 82B1-969.20 A KÉO Thôn 10, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, KT
1116 25/06/2021 82B1-969.28 Y KIỀU MỸ Plei Rơ Hai 1, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
1117 25/06/2021 82B1-969.33 NGUYỄN VĂN THIỆN 48 Trương Quang Trọng, TP.Kon Tum
1118 25/06/2021 82B1-969.40 LÊ QUỐC HÙNG Thôn 3, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
1119 25/06/2021 82B1-969.44 MAI XUÂN CƯỜNG Thôn 4,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
1120 25/06/2021 82B1-969.46 PHẠM THỊ TIỆP Làng Le, X.Mô Rai, H.SaThầy, KonTum
1121 25/06/2021 82B1-969.51 NGUYỄN NGỌC VŨ Thôn 9,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1122 25/06/2021 82B1-969.62 VÕ ĐÌNH LUÂN 90 Lê Lợi,P.Quyết Thắng,Tp.Kon Tum
1123 25/06/2021 82B1-969.85 NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ Thôn 9, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum, KT
1124 25/06/2021 82B1-970.06 LÊ CÔNG LÂM Thôn 4,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1125 25/06/2021 82B1-970.13 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Rờ Kơi,X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
1126 25/06/2021 82B1-970.15 TRẦN THẠCH HƯNG Tổ 5, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
1127 25/06/2021 82B1-970.31 A ROM Măng La, X.Ngọk Bay, TP.Kon Tum, KT
1128 25/06/2021 82B1-970.46 A LY Klâu Ngo Zố, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
1129 25/06/2021 82B1-970.52 BÙI THIÊN DUÂN Kon Kơ Lốc, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KT
1130 25/06/2021 82B1-970.57 NGÂN VĂN VI Thôn 9,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
1131 25/06/2021 82B1-970.64 US LUẬN Kon Năng Treang,X.Đắk Ui,Đắk Hà, KT
1132 25/06/2021 82B1-971.09 LÊ THỊ LOAN Thôn 2,X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
1133 25/06/2021 82B1-971.12 A NGỠ Plei Sar, X.Ia Chim, TP.Kon Tum, KT
1134 25/06/2021 82B1-971.17 NGUYỄN ANH TUẤN Thôn 9, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, KT
1135 25/06/2021 82B1-971.23 A LĂO Kon Klor, X.ĐắkRơWa,TP.KonTum, KT
1136 25/06/2021 82B1-971.38 VĂN CÔNG TUẤN Thôn 1, X.Tân Lập, H.Kon Rẫy, KT
1137 25/06/2021 82B1-971.40 VÕ THỊ THÚY HẬU Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
1138 25/06/2021 82B1-971.45 Y TÍ Kon Bơ Băn,X.Ngọk Réo, H.Đắk Hà, KT
1139 25/06/2021 82B1-971.49 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Thôn 6, X.Tân Lập, H.KonRẫy, KonTum
1140 25/06/2021 82B1-971.51 TRIỆU HỮU HỒNG Thôn 1, X.Ia Đal, H.Iah’drai, KT
1141 25/06/2021 82B1-971.61 Y BUN Thôn 4, X.Tân Lập, H.Kon Rẫy, KT
1142 25/06/2021 82B1-971.64 Y MĂNH Kơ Tu,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy, Kon Tum
1143 25/06/2021 82B1-971.77 NGUYỄN NAM HẢI 26 TốHữu,P.QuyếtThắng,TP.KonTum
1144 25/06/2021 82B1-971.80 HÀ VĂN HÒA Thôn 7,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
1145 25/06/2021 82B1-971.92 BÙI THỊ THANH Tổ 4, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
1146 25/06/2021 82B1-971.99 Y KHEM Klâu Ngol Ngó,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
1147 25/06/2021 82K1-4735 LÝ A ĐỎ 38 Hai Bà Trưng, Tp.Kon Tum
1148 25/06/2021 82MĐ1-014.01 ĐẶNG XUÂN PHÚ 330 Hùng Vương, Tp.Kon Tum, Kon Tum
1149 25/06/2021 82MĐ1-014.49 BÙI THỊ THU HÀ TDP 2, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1150 24/06/2021 82AA-094.59 PHẠM PHỤC VINH 297 Trần Hưng Đạo,Tp.Kon Tum
1151 24/06/2021 82AA-096.38 TRẦN NGỌC LƯƠNG Phương Quý 2, X.VinhQuang,TP.KonTum
1152 24/06/2021 82AA-096.63 Y BIÉCH Làng Trấp, X.Ya Tăng, H.Sa Thầy, KT
1153 24/06/2021 82AA-096.77 NGUYỄN THỊ MINH Tổ 7, P.Quang Trung, TP.Kon Tum, KT
1154 24/06/2021 82B1-966.24 A HUÊ Kon Drei, X.ĐắkBlà, TP.KonTum, KT
1155 24/06/2021 82B1-966.50 NGUYỄN THỊ CÚC Đăk Lợi,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,Kon Tum
1156 24/06/2021 82B1-967.54 Y TÚ Làng Bar Gốc,X.Sa Sơn,H.Sa Thầy, KT
1157 24/06/2021 82B1-967.64 A NGANG KonMơNayKơTu 1, X.ĐắkBlà, TP.KonTum
1158 24/06/2021 82B1-968.35 ĐỖ MINH DŨNG Nghĩa Dũng,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy, KT
1159 24/06/2021 82B1-969.06 Y NGÃO Làng Le,X.Mô Rai,H.Sa Thầy, Kon Tum
1160 24/06/2021 82B1-969.13 NGUYỄN VĂN TÂN 291 Đào Duy Từ, TP.Kon Tum, Kon Tum
1161 24/06/2021 82B1-969.17 Y LÃI Đăk Tân, X.Sa Nghĩa, H.Sa Thầy, KT
1162 24/06/2021 82B1-969.30 A GƠH Làng Trang,X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
1163 24/06/2021 82B1-969.31 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Tổ 2,P.Nguyễn Trãi,Tp.Kon Tum
1164 24/06/2021 82B1-969.42 TRẦN HOÀNG VŨ TDP 1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1165 24/06/2021 82B1-969.89 HỒ THỊ HOA 205 Lạc Long Quân, TP.Kon Tum
1166 24/06/2021 82B1-969.92 TRƯƠNG VŨ LUÂN 25/1 Nguyễn Văn Linh, Tp.Kon Tum
1167 24/06/2021 82B1-970.07 A DÕNG Tổ 4,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum,KonTum
1168 24/06/2021 82B1-970.18 A PHƯNG PleiTơNghia, P.QuangTrung,TP.KonTum
1169 24/06/2021 82B1-970.21 NGUYỄN MINH BẠO PhươngQuý II, X.VinhQuang,TP.KonTum
1170 24/06/2021 82B1-970.23 TÔ THỊ HỒNG NHUNG TDP 3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1171 24/06/2021 82B1-970.30 A WUM Đăk Đe,X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
1172 24/06/2021 82B1-970.36 PHAN TRUNG KIÊN TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1173 24/06/2021 82B1-970.41 A JƯM Kép Ram, X.Hòa Bình, TP.KonTum
1174 24/06/2021 82B1-970.45 HOÀNG THỊ THẨM Tổ 2, P.Trường Chinh, TP.KonTum, KT
1175 24/06/2021 82B1-970.68 Y MỸ KonJơDrehPlơng,X.ĐắkBlà,TP.Kon Tum
1176 24/06/2021 82B1-970.81 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN Thôn 12,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà,KonTum
1177 24/06/2021 82B1-970.91 BĂNG Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, TP.Kon Tum
1178 24/06/2021 82B1-970.92 Y THƯƠNG PleiRơHai 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum
1179 24/06/2021 82B1-970.93 NGUYỄN NGỌC MAI TRINH PhươngQúy I,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
1180 24/06/2021 82B1-970.96 A THỨ Điệp Lốk,X.Ya Tăng,H.Sa Thầy,KonTum
1181 24/06/2021 82B1-971.18 PHẠM VĂN ĐỪNG Thôn 5, X.Tân Lập, H.KonRẫy, KonTum
1182 24/06/2021 82B1-971.21 A BYANG 102 A Ninh, TP.Kon Tum, Kon Tum
1183 24/06/2021 82B1-971.37 ĐÀO HỮU TRUNG Nghĩa Dũng,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy, KT
1184 24/06/2021 82B1-971.47 A HÀ Thôn 8, X.Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
1185 24/06/2021 82B1-971.54 A HLONH KonKơTu, X.ĐắkRơWa, TP.KonTum
1186 24/06/2021 82B1-971.56 Y YÉP Làng Rắc,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,KonTum
1187 24/06/2021 82B1-971.60 A NHẤT Kà Bầy, X,Sa Bình, H.SaThầy, KonTum
1188 24/06/2021 82B1-971.78 NGUYỄN MINH HẢI Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
1189 24/06/2021 82B1-971.91 LƯƠNG VĂN PHON Thôn 1, X.Ia Đal, H.Iah’drai, KT
1190 24/06/2021 82MĐ1-014.42 TRẦN ĐÌNH HÒA 99 KaPaKơLơng, TP.Kon Tum, KT

Phòng CSGT