A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng

Thời gian qua, đặc biệt là trong mùa khô năm 2023 – 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xâm phạm tài nguyên rừng cũng như tình trạng cháy rừng được dự báo có những diễn biến phức tạp, trước tình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Quan tâm việc phát hiện, nhân rộng những cá nhân, cộng đồng dân cư điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách được giao quản lý, bảo vệ rừng. Tham mưu, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

/upload/105000/20240626/grab9bb67225271_6_1_chay_rung.jpg

Ảnh minh hoạ

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo vệ rừng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng; giám sát, quản lý hoạt động của các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giao rừng, cho thuê rừng,… phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về xử lý nghiêm phương tiện giao thông không đảm bảo điều kiện lưu hành, đặc biệt là sử dụng các phương tiện độ chế, vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép; chủ động phát hiện, xử lý các phương tiện nghi vấn vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư tại các vùng giáp ranh, vùng trọng điểm để chủ động phát hiện đối tượng trọng điểm, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài nguyên rừng.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án, vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, phối hợp với các cơ quan tố tụng sớm đưa các vụ án ra xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Quan tâm đến việc phát hiện, xử lý trách nhiệm của chủ rừng, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra các vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; có phương án sẵn sàng, chủ động di dời Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khi cần thiết , bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của cá nhân, tổ chức.


Tác giả: Đức Thiện