A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ là loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) được sử dụng để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí,… mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên nếu để thất thoát, bị sử dụng không đúng mục đích sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng, vì vậy cần phải có sự phối hợp quản lý giữa nhiều đơn vị chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong hoạt động quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN.

 

Ảnh: Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, để đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, kinh doanh ngành nghề có sử dụng VLNCN, TCTN và cơ cở kinh doanh dịch vụ nổ mìn ngoài việc chấp hành các điều kiện áp dụng chung thì cần có trách nhiệm:

 Ban hành nội quy quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc.

 Bố trí kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định; không để vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ với các chất dễ cháy trong cùng một kho.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo quản, vận chuyển hàng nguy hiểm trong quá trình bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Chỉ được bán vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc có văn bản chấp thuận của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (đối với những trường hợp không phục vụ mục đích kinh doanh).

Đối với các cơ sở kinh doanh có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng không trực tiếp thực hiện mà thuê dịch vụ nổ mìn thì chỉ được thuê các cơ sở kinh doanh dịch vụ nổ mìn đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Giấy phép dịch vụ nổ mìn.

Trong thời hạn 06 ngày trước khi thực hiện nổ mìn, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho Công an cấp huyện và chính quyền địa phương cùng cấp nơi có địa điểm hoạt động nổ mìn để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Trường hợp không sử dụng hết vật liệu nổ công nghiệp thì phải nhập kho để quản lý chặt chẽ hoặc bán lại cho đơn vị đã cung cấp. Riêng đối với trường hợp nổ hộ chiếu, cơ sở kinh doanh phải cho nổ hết số lượng VLNCN, TCTN đã đăng ký trong ngày.

Nghiêm cấm mua vật liệu nổ công nghiệp hoặc tiền chất thuốc nổ của tổ chức, cá nhân không được phép kinh doanh loại sản phẩm này.

Ảnh: Kỹ sư nổ mìn đang tiến hành đánh dấu vị trí đặt thuốc nổ tối ưu tại công trình

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN, TCTN, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, quản lý và kiểm tra các cơ sở kinh doanh về đảm bảo an ninh trật tự; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành ký kết quy chế phối hợp với các cơ sở kinh doanh về đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tổ chức các lớp hướng dẫn, tuyên truyền và huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức diễn tập tình huống cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và cán bộ, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia, nhằm nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở cung ứng, sử dụng vật liệu nổ, góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại khi xảy ra cháy nổ ở cơ sở./.


Tác giả: Kiều Oanh
Tin liên quan