A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, đảm bảo việc thực hiện thống nhất trong các trường giáo dưỡng; Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng, bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư cụ thể như sau:

– Về bố cục

Dự thảo Thông tư gồm phần căn cứ pháp lý, 05 Điều.

– Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư gồm 05 Điều và ban hành kèm theo Nội quy trường giáo dưỡng, với các nội dung cụ thể sau:

Điều 1. Nội quy trường giáo dưỡng

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Nội quy trường giáo dưỡng, gồm 02 Chương, 15 Điều:

Chương I. Quy định đối với học sinh trường giáo dưỡng (từ Điều 1 đến Điều 13), gồm:

Quy định chung; Quy định về hiệu lệnh, thời gian; Quy định về lễ tiết; Quy định về những hành vi bị nghiêm cấm, không được làm; Quy định về ăn ở, sinh hoạt, khám bệnh, chữa bệnh; Quy định về trật tự kỷ cương; Quy định về trang phục; Quy định về học văn hóa; Quy định về lao động, học nghề; Quy định về tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; Quy định về bảo vệ, giữ gìn tài sản; Quy định về khen thưởng, kỷ luật; Các quy định khác.

Chương II. Quy định đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đến thăm gặp, làm việc tại trường giáo dưỡng (từ Điều 14 đến Điều 15), gồm:

Quy định khi đến thăm gặp tại trường giáo dưỡng; Quy định khi đến làm việc; phối hợp tổ chức các hoạt động tại trường giáo dưỡng.

Trong đó, có nhiều nội dung đáng chú ý như: Học sinh trường giáo dưỡng phải tuân thủ nghiêm chỉnh sự hướng dẫn của cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng và các quy định nêu trong Nội quy; thành thật nhận rõ lỗi lầm của bản thân, tự giác học tập, rèn luyện tiến bộ để trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Ngoài ra, học sinh phải chấp hành đúng quy định về thời gian học tập, lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; tích cực, tự giác, chăm chỉ, nghiêm túc tham gia học tập, lao động, học nghề….

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Hoàng Phúc

 


Tin liên quan