Bộ Công an phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”