Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024