Công an tỉnh tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024