Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ chào cờ tháng 3/2024