Hội nghị Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum